«Αγώνας δρόμου» από το υπουργείο Παιδείας για την στέγαση των υπηρεσιών της Διοικούσας Επιτροπής και την πρόσληψη προσωπικού - Αναλυτικά οι προκηρύξεις του υπουργείου για το Ισλαμικό Τέμενος .

Μίσθωση γραφείων επιφάνειας περίπου 300 τ.μ.. για τη στέγαση της Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα που δεν θα ξεπερνά το ποσότων 2.000 ευρώ μηνιαίως και πρόσληψη εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με βασικές γνώσεις Κορανίου και Θεολογίας του Ισλάμ και γνώση ως επιθυμητό προσόν, αραβικής γλώσσας ή ουρντού είναι τα επόμενα βήματα , του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργίας του Ισλαμικού Τεμένους.

Το τζαμί της Αθήνας αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον πρώην Σταθμό Αυτοκινήτων του Ναυτικού, στον Βοτανικό.

O γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή επίσημου τζαμιού έχει δηλώσει στο «Θέμα» ότι «Πρωτοπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε η πρώτη πρωτεύουσα της Ευρώπης όπου θα λειτουργήσει ένα δημόσιο τζαμί. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα τζαμιά είναι ιδιωτικά και ελέγχονται από εκείνους που χρηματοδότησαν την κατασκευή τους».

Το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων προκήρυξε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών και πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών φορολογικής και λογιστικής υποστήριξης σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα της Διοικούσας Επιτροπής του Ισλαμικού Τεμένους.

Η μίσθωση χώρου γραφείων αφορά ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας περίπου 279,5 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης ± 20%, για τη στέγαση της Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών». Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Η τρίτη πρόσκληση αφορά στην Προμήθεια Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού ενώ η τέταρτη στην Πρόσκληση υποβολής αίτησης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου διάρκειας 8 μηνών.

Οσοι υποψήφιοι Γενικών Καθηκόντων προσληφθούν έχουν ως κύρια αντικείμενα εργασίας ιδίως:

α) την οργάνωση της συμμετοχής μουσουλμάνων εθελοντών στις διάφορες δράσεις του Ν.Π.Ι.Δ.

β) την συνδρομή στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης όλων των χώρων του Τεμένους Αθηνών σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων για τις υπηρεσίες αυτές προσώπων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

γ) την επιμέλεια των χώρων για την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των πιστών

δ) τη διατήρηση της ευταξίας, την εξυπηρέτηση των προσερχόμενων και την φιλοξενία / υποδοχή των επισκεπτών του Τεμένους Αθηνών

ε) την παραλαβή και διαβίβαση εισερχόμενης αλληλογραφίας, διακίνηση πάσης φύσεως εξερχομένης αλληλογραφίας,

στ) την συνδρομή του Θρησκευτικού λειτουργού του Τεμένους σύμφωνα με τις οδηγίες του και

ζ) όλες τις λοιπές βοηθητικές εργασίες διοικητικής υποστήριξης των οργανικών μονάδων του Ν.Π.Ι.Δ. και του Τεμένους Αθηνών όπως αυτές θα τους ανατίθενται από τα αρμοδία όργανα και τον θρησκευτικό λειτουργό του Τεμένους Αθηνών.

Στα απαιτούμενα προσόντα των ΥΕ ή ΔΕ Γενικών Καθηκόντων είναι μεταξύ άλλων ο Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 (Α΄139) ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 (Α΄78) της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής καθώς και γνώση ελληνικής γλώσσας (μητρική ή πιστοποιημένη)

3. Βασικές γνώσεις Κορανίου και Θεολογίας του Ισλάμ (για τις τέσσερεις εκ των πέντε θέσεων). Στα επιθυμητά προσόντα είναι η γνώση αραβικής γλώσσας ή ουρντού ή γνώση άλλης γλώσσας (μητρική ή πιστοποιημένη)

Το κήρυγμα στο Ισλαμικό Τέμενος θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα ενώ σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να χρησιμοποιείται και η αγγλική. Η προσευχή θα γίνεται στην αραβική.

Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό χώρο, το μιχράμπ (σ.σ.: ιερή κόγχη προς τη Μέκκα) κατασκευάστηκε από Αιγύπτιο μουσουλμάνο τεχνίτη που έχει ειδικές γνώσεις και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα, ενώ το χαλί προσευχής, λόγω των ειδικών προδιαγραφών που πρέπει να έχει, κατασκευάστηκε στο Ιράν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.