Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 20ῆς Ἀπριλίου /3ης Μαΐου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους τῆς Τρίτης Λυκείου τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Πατριαρχείου.

Ὑπό τό ὄνομα τοῦτο διετήρει τό Πατριαρχεῖον τήν Ἱερατικήν αὐτοῦ Σχολήν ἕως τοῦ ἔτους 1970, ὅτε καί ἐστέγασεν αὐτήν εἰς τό κτίριον τῆς ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἀπό τό ἔτος 1988 ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος εἰς τό κτίριον τῆς πρῴην Ἱερατικῆς Σχολῆς ἵδρυσεν ὑπό τό αὐτό ὄνομα «Ἅγιος Δημήτριος» σχολεῖον Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον διά τά τέκνα τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου αὐτοῦ. Ἔκτοτε ἡ Σχολή ἐλειτούργησε ἐπιτυχῶς, προσφέρουσα παιδείαν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἐφέτος δέ κατά τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησε τούς 15 ἀποφοίτους τῆς Γ΄ Λυκείου.

Τήν τελετήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἑλληνίδος Προξένου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος καί Ἐφόρου τῶν Σχολῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀήσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ κ. Ὄντε Καουάς, Οἰκονομικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Ἀραβικῶν Σχολῶν τῆς Δυτικῆς Ὄχθης.

Ἤρχισε δέ ἡ τελετή διά τῆς εἰσόδου καί παρουσιάσεως ἐπί σκηνῆς τῶν 15 ἀποφοίτων, διά προσευχῆς τοῦ «Χριστός Ἀνέστη», τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί τοῦ Παλαιστινιακοῦ καί Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.

Ἀκολούθως ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς κ. Σαμήρ Ζανανίρη, ὡμίλησε περί τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς κατά τό σχολικόν ἔτος 2018-2019 καί περί τῶν κτιριακῶν ἀλλαγῶν καί ἐπεκτάσεων τῶν αἰθουσῶν αὐτῆς. Ἠκολούθησεν ἐκτέλεσις Ἑλληνικοῦ χοροῦ ὑπό τριῶν μικρῶν μαθητῶν καί τριῶν μικρῶν μαθητριῶν τοῦ Νηπιαγωγείου τῆς Σχολῆς καί πατριωτικοί Παλαιστινιακοί χοροί, μετά ταῦτα δέ αἱ προσφώνησις τῶν ἐκπροσώπων τῶν μαθητῶν εἰς τήν ἀραβικήν, ἀγγλικήν καί ἑλληνικήν, ἀναφερόμεναι εἰς τήν παιδείαν αὐτῶν εἰς Σχολήν τοιαύτην ὡς τοῦ Πατριαρχείου καί δή εἰς τήν Πόλιν τήν Ἁγίαν τῶν Ἱεροσολύμων μετ’ εὐχαριστιῶν πρός τόν Πατριάρχην, τούς καθηγητάς καί τούς γονεῖς αὐτῶν.

Τήν τελετήν ἐπεσφράγισεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου, τονίζουσα τήν σημασίαν τήν ὁποίαν ἐμπράκτως ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν παιδείαν τῶν νέων εἰς τά σχολεῖα αὐτῶν, μετά τήν ὁποίαν ἡ Σχολή ἀπέδωσεν εὐχαριστήριαν πλακέταν εἰς τόν Μακαριώτατον.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς ἐπέδωσαν τούς Ἀπολυτηρίους Τίτλους εἰς ὅλους τούς 15 ἀποφοίτους, εὐχόμενοι “καλήν ἐπιτυχίαν” καί “καλήν σταδιοδρομίαν”.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.