Σήμερα Τρίτη 22α Δεκεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὡς ἐλάχιστον ὀφειλόμενο χρέος στήν σεπτή μνήμη τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Μαριάμ, Ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Κῶ, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τό ἱερόν αὐτῆς Μνημόσυνον ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐκδημίας της, εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἀφοῦ λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων δέν κατέστη δυνατόν νά παραστῇ καί νά συμμετάσχῃ στήν ἐξόδιο αὐτῆς ἀκολουθία.

Ἡ μακαριστή Γερόντισσα Μαριάμ (κατά κόσμον Ἀναστασία Τσουβαλᾶ) ὑπῆρξε πνευματική μητέρα, ἀσκοῦσα συστηματική κατηχητική διδασκαλία κατά τήν τελευταία καί πλέον πεντηκονταετία, πολλῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαιτέρως νέων τῆς νήσου Κῶ, μεταξύ τῶν ὁποίων τότε καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, καθώς καί ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναήλ, κατευθύνοντας τά διαβήματά τους στόν Οὐράνιο Νυμφίο τῆς ψυχῆς της καί τήν Πανάχραντη Μητέρα Του, στό Περιβόλι τῆς Ὁποίας οἱ τελευταῖοι καί ἐγκατοίκησαν.

Τό ἔτος 1966, νεαρή καί φέρελπις δασκάλα, ἀνεχώρησε ἀπό τήν Ρόδο, τόν τόπο καταγωγῆς της καί ἀφίχθη στήν Νῆσο τοῦ Ἱπποκράτους γιά νά ἐργασθῇ στήν ἐκπαίδευση. Μετά διετίαν, ἐμπνεομένη ἀπό τήν φωτεινή μορφή τοῦ Μητροπολίτου Κώου Ναθαναήλ Α΄ τοῦ Δικαίου, ἑνός μειλίχιου, σεμνοῦ καί πράου Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐτέθη ὑπό τίς φωτισμένες ἐπιταγές του καί συνέδραμε ἐνεργῶς στήν ὑπ’ αὐτοῦ ἵδρυσιν καί ἀνέγερσιν τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπου καί ὁ Κτίτωρ Ἀρχιερεύς τήν ἔκειρε Μοναχή, ἐγκαθιστῶντας την ἐν συνεχείᾳ καί Ἡγουμένη.

Ἔκτοτε, μέ τήν ἀδελφή Ἰσιδώρα ἀρχικῶς, μετέτρεψε τό Ἡσυχαστήριο σέ ἕναν ἐπίγειο Παράδεισο, ἕνα διδακτήριο χριστιανικῆς πίστεως καί ἀγάπης, προσευχῆς καί ἀσκήσεως, ἐπιστηρίζουσα πολυμερῶς καί πολυτρόπως τόν Λαό τοῦ Θεοῦ. Προϊόντος τοῦ χρόνου, μέ τίς ποικίλες της ἀρετές καί τό γνήσιο μοναχικό της ἦθος, ἡ ἀοίδιμος Γερόντισσα συγκέντρωσε γύρω της καί ἄλλες ἀδελφές, τίς ὁποῖες διά τῆς προσευχῆς, τῆς διδαχῆς καί τοῦ φωτεινοῦ της παραδείγματος ἐνέπνεε καί στήριζε, ὥστε νά ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα, ἀποτελῶντας τοιουτοτρόπως καί πρός τόν πιστό Λαό, ἕναν ἀειφεγγῆ φάρο καί μιά σύγχρονη ἁγιασμένη μορφή τοῦ μοναχικοῦ βίου.

Εἴθε ὁ Ζωῆς καί θανάτου Κυριεύων Κύριος, νά ἀναπαύῃ τήν μακαρία ψυχή της ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν σκηναῖς Δικαίων, καταπέμπων εἰς τήν ἀπορφανισθεῖσα ἀδελφότητα, ὡς καί εἰς πάντας τούς ἀγαπῶντας αὐτήν, τήν ἐξ ὕψους παρηγορία καί ἐνίσχυση. Αἰωνία αὐτῆς ἡ μνήμη!

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.