Η Ενορία του Γενεσίου της Θεοτόκου Σταγείρων υποδέχθηκε χθες την περίπυστη Εικόνα της Παναγίας της Ρεβενικιώτισσας που κοσμεί το Ιερό Προσκύνημα της Μεγάλης Παναγίας και πανηγύιρσε τον Οσιoμάρτυρα Σάββα τον Σταγειρίτη.

Σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού τιμά στα Στάγειρα τη μνήμη του Οσιομάρτυρα Σάββα ο οποίος έζησε στα Στάγειρα περί τα τέλη του 18ου αιώνα και ασκήθηκε ως Μοναχός στην Ιερά Αγιορείτικη Μονή του Κωνσταμονίτου.

Της υποδοχής της Εικόνος της Παντανάσσης και του Μεγάλου Εσπερινού προς τιμήν του Οσιομάρτυρος Σάββα, προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος, πλαισιούμενος από πλειάδα Κληρικών τόσο Αγιορειτών όσο και από την Ιερά Μητρόπολη.

Της πομπής της υποδοχής επικεφαλής τέθηκε η Φιλαρμονική της Μεγάλης Παναγίας, ενώ ακολουθούσαν οι Αρχές του Τόπου: ο τ. Αντιπεριφερειάρχης και νυν υποψήφιος Βουλευτής κ. Ιωάννης Γιώργος, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στυλιανός Βαλιάνος, ο τ. Υπουργός κ. Χρήστος Πάχτας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μαρία Ενεχηλίδου, οι Αντιδήμαρχοι Πολυγύρου κ. Χρήστος Βορδός και Αριστοτέλη κ.κ. Νικόλαος Κεφαλάς και Ευρυπίδης Ατζιαμής, οι Πρόεδροι Σταγείρων κ. Δημήτριος Φαναράς, Μεγάλης Παναγίας κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης, Αρναίας κ. Αγαπητός Κιάτος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Φυλαχτός, Γεώργιος Κούκος και Γεώργιος Λαμπράκης, η Πρόεδρος της Α΄ Βαθμίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ευγενία Γιαννούση, οι Διοικητές Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας κ. Αναστάσιος Καραπαντάς και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρναίας κ. Παντελής Αλβανός κ.ά.

Το κύρηγμα του Μητροπολίτη Ιερισσού
Στην προσλαλιά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο ασκητικό πνεύμα στο οποίο αυξήθηκε και αγωνίστηκε πνευματικά ο Οσιομάρτυς Σάββας, τιμώντας τη Μονή της μετανοίας του, δηλαδή, την Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους, Τόπο Ιερό, όπου επί έτη ασκήθηκε στην υπακοή, στην ακτημοσύνη και την παρθενία. Εκεί, συνέχισε ο ομιλητής, προετοιμάστηκε για να λάβη το στεφάνι του Mαρτυρίου, το Βάπτισμα του αίματος που ο Κύριος του χάρισε κατά την Επανάσταση της Χαλκιδικής, όταν τον κάλεσε στο Μαρτύριο.

Μοναδική πηγή του Μαρτυρίου του, είπε ο Σεβασμιώτατος, είναι ο Μοναχός Δοσίθεος ο Λέσβιος ο Κωνσταμονίτης, με ιστορικό κείμενο καταχωρημένο στον υπ’ αριθμ. 123 χειρόγραφο Κώδικα, ευρισκόμενο στη Βιβλιοθήκη της Μονής. Και πράγματι ο Οσιομάρτυς Σάββας, σταλμένος από τους Πατέρες της Μονής, στην Ιερισσό για να μετάσχη στην Επανάσταση της Χαλκιδικής του ’21, περνώντας από τη Σεβασμία Μονή του Ζωγράφου, θανατώθηκε από τους Αγαρηνούς, μάλλον τη 10η Ιουνίου 1822.

Και κατέληξε ο Σεβασμιώτατος: «Ουδέποτε η Εκκλησία αρνήθηκε, διακονώντας το Γένος των Ρωμιών να ανταλλάξη το ράσο με τη φουστανέλα, και το Αγιοπότηρο με το γιαταγάνι, για την υπεράσπιση των ζώπυρων της Φυλής. Το ασκητικό πνεύμα της Ορθοδοξίας, συντεριασμένο με το αρχαιοελληνικό πνεύμα του Σταγειρίτη Αριστοτέλη, μεγάλυνε τον Τόπο ετούτο και γέννησε μεγάλους ασκητές και ήρωες, μεταξύ των οποίων τον Οσιομάρτυρα Σάββα τον Σταγειρίτη! Να η κληρονομιά της Ρωμιωσύνης και το τσαγανό – πίστευμα της Ορθοδοξίας, που συντεριασμένα μεγαλούργησαν».

Προ της Απολύσεως ο Σεβασμιώτατος, με πρόταση του λαμπρού Αγιορείτη Εφημερίου Σταγείρων Παν. Αρχιμ. Ευλογίου Τσαλαπατάνη, τίμησε τον ευεργέτη των Σταγείρων, τέως Υπουργό και Δήμαρχο κ. Χρήστο Πάχτα για τις πολλές του ευεργεσίες και τη μέριμνά του για τον Τόπο. Όντως ο τ. Υπουργός για τα Στάγειρα υπήρξε πατέρας και αδελφός, κοσμώντας ιδίως την Ενορία τους με ανεξίτηλα χρώματα και προσφορές που δεικνύονται μέχρι σήμερα.

Ο βίος του Αγίου Σάββα
Ο Άγιος Οσιομάρτυς Σάββας γεννήθηκε στα Στάγειρα περί τα τέλη του 18ου αιώνα μ.Χ. Από αγάπη προς το μοναχικό βίο καταφεύγει στη μονή Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους, όπου ασκείται ως μοναχός. Η μετάβασή του σε αυτή τη μονή δικαιολογείται από τη σχέση που είχε με τα Στάγειρα και γενικά με τη Χαλκιδική.

Στη μονή αυτή, που τιμάται προς τιμήν του Αγίου Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, αφιέρωσε το βίο του ο Άγιος Σάββας και προέκοπτε στην αρετή και την ευσέβεια, προετοιμαζόμενος έτσι να λάβει και το στεφάνι του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Σάββας ζούσε, κατά την επανάσταση της Χαλκιδικής, το 1821 μ.Χ., όταν κλήθηκε να ακολουθήσει την οδό του μαρτυρίου. Μοναδική πηγή του μαρτυρίου είναι ο μοναχός Δοσίθεος, ο Λέσβιος Κωνσταμονίτης, ο οποίος περιγράφει το μαρτύριο πέντε Οσιομαρτύρων εκ της Μονής Κωνσταμονίτου, υπό τον τίτλο «Νέον ὑπόμνημα τῶν νεοφανῶν Ἱερομαρτύρων καὶ Ὁσιομαρτύρων, τῶν ἐν λαμψάντων ἁγιορειτῶν ὁσίων Πατέρων, κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν θανατωθέντων» (βλέπε και 12 Ιουνίου).

Ας δούμε πως περιγράφει ο Δοσίθεος το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Σάββα: «Τώρα δὲ ἀδελφοί, ἂς ἔλθωμεν εἰς τὸν ἁπλοῦν Σάββαν τὸν Σταγειρίτην, ὅστις προεγνώρισε καὶ αὐτὸς μακάριος τοῦ θανάτου του τὸν τρόπον, διότι ἀναχωρώντας ἀπὸ τὸ Κοινόβιον, ὅταν ἐστάλθη ἔξω εἰς τὴν Ἱερισσὸν ἀπὸ τοὺς Πατέρας, εἶπεν εἰς ἕνα ἀδελφὸν τοῦ κοινοβίου φίλον του τὸ μέλλον γενέσθαι.

Εἶδε, λέγω ἐν ὁράματι τὴ νύκτα, ὅτι διώκοντές τον οἱ ἐχθροὶ τὸν ἐθανάτωσαν. Καὶ οὕτως ἐφάνη εἰς τὸν μακάριον, ὅτι ἡ ψυχή του ἐπέταξεν εἰς τοὺς οὐρανούς, τὸ δὲ σῶμά του εἰς τὴν γῆν. Καὶ ἀλήθευσεν ἡ πρόγνωσις καὶ ἡ πρόρρησις αὕτη μετὰ τοῦ ὁράματος. Διότι ἀπερνώντας ἐκεῖθεν ἀπὸ τὴν τοῦ Ζωγράφου σεβάσμιαν Μονήν, ἐθανατώθη ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς ὁ μακάριος, ὁμοῦ μὲ ἄλλον ἕνα κοσμικόν, δοῦλον καὶ αὐτὸν τοῦ Μοναστηρίου, καὶ οἱ δύο ἦτον Σταγειρῖται. Καὶ οὕτως ἔγινεν ἡ μακαρία κοίμησις καὶ αὐτῶν».

Έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Οσιομάρτυρας Σάββας και έλαβε τον αμαράντινο στέφανο της δόξας του Θεού.

Την πρώτη εικόνα του Αγίου ιστόρησε ο αγιογράφος Χρήστος Καραπάλης και την ακολουθία συνέθεσε ο υμνογράφος κ. Χαράλαμπος Μπούσιας.

Η πρώτη πανήγυρις προς τιμήν του Αγίου έγινε το 1988 μ.Χ. όταν υπεδέχθη η ενορία την πρώτη εικόνα του Αγίου και παρευρέθη ο Μητροπολίτης Ιερισσού κυρός Νικόδημος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.