Από το Ιερό Κειμηλιαρχείο του Γέροντα Αθανασίου ! Ιερά Λείψανα των Αγίων Αποστόλων, επτασφράγιστα, αποθησαυρίζονται στο Ησυχαστήριο.

Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας υπεραμύνονται αυτού του σεβασμού προς τα ιερά λείψανα, όπως και εμείς σήμερα.
Ή αγιαστική χάρη εκφράζεται στα ιερά λείψανα με ευωδία, για την όποία κάνει λόγο η αγία Γραφή (Β’ Κορ. β’ 15. Πρβλ Ήσ. ξστ’ 14) και επιτελεί θαύματα (Δ/Β’ Βασιλ ιγ’ 20-21).
Στην Π. Δ. έχουμε π.χ. τη συνταρακτική μαρτυρία όπου νεκρός ανέστησε νεκρό!!! Συγκεκριμένα όταν το νεκρό σώμα ενός ανθρώπου ακούμπησε στον τάφο τα οστά του Εελισαιέ, αναστήθηκε!
Ως δοχεία της Θείας χάριτος προτρέπει τα τέκνα της να τους απονέμουν σεβασμό και τιμητική προσκύνηση.
Τα ιερά λείψανα θαυματουργούν.
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Ως δωδεκάπυρσος, λυχνία ἔλαμψαν, οἱ Δωδεκάριθμοι, Χριστοῦ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ Παῦλος σὺν Λουκᾶ, Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης, Βαρθολομαῖος Φίλιππος, σὺν Ματθαίω καὶ Σίμωνι, Μᾶρκος καὶ Ἰάκωβος, καὶ Θωμὰς ὁ μακάριος, καὶ ηὔγασαν τοὺς πίστει βοώντας χαίρετε Λόγου οἱ αὐτόπται.

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.