Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην μηνός Αὐγούστου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς Γεθσημανῆν καί εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἡ τελετή τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου. Ἡ τελετή αὕτη εἶναι ἴσως μοναδική εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, παραδιδομένη ὑπό τοῦ Τυπικοῦ τῆς Σιωνίτιδος Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν.

Κατά τήν τελετήν ταύτην κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου ἐν συνοδείᾳ ὑπό τόν ἡγούμενον αὐτῆς Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου εἰς Γεθσημανῆν.

Μετά τήν ἐν τῷ ἡγουμενείῳ ἄφιξιν ἔλαβε χώραν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἡ ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων καί ἡ εἴσοδος ἐν τῷ Ναῷ, ψαλλομένων τῶν τροπαρίων, «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας …» καί «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» ὑπό τοῦ Ἱεροψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί τῶν βοηθῶν αὐτοῦ.

Μετά τήν προσκύνησιν εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα καί εἰς τήν νοτίως αὐτοῦ εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τῆς Πλατυτέρας, ἐνεδύθη ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἀρχιμανδρῖται καί τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου προσαχθέντος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ναοῦ, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων εἰς 3 Στάσεις:

Α´ «Ἡ ἁγνή ἐν τάφῳ κατετέθης, βαβαί…»

Β´ «Ἄξιόν ἐστιν μεγαλύνειν σε τήν Θεοτόκον…»

Γ´ «Αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ σου προσάγουσιν, Παρθένε…»
Τῶν τριῶν Στάσεων συμπληρωθεισῶν, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν κ. Θεολόγος, ἐψάλησαν τά Εὐλογητάρια, οἱ Αἶνοι καί ἡ Δοξολογία καί ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις τοῦ Ἐπιταφίου ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἄνοδος τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ναοῦ, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου. Ἠκολούθησεν ἡ κάθοδος τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τό νότιον τμῆμα τοῦ Ναοῦ, ἡ προσκύνησις καί ἡ Ἀπόλυσις.

Ἐν τέλει τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί πολλούς ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος ἀνέψυξεν εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.