Έως την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου καλούνται οι δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης μέσω ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την πρόσκληση του μέτρου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί φέτος με 255 εκατ. ευρώ.

Μέχρι 19 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις μέσω ΟΣΔΕ για τις εξισωτικές αποζημιώσεις, 12,2 και 8,9 ευρώ/στρέμμα

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, και αιτήσεις μπορούν να κάνουν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές (ενίσχυση 12,2 ευρώ/στρέμμα) και σε μειονεκτικές (8,9 ευρώ/στρέμμα). Για τους άνω των 67 ετών είναι απαραίτηταη η μη καταβολή σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου. Εξαίρεση αποτελούν, όσοι λαμβάνουν:

1) μόνο σύνταξη λόγω θανάτου (σύνταξη εκ μεταβιβάσεως)

2) μόνο σύνταξη αναπηρίας λόγω του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει (σύνταξη εκ μεταβιβάσεως)

3) σύνταξη αναπηρίας και συγχρόνως ασκούν βιοποριστικό επάγγελμα (καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές)

4) σύνταξη γήρατος που χορηγείται χωρίς οι δικαιούχοι να έχουν αποχωρήσει από την απασχόληση (χορηγίες – αντιμισθίες κ.α.).

Για τους άνω των 67 ετών, η συνέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον ασφαλισμένο, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση έχουν ως εξής:

1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα). 2) Αποδεικτικό ταυτοποίησης Τραπεζικού λογαριασμού. 3) Για την τεκμηρίωση της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 5 της αριθ. 1067/243916/01- 08-2023 (Β΄4883) Υπουργικής Απόφασης, περί μη αποχώρησης από την ενεργό απασχόληση, θα οριστούν δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής, κατόπιν εκδόσεως εγκυκλίου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Η υποβολή των 1) και 2) δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

H σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:
ΥπΑΑΤ- Εξισωτική αποζημίωση: 255.076.923 ευρώ σε 380.000 δικαιούχους

Αυγενάκης: Στηρίζοντας τους παραγωγούς μας στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη ανακοινώνουν την Πρόσκληση για την Παρέμβαση Π3-71 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, Έτους 2023.

Η Δημόσια Δαπάνη της Παρέμβασης Π3-71 ανέρχεται σε 255.076.923 €, και κατανέμεται στις τρεις Δράσεις ως εξής :

Δράση 1 : 185.076.923 Ευρώ (ορεινές περιοχές)

Δράση 2 : 60.000.000 Ευρώ (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών)

Δράση 3 : 10.000.000 Ευρώ (περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα)

Από τις τρεις δράσεις αναμένεται να λάβουν οικονομική ενίσχυση 380.000 κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης, ευχαρίστησε για την εξαιρετική συνεργασία τα στελέχη της ΕΥΔ ΣΣΚΑΠ και της Δ/νσης Προγραμματισμού & Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ, καθώς και τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε:

«Η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, έτους 2023, συνεχίζει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για στήριξη των παραγωγών, ιδιαίτερα δε, εκείνων που δραστηριοποιούνται με ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά και σε περιοχές που αποτελούν φυσικούς προορισμούς.

Στόχος μας είναι, όχι μόνο να ανταπεξέλθουν οι παραγωγοί στα οξυμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω εξωγενών διεθνών εξελίξεων, αλλά και η στήριξη εκείνων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές ευαίσθητες, τις οποίες οφείλουμε να κρατήσουμε οικονομικά ενεργές. Στηρίζοντας τους παραγωγούς μας, στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια και την ελληνική οικονομία».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.