Στο πλαίσιο των ΚΔ´ Παυλείων, την Τετάρτη 13 Ιουνίου το απόγευμα στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Την πόρτα ανοίγω, τραγούδι ν’ ακουστεί».

Η εκδήλωση ήταν μία συναυλία αλληλεγγύης του μουσικού κ. Στάθη Γκαντζούρα με ένα σύνολο εξαιρετικών μουσικών από την Βέροια για την ενίσχυση της Τράπεζας Αγάπης (Συσσίτιο) της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Γι΄αυτό και κατά την είσοδο αντί εισιτηρίου οι προσελθόντες προσέφεραν τρόφιμα τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως.

Επίσης στην συναυλία συμμετείχε το φωνητικό σύνολο ‘’Ηχώ Βερόης’’ υπό την διεύθυνση της κ. Νατέλα Ιτσουαΐντσε.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος απένειμε και τα αναμνηστικά των ΚΔ΄ Παυλείων, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου :

«Τήν πόρτα ἀνοίγω, τραγούδι ν᾽ ἀκουστεῖ».
Μέ αὐτόν τόν ὡραῖο τίτλο ἄνοιξε καί γιά ἐμᾶς σήμερα ἡ πόρτα τοῦ Παυλείου Πολιτιστικοῦ Κέντρου γιά νά ἀκουστεῖ τό τραγούδι καί νά γε­μίσει ὁ ἱστορικός αὐτός χῶρος μέ τίς μελωδίες τῆς ἔντεχνης καί παραδο­σιακῆς μουσικῆς μας.

Ἄνοιξαν ὅμως συγχρόνως καί οἱ καρδιές μας γιά νά ἀκουσθοῦν μέσα τους ὄχι μόνο ἡ μελωδία τῶν τραγουδιῶν μέ ὅλα τά συναισθήματα, τίς χαρές καί τίς συγ­κινήσεις τῶν ἀνθρώπων, πού μετα­φέρουν, ἀλλά γιά νά ἀκουσθεῖ μία ἀκόμη ὡραιότερη, ὑψηλότερη, οὐρά­νια, θά ἔλεγα, μελωδία, ἡ μελωδία τῆς ἀγάπης, τήν ὁποία προσέφερε ὁ καθένας σας μέ τά τρόφιμα πού κα­τέ­θεσε εἰσερχόμενος γιά τούς ἀδελ­φούς μας καί τίς τράπεζες τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

«Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμ­βαλον ἀλαλάζον», λέγει ὁ οὐρανοβά­μων ἀπόστολος.

Ὅμως ἐσεῖς, ἀδελ­φοί μου, γίνατε εὔηχα καί ἐναρμόνια ὄργανα τῆς ἀγάπης, ἕτοιμα νά συντο­νισθοῦν μέ τούς ἤχους τῆς ἀγάπης πού κίνησαν τίς χορδές καί τίς ψυχές τοῦ Μουσικοῦ Συνόλου «Ἠχώ τῆς Βερόης» καί τοῦ μουσικοῦ καί τρα­γου­δοποιοῦ κ. Στάθη Γκαντζούρα νά προσφέρουν τήν ἀγάπη τους μέ τή σημερινή συναυλία πού πραγματο­ποι­εῖται στό πλαίσιο τῶν ΚΔ´ Παυ­λείων μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση τῶν ἀδελφῶν μας πού ἔχουν ἀνάγκη.

Σέ λίγο θά ἔχουμε τή χαρά νά ἀπο­λαύσουμε τό ὑπέροχο αὐτό μουσικό σύνολο «Ἠχώ Βερόης» πού τιμᾶ τήν πόλη μας καί νά ἀκούσουμε τίς ὡραῖ­ες μελωδίες πού ἐπέλεξε νά μᾶς παρουσιάσει.

Καί ὅπως ἡ ἠχώ μᾶς μεταφέρει ἤχους ἀπό μακριά, ἔτσι καί τό ὁμώνυμο μουσικό σύνολο θά μᾶς παρουσιάσει τραγούδια, ἔντεχνα καί παραδοσιακά, πού μπορεῖ νά ἔρ­χονται ἀπό μακριά, ἀλλά εἶναι τρα­γούδια πού ἀγαπήθηκαν καί γι᾽ αὐτό ἔγιναν κομμάτι τῆς παραδόσεώς μας, κομμάτι τῆς ἔντεχνης μουσικῆς μας πού ἐκφράζει τήν ἑλληνική ψυχή.

Πρίν νά ἀπολαύσουμε τήν ὄμορφη αὐτή συναυλία θά ἤθελα νά εὐχαρι­στήσω ὅσους συνέβαλαν στήν πραγ­μα­τοποίησή της. Νά εὐχαριστήσω τά μέλη τῆς χορωδίας καί τή χοράρχη του καί τόν μουσικό καί τραγου­δοποιό κύριο Στάθη Γκαντζούρα πού συνοδεύει τό μουσικό σύνολο.

Νά τούς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπη τους πρός τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη καί τήν προσφορά τους πρός αὐτούς μέσω τοῦ φιλαν­θρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Νά εὐχαριστήσω καί ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε στή σημερινή ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπό­λεως γιά νά τιμήσετε τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας μας, πρωτοκορυφαῖο ἀπό­­στολο Παῦλο, καί γιά νά προσφέ­ρετε τήν ἀγάπη σας στούς ἀδελφούς μας.

Ἄς ἀνοίξουμε τήν πόρτα, γιά νά ἀκου­στεῖ τό τραγούδι. Καί ἄς τό ἀπολαύσουμε.

Συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό στη Βέροια

Συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό στη Βέροια


Συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό στη Βέροια

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.