Τήν Πέμπτην, 29ην Ἀπριλίου/12ην Μαΐου 2022, ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη ὁμάδα ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, Λατινικοῦ Πατριαρχείου, Κουστωδίας τῆς Ἁγίας Γῆς, Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας καί Λουθηρανικῆς ὁμοῦ μετά Διπλωματῶν Ἀντιπροσώπων κρατῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.

Εἰς τούτους ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος περί τοῦ ἔργου τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν προκλήσεων, τάς ὁποίας δέχονται κατ’ ἐξοχήν προσφάτως τά χριστιανικά ποίμνια αὐτῶν καιί ἐζήτησε τήν συμπαράστασιν αὐτῶν, διά τήν ὁποίαν οὗτοι ἐδέσμευσαν ἑαυτούς.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό ἐρώτημα περί τοῦ ξενοδοχείου «Μικρά Πέτρα/ Small Petra», ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν ὅτι τό δικαστήριον ἀπεφάσισεν ὅτι ἡ κατάληψις αὐτοῦ ὑπό ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων εἶναι παράνομος ἀλλά παρά ταῦτα δέν ἀπεφάσισε τήν ἔξωσιν αὐτῶν οὔτε τήν ἔξωσιν ἐκ τῶν ἄλλων ξενοδοχείων, τά ὁποῖα οὖτοι ἔχουν καταλάβει.

«Παρά ταῦτα», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἀγωνιζόμεθα ἀπό κοινοῦ καί ἐπ’ ἐλπίδι διά τήν ἀλλαγήν τῶν τοιούτων ἐκρύθμων καταστάσεων».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.