Προκαταβολή σύνταξης- Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017).

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2023 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις

Πότε εμφανίζονται και είναι διαθέσιμα τα χρήματα των συντάξεων στα ΑΤΜ

Ποιες ώρες εμφανίζονται τα ποσά των συντάξεων στα ΑΤΜ των τραπεζών

(Σημείωση: Οι κανονικές ημερομηνίες πληρωμής όλων των συντάξεων αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις).

Συντάξεις Δημοσίου (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2023 την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2023 την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Οκτωβρίου 2023 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Οκτωβρίου 2023 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο).

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής όλων των συντάξεων:
Συντάξεις Οκτωβρίου 2023 – Πότε πληρώνονται – Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Οκτωβρίου 2023 είναι οι εξής:

Συντάξεις ΙΚΑ (πληρωμή με ΑΜΚΑ)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2023 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)

Οι ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Οκτωβρίου 2023 είναι:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2023 την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Οκτωβρίου 2023 την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).

Άνοιξε η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

Σχετικά με την αποδοχή των μεταβιβάσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε νέες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η ανανεωμένη εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορίζει πως στη μεταβίβαση χωρίς γη θα εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων.

Στην εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση δεν θα εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία, η οποία παραμένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.

Η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων 2023 είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/bpe/#/login

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ και τα υποδείγματα εδώ

Τα βήματα για τις μεταβιβάσεις έχουν ως εξής:

ΒΗΜΑ 1 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr μία από τις παρακάτω κατηγορίες μεταβίβασης:

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1)
Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2)
Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)
Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6)
Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7)
Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8)
Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9)
Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 11)
Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή / και χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 12)
Με την επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης, επιλέγεται αυτόματα και το αντίστοιχο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης. Ο μεταβιβαστής των δικαιώματων βασικής εισοδιματικής στήριξης εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους προσωπικούς του κωδικούς με διαπίστευση μέσω taxisnet και επιλέγει «Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων 2023» από το μενού Δικαιώματα 2023. Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφέρεται στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσει.

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
Στο επιλεγμένο υπόδειγμα ο μεταβιβαστής:

Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (όσον αφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή/και τον αριθμό τηλεφώνου), εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του. Τα πεδία Όνομα, Επώνυμο Πατρώνυμο είναι κλειδωμένα χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Αν ο αιτών επιθυμεί κάποια αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλει το Υπόδειγμα Νο7.
Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου
Συμπληρώνει την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τόσο του ίδιου όσο και του αντισυμβαλλόμενου, μέσω της οποίας πραγματοποιείται κάθε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της μεταβίβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου οι συμβαλλόμενοι Επι παραδείγματι του παραπάνω σχολίου της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται μέσω της εν λόγω διεύθυνσης και όσα λαμβάνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. Σε περίπτωση αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, η δήλωση e-mail απαιτείται μόνο από τον/τους κληρονόμο(-ους). Επισημαίνεται ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλομένων είναι αυστηρά μοναδικές. Ο αιτών μπορεί να καταχωρήσει προαιρετικά email τρίτου ως εξουσιοδοτημένο αποδέκτη των ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης.
Συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που 7/53 επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τον αριθμό των εκταρίων και την περιφέρεια των επιλέξιμων αγροτεμαχίων προς μεταβίβαση (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης με γη). Με την επιλογή της αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος αποτελεί τον αποδέκτη της μεταβίβασης και συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που κληρονομεί. Μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του υποδείγματος, η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται ως ΠΡΟΧΕΙΡΗ.
ΒΗΜΑ 3 – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Το ως άνω πλήρως συμπληρωμένο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης εκτυπώνεται από την διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του καθενός ξεχωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022. Στην περίπτωση αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος υπογράφει το υπόδειγμα και αυτό θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022.

Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, με τον ορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης που κατανέμονται μεταξύ των κληρονόμων, η οποία απαιτείται να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη για κάθε έναν ξεχωριστά από τους νόμιμους κληρονόμους-πλησιέστερους συγγενείς. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή και των δυο συμβαλλόμενων καθώς θα ζητηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επισύναψη τους στην αντίστοιχη εφαρμογή εφόσον οι συμμετέχοντες στην διαδικασία της μεταβίβασης επιλεγούν στο δείγμα ελέγχου. Αδυναμία προσκόμισης των συγκεκριμένων παραστατικών κατά την πρόσκληση σε έλεγχο θα έχει σαν συνέπεια ακύρωση της μεταβίβασης.

ΒΗΜΑ 4 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την οριστικοποίηση της αίτησης μεταβίβασης είναι απαραίτητη η αποδοχή από τον αποδέκτη ο οποίος : Εισέρχεται στην διαδικτυακή εφαρμογή eae2023.opekepe.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet όπου επιλέγοντας το μενού Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2023 θα μεταφέρεται στην οθόνη αποδοχής ή άρνησης της μεταβίβασης, όπου αν συμφωνεί θα επιλέγει την Αποδοχή και θα εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας θα του ζητείται η αναγραφή των λόγων μη αποδοχής. Εφόσον η αίτηση μεταβίβασης γίνει αποδεκτή, λαμβάνει από την εφαρμογή αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου καιτρέπεται σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ. Οι αιτούντες εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης ΔΒΕ

Η περίοδος υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2023 ορίζεται από 10/9/2023 έως 10/10/2023.
Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023.

Καραγιάννης Ανδρέας
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.