Ακολουθεί η συμβιβαστική Πρόταση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας προς Υπέρβαση της Κρίσεως που Δημιουργήθηκε με τη Μνημόνευση απο τον Μακαριώτατο του Επιφανίου σαν Μητροπολίτη Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, κατά τίς τελευταῖες δύο συνεδρίες αὐτῆς, στίς 23 καί 25 ἐνεστῶτος μηνός Νοεμβρίου, μετά ἀπό μακρές καί διεξοδικές συζητήσεις, γιά τό πολύπλοκο καί ἀκανθῶδες Οὐκρανικό Ζήτημα, ἀλλά καί γιά τό πρόβλημα, τό ὁποῖο δημιουργήθηκε μέ τήν ξαφνική, καί παρά τήν ὁμόφωνη συνοδική ἀπόφαση τῆς 18ης Φεβρουαρίου 2019, μνημόνευση τοῦ Ἐπιφανίου σάν «Προκαθημένου» τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, πῆρε τήν ἀπόφαση, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ὁ διχασμός καί ἡ διαίρεση τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς ἁγιοτόκου ἡμῶν Νήσου, νά ἀκολουθήσει τήν ὁδό οὐχί τῆς ἀκριβείας, ἀλλά τήν ὁδό τῆς οἰκονομίας, τήν ὁποία ἀκολούθησαν στό διάβα τῶν αἰώνων καί μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γιά τήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία τό κατ’ ἐξοχή μυστήριο τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνευσης καί τῆς καταλλαγῆς.

Ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἔχουσα ὑπ’ ὄψη ὅλα τά πιό πάνω, ἀποφάσισε, κηδομένη τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, νά μήν ἀντισταθεῖ στήν ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου νά μνημονεύει τόν Ἐπιφάνιο σάν «Μητροπολίτη» Κιέβου χωρίς, ὅμως, νά προχωρήσει σέ συλλειτουργία καί πλήρη εὐχαριστιακή κοινωνία.

Ταυτόχρονα, ὅμως, ἡ Ἱερά Σύνοδος σέβεται καί τή σύμφωνη μέ τήν ὁμόφωνη Συνοδική ἀπόφαση τῆς συνεδρίας, τῆς 18ης Φεβρουαρίου 2019, τοποθέτηση τῶν Συνοδικῶν αὐτῆς Μελῶν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου προσβλέπει σέ μιά πανορθόδοξη διαβούλευση, ὅπου ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χωρίς τήν ἐπήρεια ἐξωτερικῶν πολιτικῶν δυνάμεων καί τήν ἐμπλοκή γεωστρατηγικῶν καί γεωοικονομικῶν συμφερόντων, θά ἀναδείξουν τήν ἀρχιερατική τους σοφία καί θά ἐργασθοῦν πρός ὑπέρβαση τῆς παρούσης κρίσεως, πού ἀπειλεῖ μέ σχίσμα καταστροφικό τήν παγκόσμια Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

Ἱερά Μητρόπολις
Κύκκου καί Τηλλυρίας,
25 Νοεμβρίου 2020

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.