Τήν Παρασκευή 31η Αὐγούστου, Ἑορτή τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγύρισε ὁ Ἱ. Ἐνοριακός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὅπου φυλάσσεται ἡ θαυματουργός ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας «Γλυστριανῆς». Κατά τήν τοπική πίστη καί παράδοση, ἡ Παναγία διά τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Εἰκόνος Της ἐπιτελεῖ πάμπολα θαύματα καί ἰδιαιτέρως βοηθᾶ τίς ἐγκυμονοῦσες γυναίκες κατά τήν διαδικασία τοῦ τοκετοῦ, διευκολύνοντας τήν γέννα καί βοηθώντας τό παιδί νά γλιστρήσει, ἐξ οὗ καί «Γλυστριανή».

Κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Πέμπτης 30ης Αὐγούστου ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε συμπαραστατούμενος ἀπό τούς κληρικούς τῆς Νήσου μας καί ἀπό τόν φιλοξενούμενο Πρεσβύτερο π. Ἐμμανουήλ Λυκοπάντη, κληρικό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τήν Σύμη.

Ὁμοίως καί κατά τόν Ὄρθρο τῆς Παρασκευῆς, 31ης Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοραστάτησε καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Θεία. Λειτουργία. Πρό τῆς Ἀπολύσεως πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἐτελέσθη ἡ Ἀρτοκλασία. Παρέστησαν οἱ τοπικές Ἀρχές καί Στρατιωτική ἀντιπροσωπεία ἀπό τό 549 ΤΕ Σύμης.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ δραστήριου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου προσφέρθηκαν στούς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στήν αἴθουσα καί τό προαύλιο τοῦ Ναοῦ.

Κατωτέρω παραθέτουμε ἱστορική ἀναφορά στήν Ἁγία Ζώνη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἱ. Πανήγυρη.

Τήν 31η Αὐγούστου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὄρος.

Ἡ παράδοση μᾶς μεταφέρει μάλιστα, ὅτι ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας.

Ἡ ἱστορία τοῦ κειμηλίου ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ δέν κατάφερε νὰ παρευρεθεῖ στὴν κηδεία τῆς Παναγίας εὑρισκόμενος στὶς Ἰνδίες.

Ὅμως κατά θεία οἰκονομία μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, καὶ ἐνῷ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στὴ Γεθσημανὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ εἶδε τήν Μετάσταση εἰς τούς οὐρανούς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία παρακάλεσε νὰ τοῦ δώσει γιὰ εὐλογία τὴ Ζώνη της. Καὶ ἐκείνη, καθὼς ἀνέβαινε στοὺς οὐρανούς, τοῦ ἔριξε τὸ Ἱερὸ κειμήλιο.

Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς στὴ συνέχεια πληροφόρησε καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Ἀποστόλους γιὰ τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ γεγονότα καὶ τοὺς ἔδειξε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας.

Στήν συνέχεια τὴν διαφύλαξη τῆς Ἁγίας Ζώνης ἀνέλαβαν δύο φτωχὲς καὶ εὐσεβεῖς γυναῖκες στὰ Ἱεροσόλυμα, οἱ ὁποῖες φρόντιζαν ὅσο ζοῦσε στόν κόσμο τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Παρέλαβαν λοιπόν μὲ εὐλάβεια τὸ ἱερὸ κειμήλιο καὶ ἀπὸ τότε τὸ ἔργο τῆς διαφύλαξής του συνέχιζε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ μία εὐλαβὴς παρθένος καταγομένη ἀπὸ τὴν οἰκογένεια αὐτή.

Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς Τιμίας Ζώνης καὶ ἡ μεταφορά της στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο (395-408). Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στὴ Βασιλεύουσα ἦταν λαμπρότατη.

Ὁ αὐτοκράτορας κατέθεσε τὴν Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου σὲ λειψανοθήκη ποὺ ὀνόμασε «ἁγίαν σορόν».

Ἡ κατάθεση ἔγινε στὶς 31 Αὐγούστου, τελευταία μέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

Ἡ κόρη τοῦ Ἀρκαδίου, ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία, ἀνήγειρε λαμπρὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων καί ἐκεῖ κατέθεσε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας.

Ἡ ἴδια μάλιστα ἡ Πουλχερία κέντησε μὲ χρυσὴ κλωστὴ τὴν Τιμία Ζώνη διακοσμώντας την. Ἡ χρυσὴ αὐτὴ κλωστὴ εἶναι εὐδιάκριτη καὶ σήμερα στὸ τμῆμα ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστῖνος Β΄ καὶ ἡ σύζυγός του Σοφία ἀνακαίνισαν τὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Χαλκοπρατείων καὶ ἀνήγειραν ἐκεῖ καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ.

Ἐκεῖ, μέσα σὲ λειψανοθήκη καὶ πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, φυλασσόταν ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου. Πλῆθος πιστῶν συνέρρεαν γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν μὲ εὐλάβεια ζητώντας ἀπὸ τὴν Παναγία νὰ μεσιτεύσει μὲ τὶς πρεσβεῖες της στὸν Κύριο.

Πλῆθος θαυμάτων ἐπιτέλεσε ἡ Τιμία Ζώνη. Ἄνθρωποι δυστυχισμένοι καὶ πονεμένοι βρῆκαν λύτρωση μὲ τὴ θαυματουργὴ δύναμη τοῦ ἁγίου λειψάνου.

Στὴ συνέχεια ἡ Ἁγία Ζώνη τεμαχίστηκε καὶ τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σὲ διάφορους ναοὺς τῆς Κωνσταντινούπολης. Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τὸ 1204, κάποια τεμάχια ἁρπάχτηκαν καὶ μεταφέρθηκαν στὴ Δύση.

Ἕνα μέρος ὅμως διασώθηκε καὶ παρέμεινε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγο, φυλασσόταν στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν.

Ἡ τελευταία ἀναφορὰ γιὰ τήν ἁγιο Ζώνη εἶναι ἑνὸς ἀνώνυμου Ρώσου προσκυνητῆ στὴν Κωνσταντινούπολη μεταξύ τοῦ 1424 καὶ 1453.
Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453, εἶναι ἄγνωστο τί ἀπέγινε τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ συνέχεια.

Ἔτσι τὸ μοναδικὸ σωζόμενο τμῆμα εἶναι αὐτὸ ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς διασῴζουν μία παράδοση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου ἀφιερώθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνὸ (1341-1354), ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ ἀξίωμα, ἐκάρη μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάσαφ καὶ μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

Τὰ θαύματα ποὺ πραγματοποίησε καὶ πραγματοποιεῖ ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι πολλά. Βοηθᾶ εἰδικὰ τὶς στεῖρες γυναῖκες νὰ ἀποκτήσουν παιδί. Ἂν ζητήσουν μὲ εὐλάβεια τὴ βοήθεια τῆς Παναγίας, τοὺς δίδεται τεμάχιο κορδέλας ποὺ ἔχει εὐλογηθεῖ στὴν λειψανοθήκη τῆς Ἁγίας Ζώνης καὶ προσευχόμενες μὲ πίστη, καθίστανται ἔγκυες.
Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»


Σύμη: Λαμπρή Εορτή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας «Γλυστριανής»

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.