Διά τῆς Χάριτος τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγίου Θεοῦ, ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας καί συγκεκριμένα ἡ νῆσος τῆς Σύμης, ἔχει ἀπό σήμερα μιά ἀκόμη εὐλογία, αὐτήν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Καί τοῦτο, διότι ἡ εὐσέβεια τῆς φιλαγίου οἰκογενείας Κων/νου καί Οὐρανίας Ριζοπούλου πρός τόν νέον αὐτόν ἅγιον τῶν ἡμερῶν μας, ἔφερε εἰς πέρας ἔργο θεάρεστο, τήν ἀνέγερση ἱεροῦ Ναϋδρίου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ὁσίου, σέ ἰδιόκτητο κτῆμα της, πού εὑρίσκεται εἰς τήν περιοχή «Πηγάδι» τῆς Σύμης.

Τό ἱ. Ναΰδριο ἐξ ὁλοκλήρου λιθόκτιστο, ἀνηγέρθη μερίμνῃ καί δαπάνῃ τῆς εὐσεβοῦς αὐτῆς οἰκογενείας καί παρεδόθη εἰς τήν Θ. Λατρεία διά τῆς τελέσεως τῶν Θυρανοιξίων του ἐκ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, τήν Τετάρτη 11η Ἰουλίου 2018 παραμονή τῆς ἱ. μνήμης τοῦ Ὁσίου, κατά τόν Ἑσπερινόν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε τήν ἱερά Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Σύμης καί μέ τήν παρουσία τῆς οἰκογενείας τῶν κτιτόρων, τοῦ Δημάρχου Σύμης, ἀλλά καί πολλοῦ κόσμου, πού προσῆλθε γιά νά λάβει τήν χάρη τοῦ μεγάλου καί λαοφιλοῦς αὐτοῦ ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας. Μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων καί τόν ραντισμό ἐξωτερικῶς καί ἐσωτερικῶς τοῦ ἱ. Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ράντισε μέ τόν Ἁγιασμό καί ἔχρισε δι’ ἁγίου Μύρου τήν Ἁγία Τράπεζα, ἀνάπτοντας τό πρῶτον τήν ἀκοίμητη κανδήλα τοῦ Θυσιαστηρίου, ἐνῶ στήν συνέχεια ἐπέδωσε τό κηρίον εἰς τόν Κτίτορα, προκειμένου νά ἀνάψει καί τίς ὑπόλοιπες κανδῆλες καί τά ὑπό τῶν πιστῶν προσφερόμενα κεριά.

Ἀκολούθησε εἰς τόν εἰδυλλιακό αὔλιο χῶρο ἡ Ἑσπερινή ἀκολουθία, μετά τήν ὁποία πραγματοποιήθηκε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ καί ἐτελέσθη ἡ Ἀρτοκλασία.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ὁμιλῶντας ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας του γιά τόν Ὅσιο Παΐσιο, τόν ὁποῖον προσωπικῶς ἐγνώρισε κατά τήν περίοδον τῆς μοναχικῆς του ζωῆς ἐν τῇ ἱ. Μονῇ Σταυρονικήτᾳ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἑστίασε τόν λόγον του εἰς τήν ἁγιότητα, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται σέ κάθε ἐποχή μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι «ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας».

Κλείνοντας ἐπαίνεσε τήν οἰκογένεια Κων/νου καί Οὐρανίας Ριζοπούλου γιά τήν ἰδιαίτερη μέριμνα καί τόν θεῖο ζῆλο πού ἐπέδειξαν ὡς Πολιτικοί Μηχανικοί ἀμφότεροι περί τῆς ἀνεγέρσεως καί τοῦ ἐπιμελεστάτου ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ναϋδρίου, ἐπικαλούμενος τήν εὐλογίαν τοῦ τιμωμένου Ἁγίου εἰς τήν ζωήν ὅλων.
Τήν ἐπαύριον κυριώνυμον ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρον καί ἐτέλεσε τήν πρώτη Θ. Λειτουργία εἰς τόν νεόδμητο ἱ. Ναό τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, μέ συλλειτουργούς του τόν Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ, Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, τόν Πρεσβ. π. Παντελεήμονα Μακρόπουλο καί τόν Διάκονό του π. Γεώργιο Κακακιό, μέ τήν συμμετοχή πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. Μετά τήν ἀπόλυση, οἱ κτίτορες παρέθεσαν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντες καφέ καί πλούσια παραδοσιακά κεράσματα.

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου


Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου


Σύμη: Λαμπρά Θυρανοίξια Ναού του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.