Μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ μου ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὴν χαρά μου γιὰ τὴν διάκριση τοῦ σχολείου σας σὲ Πανελλήνιο διαγωνισμὸ ρομποτικῆς καὶ προγραμματισμοῦ καὶ νὰ διατυπώσω ἐπαινετικὸ λόγο πρὸς τοὺς διαγωνιζο­μένους μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς τοῦ σχολείου σας, γιατὶ κατόρθωσαν νά μετατρέψουν τή θεωρητική γνώση που κατείχαν, τῶν ὑπολογιστῶν, σὲ ἐφαρμόσιμη δυνατότητα στό πλαίσιο τῆς ἐφαρμοσμένης ρομποτικῆς.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπό τίς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰῶνα οἱ προκλήσεις που ἀναφύονται εἴτε σὲ προσωπικὸ, εἴτε σὲ ὁμαδικὸ ἐπίπεδο, εἶναι πολυάριθμες καὶ ἐντείνονται ἀπὸ τή ραγδαία ἐξέλιξη τῶν νέων τεχνολογιῶν. Στήν κοινωνία τῆς πληροφορίας, ὅπου ζοῦμε, διαγράφεται πλέον ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη συνεχοῦς προσαρμογῆς σ’ ἕνα περιβάλλον που ἀλλάζει μορφὴ πολὺ ταχύτερα ἀπ’ ὅτι στό παρελθόν. Οἱ νέοι πολὺ νωρὶς καλοῦνται νά ἀποκτήσουν ὅλα τὰ ἐφόδια που θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νά συμβαδίσουν μὲ τίς ἐξελίξεις καὶ νά λειτουργήσουν ὡς ἀρωγοί στόν ἀγῶνα τῶν συνανθρώπων τους γιά ἐπιβίωση. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ περιβάλλον ἡ μαθητικὴ ὁμάδα τοῦ σχολείου σας, που συμμετεῖχε σὲ Πανελλήνιο Διαγωνισμό, προετοιμασμένη ἀπὸ ἐμπείρους καὶ φιλοτίμους καθηγητὲς κατόρθωσε νά ἀξιοποιήσει τίς γνώσεις της καὶ νά δημιουργήσει ὁλοκληρωμένο πληροφοριακὸ σύστημα προκειμένου νά ἐξυπηρετηθεῖ ἠλεκτρονικὰ ἡ διαδικασία αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ βράβευσή σας σὲ πανελλήνιους διαγωνισμοὺς ὑπῆρξε τὸ αἴτιο τῆς ἐπικοινωνίας μας γιά τρίτη φορά, προκειμένου νά συγχαροῦμε ἐκείνους που συνετέλεσαν στήν ἐπιτυχή κατάληξη τῶν προσπαθειῶν. Ἡ συχνὴ ἐπιβράβευση σὲ πανελλαδικῆς ἐμβέλειας διαγωνισμοὺς ἐπιβεβαιώνει τὸ κῦρος τῶν συντελεστῶν τῆς ἐπιτυχίας, ἐπιβάλλει τή διατύπωση ἐπαινετικοῦ λόγου ἀπὸ ὅσους παρακολουθοῦν τὰ τεκταινόμενα στήν ἐκπαιδευτικὴ σας μονάδα καὶ δημιουργεῖ ἰσχυρὴ παρακαταθήκη γιά μίμηση.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς διάκρισης καὶ τῆς ἐπικοινωνίας ἐπικαλοῦμαι τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τήν κατ’ ἄμφω ὑγεία, τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν μαθητῶν καὶ γιά ἐνίσχυση τῆς ἐπιθυμίας νά λειτουργεῖτε ὡς ὁμάδα δημιουργικῆς παραγωγῆς σὲ κάθε περίσταση παραγωγικῆς δραστηριότητας καὶ διατελῶ˙

Μετά τιμῆς πάσης καὶ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.