Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στα πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης, μετέβη στούς Φούρνους τήν Κυριακήν 22αν Ἀπριλίου 2018, διά τήν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἰδιαιτέρως τόσο στούς Φούρνους καί τήν Χρυσομηλιά,
ὅσο καί στό Νησί τῆς Θύμαινας, καθώς πρός τιμήν του εἶναι
ἀφιερωμένος ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός.

Πρός τοῦτο μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος μετέφερε, προς εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν τό ἀριστερό χέρι τοῦ Ἁγίου
ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τό ὁποῖον φυλάσσεται στην Ἱ.Μ.Μεγάλης Παναγίας Σάμου.

Στόν λιμένα Φούρνων-Κορσεῶν τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ὑποδέχθηκε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἰωάννης Παναγιώτου, Ἐφημέριος Φούρνων, μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ Νησιοῦ καί κατευθύνθηκαν στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου, ὅπου τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου.

Πλῆθος τῶν Ἀκριτῶν μας προσεκύνησε τόν ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἔλαβε τήν χάρη Του καί ἕνα μικρό κομποσχοίνι διά χειρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ὡς εὐλογίαν καί πρός διηνεκῆ τῆς ἐνθύμηση τῆς αδιάλειπτης προσευχῆς, διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐκζήτησης τοῦ θείου ἐλέους Του.

Στή διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ὁμίλησε ἀρχικῶς γιά τήν τιμή τῶν ἱερῶν Λειψάνων στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, περάτωσε τήν διδαχή του ὁμιλώντας γιά τήν τόλμη, τήν γενναιότητα καί τό θάρρος, πού πρέπει να διακρίνει τή ζωή τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐξ ἀφορμῆς τῆς
τόλμης, τῆς γενναιότητος καί τοῦ θάρρους, πού διέκρινε τόσο τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο, μαζί μέ τίς Μυροφόρες, ὅσο και τόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο.

Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς Δευτέρας 23ης Ἀπριλίου 2018 μετέβη στό μικρό Νησί τῆς Θύμαινας, ὅπου τον ὑποδέχθηκαν στήν προβλῆτα τά μοναδικά παιδιά τοῦ Νησιοῦ με ἐξαπτέρυγα καί κατευθύνθηκαν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Θυμαίνης. Ἐκεῖ ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικός
Ὄρθρος καί γιά πρώτη φορά Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς. Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως, καί τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας διενεμήθη εὐλογία σέ
ὅλους τούς συμπανηγυρίσαντες Ἀδελφούς.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό τρίτο κατοικημένο μικρό Νησί τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί τήν ὁμώνυμη ἐπ’ αὐτοῦ Ἱερά Μονή, ὅπου ἐτελέσθη σύντομη δέηση.

Τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στήν Χρυσομηλιά, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ τήν τρίτη Ἐνορία τῶν Φούρνων.

Ἐκεῖ ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ μεθέορτου Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τόν
Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσομηλιᾶς καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέθη πρός
προσκύνησιν τό ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Ὅλοι ἄκουσαν τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁμιλοῦντος γιά τήν χαρά τῆς ἀναστάσιμης βιοτῆς, ὅπως τήν βίωσε καί μᾶς τήν κληροδότησε ὁ Ἅγιος Γεώργιος καί γιά τήν ἀνάγκη τῆς ἐμπειρίας τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ὡς τῆς μόνης ἀναφαίρετης καί βεβαίας ἐλπίδα γιά την πορεία μας στή σύγχρονη δύσκολη ἐποχή, πού δυστυχῶς
ἀμφισβητοῦνται πολλά σημαντικά σημεῖα τῆς ζωῆς μας, ἀπό τήν
πνευματική μας ἕως καί τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε το Νηπιαγωγεῖο καί τό Δημοτικό Σχολεῖο Φούρνων καί ακολούθως τό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο τοῦ Νησιοῦ, ὅπου εἶχε ἕνα ὄμορφο διάλογο μέ τούς Μαθητές.

Στή συνέχεια μετέβη στό στρατιωτικό φυλάκιο, ὅπου ἐτελέσθη σύντομη δέηση καί ὁμίλησε στούς ἐστρατευμένους νέους μας γιά τήν ἀναγκαιότητα τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος στη ζωή μας, δίδοντάς τούς τής εὐκαιρία νά προσκυνήσουν καί το ἱερόν λείψανον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ
Προστάτης τοῦ κατά ξηράν φιλοχρίστου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Το ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 24ης Ἀπριλίου στο Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο, πλησίον τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φούρνων
ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε στην Σύναξη Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ πλέον τῶν 100 ἀτόμων, για την ἀναγκαιότητα
τῆς πραγμάτωσης τῶν ὅσων διδάσκονται και κυρίως την δυνατότητα πραγμάτωσης τῆς γνήσια πνευματικῆς δραστηριότητας κατά το θέλημα τοῦ Χριστοῦ.

Στή διάρκεια τῆς τριημέρου παραμονῆς του στους Φούρνους ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τούς θαρραλέους Ἀκρίτες μας καί ἐπαίνεσε τήν ἐμμονή καί ἐπιμονή τους στις πατροπράδοτες ἀρετές τοῦ Γένους μας.

Χάρηκε διότι ἀντιλήφθηκε, πώς παρά τίς δυσκολίες στά ἐθνικά μας θέματα, παραμένει ἀμείωτη ἡ ἀνδρεία τους, ἡ ὁποία συνυπάρχει μαζί μέ
τήν ἁπλότητα, τό ἦθος καί τήν νησιώτικη ἀρχοντιά τους, καθώς ὅπως ἐπεσήμανε ὁ ἀκριτικός αὐτός Λαός μας παραμένει ἀκλινής
«ἐν οἷς ἔμαθε καί ἐπιστώθη» (βλ. Β Τιμ. γ 14) καί διατηρεῖ την πίστη του μέ εὐλάβεια ὡς τό πατροπαράδοτον σέβας, δίδοντας
ἕνα ἠχηρό μάθημα ἀγάπης πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα πρός ὅλους, τούς ἐντός καί ἐκτός Ἑλληνικῶν συνόρων, τούς
ἐγγύς καί τούς μακράν τοῦ Νησιωτικοῦ Συμπλέγματος τῶν
Φούρνων-Κορσεῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συναντήθηκε ἐπίσης μέ τόν Δήμαρχο Φούρνων–Κορσεῶν, μέ τίς Στρατιωτικές,
Ἀστυνομικές καί Λιμενικές ἀρχές τοῦ Νησιοῦ, ἐνῶ στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης εἶχε κατ’ ἰδίαν συνεργασίαν μέ
τούς δύο Ἐφημερίους τοῦ Νησιοῦ γιά θέματα ποιμαντικῆς δραστηριότητος, ἐν ὄψει μάλιστα καί τοῦς ἐρχομένου θέρους.

Στους Φούρνους Ικαρίας ο Μητροπολίτης Σάμου Ευσέβιος

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.