Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.

Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπικαλεσθείς τήν βοήθειαν τῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων ἐπί πάντας.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Κεντρικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, τοῦ Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν αὐτῄ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Ἡ Κωνσταντινούπολη τῶν Jean Pascal Sebah & Polycarp Joaillier 1890-1900 ἀπό τήν Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης”.

Στον Ταξιάρχη Σωσθενίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Στον Ταξιάρχη Σωσθενίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Στον Ταξιάρχη Σωσθενίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Στον Ταξιάρχη Σωσθενίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Στον Ταξιάρχη Σωσθενίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Στον Ταξιάρχη Σωσθενίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης

 

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.