Ιεροσόλυμα: Μετά από από 13 και πλέον έτη προσπαθειών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να επαναπροσδιορίσει στο Talpiot της Ιερουσαλήμ, τα εδάφη του, τα οποία χαρακτηρίσθηκαν ως «πράσινοι» και «δημόσιοι χώροι» από τις Δημοτικές Αρχές, κατόρθωσε να προωθήσει την διαδικασία σχεδιασμού χρήσεως γης 90 στρεμμάτων της ιδιοκτησίας του στη συνοικία Talpiot.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου, το 2004 αυτές οι εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν από τις Ισραηλινές Αρχές Σχεδιασμού και Κατασκευής ως «πράσινες» και «δημόσιοι χώροι», στους οποίους δεν επιτρέπεται η οικοδόμηση και σύμφωνα με την Ισραηλινή νομοθεσία, οι εκτάσεις αυτές υπόκεινται σε δήμευση και ιδιοποίηση γιά την κατασκευήν οδών, πάρκων και δημοσίων χώρων.

Το Πατριαρχείον υπέβαλε αντιρρήσεις έναντι των σχεδίων του Δήμου και διαδοχικώς, μέσω μηχανικών και ειδημόνων, υπέβαλε εναλλακτικά σχέδια εν συνεργασία με διεθνείς και τοπικάς εταιρείας, με στόχον να αυξήση τας πιθανότητας των αρχών σχεδιασμού και κατασκευής να υιοθετήσουν τα εναλλακτικά σχέδια του Πατριαρχείου και να εξασφαλίσουν την προστασίαν της περιουσίας αυτού.

Το επίτευγμα του Πατριαρχείου ενσωματώνεται στην αποδοχή υπό του Ισραηλινού Δήμου των αρχικών χωροταξικών προτάσεων αι οποίαι υπεβλήθησαν, εν συνεργασία με διεθνείς και τοπικάς επενδυτικάς εταιρείας, λαμβάνουσαι όλα τα μέτρα και τα νόμιμα μέσα διά την διατήρησιν της ιδιοκτησίας της γης.

Το σχέδιο αναπτύξεως της γης, μέρος της οποίας ευρίσκεται στις περιοχές που ταξινομήθηκαν εις τας περιοχάς του 1948 και αι έτεραι περιοχαί στις περιοχές του 1967 της Ιερουσαλήμ, περιλαμβάνει την κατασκευήν ξενοδοχείων, εμπορικού κέντρου, γραφείων και κτιρίων κατοικήσεως, μέσω των οποίων εκατοντάδες μονάδες θα παρέχονται εις τα μέλη των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών.

Αν και η διαδικασία της τελικής εγκρίσεως των προτεινομένων σχεδίων υπό του Πατριαρχείου και η επιτυχής απόκτηση των απαραιτήτων αδειών ημπορεί να διαρκέσει αρκετά έτη, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και προς την σωστή κατεύθυνσι, για να συνεχισθεί η ανάπτυξη του και η κατασκευαστική στρατηγική που υιοθέτησε, γιά να προστατεύσει την περιουσία και την κληρονομία αυτού.

Το θεωρεί επίσης ένα επιπλέον επίτευγμα στο πλαίσιον των στρατηγικών κατασκευής και αναπτύξεως, τας οποίας υιοθετεί διά την ολοκλήρωσιν ζωτικών έργων στην Ιερουσαλήμ.

Το Ορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εργάζεται για την πραγματοποίηση οικοδομικών έργων στην Αγία Πόλη, σε συνεργασία με Παλαιστινίους και διεθνείς επιχειρηματίες, προκειμένου να δώσει λύσεις έναντι της στεγαστικής κρίσεων και της ανεργίας, μέσω επενδύσεων οι οποίες συμβάλλουν στην υποστήριξη της κοινότητος των μελών του ποιμνίου, καθώς επίσης και πάντων των Ιεροσολυμιτών ανεξαρτήτως προελεύσεως και δόγματος.

Επιπλέον, ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ ανακοίνωσε την πρόθεση του να πραγματοποιήσει συνάντηση με τους Αρχηγούς των Εκκλησιών διά να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις, οι οποίες αφορούν την γη και να τους παροτρύνει να συμμετάσχουν και να συνεργασθούν προς όφελος του λαού όλων των εκκλησιών αυτών.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.