Ντυμένος στά καλά του ὁ Μελισσουργός, τοῦ ὁποίου οἱ φιλομάρτυρες κάτοικοι ἔχουν πυργώσει μεγαλόπρεπο Ἱερό Ναό πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος, πανηγύρισε καί γιά φέτος τόν Μεγαλώνυμο Προστάτη του καί Τροπαιοφόρο Ἅγιο. Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο πού προσῆλθε νά προσκυνήση τόν Ἃγιο, ὑπεδέχθησαν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰουστῖνος Κεφαλοῦρος καί ὁ Διάκονος π. Ἀμφιλόχιος Χάϊτας, μαζί μέ τόν ἐκλεκτό καί δραστήριο Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Παν. Ἀρχιμ. π. Μελέτιο Τσόγκα, πού εἶναι καί πνευματικό ἀνάστημα τοῦ Ἐπισκόπου μας.

Ὁ Λαός τοῦ Μελισσουργοῦ καί τῶν περιχώρων πανοικεί προσῆλθε στό πανηγύρι, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἀθανάσιο Κυριάκου, τόν Πρόεδρο τῆς Κοινότητος κ. Θεοφάνη Κουτσαμπεούκ, τόν Ἀντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Καραθανάση, τόν τ. Πρόεδρο καί νῦν Τοπικό Σύμβουλο κ. Δῆμο Κουτσαμπεούκ καί τόν Τοπικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Καρακώτη καί ἄλλους.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στό φοβερό μαρτύριο τοῦ Ἀγίου, ὁ ὁποῖος ἀπό τόν πατέρα του μέν ἦταν Καππαδόκης, ἀπό τή μητέρα του δέ Παλαιστίνιος καί μάλιστα ἀπό τήν Κωμόπολη Λύδδα, ὃπου καί ὁ πάνσεπτος τάφος του καί ὁ μεγαλοπρεπής Ναός του. Ὁ Ἃγιος Γεώργιος ἦταν χιλίαρχος κατά τό ἀξίωμα τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, δηλαδή, τριβοῦνος. Στούς πολέμους λαμπρός, τροπαιοφόρος καί φιλόλαος, στούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ ὡμόλόγησε Χριστόν καί ὑπέστη πολυειδῆ βάσανα γι’ αὐτόν, χαριτωθείς γιά τούς ἂθλους του μέ πολλές εὐλογίες πού ὡδήγησαν σέ παροξυσμό θαυμάτων! Ἀπετμήθη τήν κεφαλή Του τό 296 μ.Χ., τό δέ Ἱερό του Λείψανο μεταφέρθη ἀπό τόν δοῦλο του στήν Κωμόπολη τῆς Παλαιστίνης Λύδδα καί κατετέθη ἒπειτα στόν ἐκεῖ ἐπ’ ὁνοματί του ἀνεγερθέντα Ἱερό Ναό. Τή μετακομιδή τῶν Ἰερῶν Λειψάνων του τή γιορτάζουμε στίς 3 Νοεμβρίου.

Καί κατέληξε ὁ Δεσπότης: «Τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι ἐκεῖνο πού διαχρονικῶς θέτει τόν Ἅγιο στήν καρδιά τοῦ ψυχισμοῦ ἑκάστου χριστιανοῦ. Καί αὐτό γιατί ὀ Ἂγιος μέσα ἀπό τά παθήματά Του μπορεῖ μαζί μέ τόν Παύλο νά κραυγάση: “ Ἐγώ γάρ τά στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω”, δηλαδή, “ Ἐγώ τά σημάδια ἀπό τίς πληγές πού ὑπέφερα γιά τόν Κύριό μου Ἰησοῦ τίς φέρω στό σῶμα μου” ( Γαλ. στ΄17)! Αὐτά τά σημάδια συνιστοῦν καί τά τεκμήρια τῆς γνησιότητος τοῦ Παύλου, τοῦ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τῶν ἑκατομμυρίων Μαρτύρων τοῦ Ἰησοῦ! Ἂραγε, μπορεῖ ὁ σημερινός Χριστιανισμός καί ἡ Ἐκκλησία ἡ σημερινή τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ νά ποῦν τόν ἲδιο λόγο καί νά καυχηθοῦν γιά τά ἲδια παράσημα – στίγματα;»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.