ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Μέσα σε ατμόσφαιρα πίστης, ευλάβειας και ψυχικής αναπτέρωσης τελέσθηκε την Κυριακή 31 Οκτωβρίου Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος ΝΥ, στην οποία προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μαζί του συλλειτούργησαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, οι Μητροπολίτες μέλη της συνοδείας του Προικονήσου Ιωσήφ και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, καθώς επίσης και Μητροπολίτες μέλη της επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής, Βοστώνης Μεθόδιος, Ατλάντας Αλέξιος, Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, Πίτσμπουργκ Σάββας, Σικάγου Ναθαναήλ, ο Επίσκοπος Ναζιανζού Αθηναγόρας, Αρχιγραμματέας της Επαρχιακής Συνόδου και πλειάδα πρεσβυτέρων και διακόνων.

Στην Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ως ο πρώτος τη τάξει των ιεραρχών μετά τον Πατριάρχη. Ο Καθεδρικός ήταν γεμάτος από πιστούς τόσο από τη Νέα Υόρκη, όσο και από άλλες πόλεις και πολιτείες της Αμερικής.

Στο τέλος της Λειτουργίας ο Πατριάρχης προχείρισε με το οφίκιο του Άρχοντος πενήντα Ελληνορθόδοξους από διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα δύο έτη 2020 και 2021. Πέρυσι δεν προχειρίσθηκαν Άρχοντες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Επίσης, απένειμε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου στον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Νέας Ιερσέης Χριστοφόρο Οικονομίδη, ενώ στον προϊστάμενο του Καθεδρικού της Αγίας Τριάδος Νικόλαο Καρλούτσο το οφίκιο του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου. Επίσης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέπεμψε Τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου.

Θεία Λειτουργία παρουσία Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Καθεδρικός Ναός Άγιας Τριάδας, Μανχάταν 31 Οκτωβρίου 2021. (Φωτογραφία: Ε.Κ./Ζαφείρης Χαϊτίδης)
Ο Πατριάρχης στη μεστή νοημάτων και μηνυμάτων ομιλία του, ανάμεσα στα άλλα, είπε και τα εξής: «Εν περισσεία χαράς, συγκινήσεως και κατανύξεως, συνηγμένοι επί το αυτό εις τον πάμφωτον Καθεδρικόν Ναόν της Αγίας Τριάδος, ετελέσαμεν την αεί πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν, δοξολογούντες τον Κύριον της δόξης και ευχαριστούντες διά τα σωτήρια δωρήματα Αυτού προς την Εκκλησίαν και το Γένος και προς ένα έκαστον εξ ημών. Όταν τελήται η Θεία Λειτουργία ανοίγουν οι ουρανοί, τα πάντα πληρούνται φωτός, πλημμυρίζουν ανάστασιν. Όντως, η Εκκλησία ζη εν τη Θεία Ευχαριστία και δι’ αυτής. Η λατρευτική και η πνευματική ζωή, η οργάνωσις, η κανονική δομή και η ποιμαντική της Εκκλησίας, είναι εκφράσεις και προεκτάσεις της ευχαριστιακής ταυτότητός της. Εν τη Θεία Ευχαριστία βιούται ολόκληρον το μυστήριον της Θείας Οικονομίας».

Σε άλλο σημείο, ο Πατριάρχης τόνισε πως «ανήκομεν εις τον Χριστόν. Εν τω Χριστώ τω σαρκωθέντι προαιωνίω Λόγω του Θεού, απεκαλύφθη η αλήθεια διά τον Θεόν και τον άνθρωπον, διά την προέλευσιν και τον προορισμόν του, διά το ήθος και τον πολιτισμόν του, διά το νόημα της ζωής και την ταυτότητά του. Ο Χριστός είναι ο πυρήν της Ορθοδόξου ημών Παραδόσεως. Είναι αυτονόητον ότι, όταν αναφερώμεθα εις την Παράδοσιν, δεν στρεφόμεθα προς το παρελθόν, αλλά προς την Αλήθειαν, η οποία είναι παρουσία ζώσα και ζωοποιός εν τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτήν την σωστικήν Αλήθειαν προσφέρει η Εκκλησία εις τους πιστούς, δίδει εις την ζωήν των κατεύθυνσιν, εμπνέει και ενισχύει τας δημιουργικάς δυνάμεις των, διά να μαρτυρούν εν τω κόσμω περί της πίστεως, της αγάπης και της εν ημίν ελπίδος, εν παντί ‘αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν’ (Εβρ. ιβ’, 2)».

Θεία Λειτουργία παρουσία Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Καθεδρικός Ναός Άγιας Τριάδας, Μανχάταν 31 Οκτωβρίου 2021. (Φωτογραφία: Ε.Κ./Ζαφείρης Χαϊτίδης)
Απευθυνθείς προς όλους, ιεραρχία, ιερείς, διακόνους και πιστούς ο Πατριάρχης είπε: «μεταφέρομεν εις όλους σας την ευλογίαν και τας ευχάς της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του πανιέρου και μαρτυρικού Κέντρου της Ορθοδοξίας, ένθα εσφυρηλατήθη η ιδιοπροσωπία και ο πολιτισμός των Ορθοδόξων, και επικαλούμεθα επί πάντας υμάς την χάριν και το έλεος του εν Τριάδι προσκυνουμένου Θεού».

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης προέβη στην προχείριση των νέων Αρχόντων, λέγοντας: «Απευθυνόμενοι προς εσάς, Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες, σημειούμεν ότι οι αρχοντικοί τίτλοι, τους οποίους σας απονέμομεν και θα φέρετε εις το εξής, εκπροσωπούν σπουδαία δημόσια και εκκλησιαστικά λειτουργήματα και αξιώματα εις την ιστορίαν της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, τα οποία προϋπέθετον μόρφωσιν, νομικάς γνώσεις, διπλωματίαν, γλωσσομάθειαν, υψηλήν ευφυίαν και, προ πάντων, αφοσίωσιν εις την ιεράν αποστολήν της Εκκλησίας και εις τα όσια και ιερά του Γένους».

Επισήμανε πως «οι περίπου 1500 Άρχοντες ανά την οικουμένην συμβάλλουν ποικιλοτρόπως και αποτελεσματικώς εις την στήριξιν του πολυδιαστάτου και θεαρέστου έργου της Μητρός Εκκλησίας και εις την προάσπισιν των απαραγράπτων δικαίων της, ως αποδεικνύει και η υπέρ αυτής μεγάλη και αξιέπαινος δραστηριότης του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου υπό την δυναμικήν ηγεσίαν του Άρχοντος Ακτουαρίου κ. Αντωνίου Λυμπεράκη».

Τον Πατριάρχη προσφώνησε με φιλόφρονα λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ο οποίος έκανε αναφορά στους πρωτοπόρους Ελληνες μετανάστες που έκτισαν τον Καθεδρικό Ναό ειπών, ανάμεσα στα άλλα, και τα εξής: «Σήμερα όντως ο Ναός αυτός είναι Καθεδρικός, διότι ο κοσμών την εν Κωνσταντινουπόλει Οικουμενική Καθέδρα κοσμεί και αυτόν, τον λαμπρύνει, τον τιμά και τον αγιάζει λειτουργικώς. Σήμερα η Θεία Λειτουργία έχει έκτακτη χάρη και λαμπρότητα και δόξα! Σήμερα θα τολμούσαμε να πούμε ότι ‘εκάλυψεν η νεφέλη την Σκηνήν του Μαρτυρίου, και δόξης Κυρίου επλήσθη η Σκηνή’! (Εξοδ. 40, 34). Η νεφέλη της χάριτος των Αγίων Αποστόλων Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτού της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και Στάχυος του πρώτου Επισκόπου αυτής, την οποία μας εφέρατε Εσείς, Παναγιώτατε, από το Σεπτό Κέντρο σε αυτή την ιερά Σκηνή όπου συναχθήκαμε, τον ιερό δηλαδή Ναό της Αγίας Τριάδος, τον οποίο ύψωσε εδώ στην κορυφαία μεγαλούπολη του Νέου Κόσμου, προς δόξαν του εν Τριάδι προσκυνουμένου Ενός και Μόνου Αληθινού Θεού, η ευσέβεια, η φιλοτιμία, η θυσιαστική γενναιοδωρία και η παραδειγματική φιλογένεια των πρωτοπόρων μεταναστών πατέρων μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απευθυνόμενος στον Πατριάρχη είπε, πως «Πάσχα έχουμε σήμερα, Παναγιώτατε! Πάσχα διπλό! Πάσχα λόγω του Αναστασίμου χαρακτήρος της Κυριακής. Αλλά και Πάσχα λόγω της παρουσίας ανάμεσά μας του Πρώτου της Ορθοδοξίας και Υπάτου του Γένους μας! Ευλογημένη η έλευση και ευλογημένη η εν μέσω ημών σεβασμιοπόθητος σωματική παρουσία Σας, Παναγιώτατε!

Ως ευ παρέστητε! Εις τα ίδια! Εις την προσφιλή Επαρχία του Θρόνου Σας! Εις τα τέκνα Σας! Τα διψώντα να χαρούν το φωτεινό πρόσωπό Σας, να γευθούν εκ του πλησίον την Πατρική Σας στοργή, να ταμιεύσουν το λόγο της παρακλήσεως και διδαχής Σας, να ασπασθούν την αγία δεξιά που επί τριάντα ήδη ολόκληρα χρόνια κρατεί με στιβαρότητα, συχνά εν μέσω καταιγίδων, το πηδάλιο του πλοίου της Εκκλησίας και να δεχθούν την πολύτιμη Πατριαρχική Σας ευλογία!».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.