Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την πληρωμή αποζημιώσεων ΕΛΓΑ 70 εκατ. αμέσως μετά την 25η Μαρτίου και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ φαίνεται πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν σημειώσει πρόοδο και στο μέτωπο της πίστωσης της πρώτης δόσης αγροτικού πετρελαίου με τον στόχο της Δευτέρας 1 Απριλίου να παραμένει.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν φτάσει στα κεντρικά του ΕΛΓΑ πορίσματα από τα υποκαταστήματα του Οργανισμού, που αναλογούν σε μια συνολική πληρωμή της τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Στη δεδομένη στιγμή, ο ΕΛΓΑ εξετάζει αν τα αιτήματα αποζημίωσης ανταποκρίνονται στο φίλτρο εξόφλησης της ειδικής εισφοράς την οποία έχει θέσει, με καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση αυτή, να είναι η επόμενη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι όσοι παραγωγοί δεν έχουν πληρώσει την εισφορά, ακόμα και αν τα πορίσματά τους έχουν ολοκληρωθεί, δεν θα συμπεριληφθούν στην επερχόμενη πληρωμή.

Πρόκειται για συνέχεια του κύκλου πληρωμών ζημιών έτους 2023, που ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το συνολικό ποσό που θα πληρώσει ο Οργανωνισμός είναι λίγο πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ. Έχοντας ήδη καταβάλει τα 70 εκατ. για ζημιές ζωικής και φυτικής παραγωγής έτους 2023 τον Φεβρουάριο και εφόσον πληρωθούν επιπλέον 70 εκατ. την άλλη εβδομάδα, τότε απομένει ακόμα μια δόση ύψους 70 εκατ. ευρώ, με την γραμμή από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να θέλει τον ΕΛΓΑ να έχει κλείσει τις υποχρεώσεις του 2023 εντός του πρώτου εξαμήνου, δηλαδή μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.

Έφυγαν οι λίστες από Βάθη

Ως προς την επόμενη χρονικά πληρωμή, αυτή θα αφορά στην πρώτη δόση του αγροτικού πετρελαίου, που θα ανέρχεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι λίστες των δικαιούχων έχουν ήδη φύγει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την πληρωμή να αποτελεί πλέον υπόθεση αποκλειστικά του υπουργείου Οικονομικών.

«∆ικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 τα οποία:

α) ’Εχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων από 01-01-2024 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας ή

β) είχαν υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα της υπό στοιχεία Α.1180/15-11-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων,

γ) και δεν έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυµούν να λάβουν την προκαταβολή σύµφωνα µε την παρ. 3».

Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι η προκαταβολή, θα υπολογιστεί µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2023 και άρα, αν κάποιος παραγωγός προχωρήσει σε αλλαγές στο φετινό ΟΣ∆Ε, τα ποσά που θα δει στον λογαριασµό του σε µερικές ηµέρες θα απέχουν από τη φετινή «πραγµατικότητα» της εκµετάλλευσής του.

Έστω λοιπόν ότι ένας παραγωγός που το 2023 είχε καλλιεργήσει 100 στρέµµατα µε βαµβάκι. H επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου που έλαβε τον περασµένο ∆εκέµβριο, ήταν 615 ευρώ µε βάση τον συντελεστή ΕΦΚ που είναι 0,41 σύµφωνα µε την ΚΥΑ καθώς και το παράρτηµα ετήσιας κατανάλωσης που παραµένει ίδιο τα τελευταία χρόνια και το οποίο υπολογίζει στα 30 λίτρα ανά στρέµµα την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για την εν λόγω καλλιέργεια. Σηµειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά στο 50% της συγκεκριµένης λίστας, δηλαδή η επιστροφή δίνεται για τα 15 λίτρα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.