Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης Ἀπριλίου / 7ης Μαΐου 2018, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικοῦ Ἐμπορίου καί Οἰκονομικῶν Σχέσεων τῆς Βοσνίας καί Ἑρζεγοβίνης κ. Mirco Šarović ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἀκολούθου τῆς Πρεσβείας τῆς Βοσνίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Alexandar Nikolić καί τινων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν Αὐτου ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν αὐτοῦ καί τῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς χώρας αὐτοῦ καί διά τούς ἐνθαρρυντικούς λόγους, τούς ὁποίους ἐκφράζει ἑκάστοτε διά τήν χώραν τῆς Srpska.

Ἀπαντῶν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκπληρώνει μετά χαρᾶς τήν ἀποστολήν αὐτοῦ τῆς ὑποδοχῆς ἀντιπροσώπων κρατῶν καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ἐκκλησιῶν, ἰδίᾳ Ὀρθοδόξων εἰς τήν πόλιν τήν Ἁγίαν, τόν θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῆς ὁποίας ὀφείλομεν νά διαφυλάξωμεν, παρά τάς προκλήσεις, τάς ὁποίας δεχόμεθα. Ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐάν ἔχῃ ἑνότητα ἐν ἑαυτῇ συνενώνει εἰς ἑνότητα καί τά Ὀρθόδοξα ἔθνη.

Ὁ κ. Ὑπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐχθές καί ἐζήτησε τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ὑπουργόν Γεωργίας τοῦ Ἰσραήλ καί διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Ὑπουργόν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ὁ δέ κ. Ὑπουργός ἐπεδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον πλακέτταν μετ’ ἐμβλήματος ἑκάστης τῶν τριῶν ἐθνοτήτων αἱ ὁποῖαι συνυπάρχουν εἰς τήν Δημοκρατίαν τῆς Srpska.

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.