Μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβῶν Χριστιανῶν ἑορτάσθη ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας, στό Λεόντιο Ἀχαΐας (παλαιά Γουρδούμιτσα) ἀπ’ ὃπου κατά τήν τοπική παράδοση διῆλθε ὁ Ἀπόστολος καί ἐδίδαξε, καθ’ ὃτι ἡ περιοχή ἦτο τότε πολυάνθρωπος. Μάλιστα ἐπανῆλθε στόν τόπο, ὃπου θέλει πάλι ἡ παράδοση νά συλλαμβάνεται ἀπό τούς Ρωμαίους στρατιῶτες τοῦ Αἰγεάτου καί νά ὁδηγῆται μετά ταῦτα στήν Πάτρα γιά νά τελειώσῃ τόν Ἀποστολικό του βίο ἐπί τοῦ χιαστοῦ Σταυροῦ.

Στόν λόφο ὃπου ὑπάρχει τό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέοου, ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἒφερε στό φῶς τά ἐρείπια παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς μεγάλων διαστάσεων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέδειξε τόν τόπο αὐτό μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, ἀπό τά πρῶτα ἒτη τῆς Ἀρχιερατικῆς του διακονίας ἐν Πάτραις, σέ συνεργασία μέ τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἀχαΐας, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Λεοντίου καί τίς τοπικές Ἀρχές.

Κατ’ ἒτος τελεῖται στό «πάτημα» τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά μῆνα Ἰούλιο, ἀφοῦ τόν Νοέμβριο, λόγῳ τῶν δυσκόλων, στήν ὀρεινή περιοχή καιρικῶν συνθηκῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθοῦν ἐκδηλώσεις.

Ἒτσι καί ἐφέτος ἑορτάσθη ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας στό «πάτημα» στό Λεόντιο, μέ ἐξαιρετική λαμπρότητα.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.