Ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin,
πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦἘξοχ.Aleksei Εrkhov, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andrey Podolyshev, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Aleksandr Rudakov καί Faruk Öğrük.

Τόν Ἐξοχώτατον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί, ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οὗτος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἐγένοντο δεκτοί μετά τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Sergei Stepaşin, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦἘξοχ.Aleksei Εrkhov, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Andrey Podolyshev, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, Aleksandr Rudakov καί Faruk Öğrük.

Ἡ Α. Ἐξοχότης προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.

 

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.