Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Εκκλησία της Κύπρου και στην Κρατική μηχανή για τις εκλογές για την πλήρωση της Μητρόπολης Πάφου.

Την προσεχή Κυριακή 19 Φεβρουαρίου θα γίνουν εκλογές το λαικό σώμα προκειμένου να καταρτιστεί το Τριπρόσωπο. Στη συνέχεια η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου θα εκλέξει τον νέο μητροπολίτη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η διαδικασία εκλογής χωρίζεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά την κατάρτιση του Τριπροσώπου διά καθολικής ψηφοφορίας και το δεύτερο στάδιο αφορά την εκλογή του Μητροπολίτη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Στις 19 Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ιωάννης Χαριλάου, Γενικός Έφορος Εκλογών της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου έχει ήδη προηγηθεί η αναγκαία και σχετική διαβούλευση και συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι Εκλογικοί Κατάλογοι με τα επιτρεπτά από την Επίτροπο στοιχεία βρίσκονται σε κάθε Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εν λόγω Εκλογικοί Κατάλογοι εκάστης Ενορίας και Κοινότητας βρίσκονται σε εξουσιοδοτημένο και υπεύθυνο για τη διαφύλαξή τους άτομο. Το εξουσιοδοτημένο αυτό άτομο μπορεί περιοριστικά και μόνο, να παράσχει πληροφορίες σχετικές μόνο για το άτομο το οποίο ενδιαφέρεται εάν βρίσκεται στον κατάλογο και για κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα πάντα και με τις αυστηρές οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εκκλησία της Κύπρου από τις 6:00 μ.μ. το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, παρέχει σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου https://churchofcyprus.org.cy καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου https://impaphou.org με τίτλο «Μάθε που Ψηφίζεις» και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος με τα προσωπικά στοιχεία του να ενημερωθεί επακριβώς που ψηφίζει, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας/Ενορίας, καθώς και του Εκλογικού Κέντρου.

Επίσης, για αποφυγή ταλαιπωρίας του ιδίου του ενδιαφερομένου, καθώς και των Λειτουργών στα Εκλογικά Κέντρα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν είναι εγγεγραμμένος στον Εκλογικό Κατάλογο και σε ποιο Εκλογικό Κέντρο ψηφίζει.

Κατά την διάρκεια της ημέρας των εκλογών ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί επακριβώς πού ψηφίζει, αφού αποταθεί και στο τηλέφωνο 22554600.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 19η Φεβρουαρίου 2023 και διαμένουν για ένα τουλάχιστον έτος στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου, και συμπεριλαμβάνονται στους Εκλογικούς Καταλόγους, εκτός των προσφύγων.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, οι υποψήφιοι για την εκλογή στο χηρεύοντα Θρόνο είναι οι Επίσκοποι, καθώς και όλοι όσοι έχουν τα κατά το άρθρο 30 προσόντα προς Αρχιερατεία. Προς ενημέρωσή σας, το άρθρο 30 αναφέρει ότι εκλόγιμοι προς Αρχιερατεία είναι οι άγαμοι Κληρικοί (Πρεσβύτεροι ή Διάκονοι), που έχουν τα εξής προσόντα:

(i) πτυχίο αναγνωρισμένης Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής,

(ii) δεκαετή ευδόκιμη διακονία με την ιδιότητα του Κληρικού, ή μοναχού, και

(iii) ηλικία τριανταπέντε ετών συμπληρωμένη.

Η Ιερά Σύνοδος έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δεχθεί ως εκλόγιμο και Κληρικό εγνωσμένου ήθους και κύρους που δεν έχει πτυχίο Θεολογικής Σχολής.

Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ και από η ώρα 2.00 μ.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ. O Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου μπορεί, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, αφού πρώτα ενημερώσει το Γενικό Έφορο Εκλογών, να παρατείνει την ψηφοφορία και πέραν της κανονικής ώρας, αλλά όχι πέραν από η ώρα 6.00 μ.μ.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου ανέρχεται σε 164.

Θα υπάρχουν 126 Εκλογικά Κέντρα. Όλα τα Εκλογικά Κέντρα στις Ενορίες και στις Κοινότητες και οι χώροι όπου αυτά θα λειτουργήσουν, επισυνάπτονται.

Κάθε εκλογικός θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, στερεωμένη σταθερά στο θάλαμο, για να μπορούν οι εκλογείς να τη χρησιμοποιούν για σκοπούς της ψηφοφορίας.

Κάθε πρόσωπο του οποίου το όνομά του είναι καταχωρημένο στον Εκλογικό Κατάλογο και έχει μαζί του την ταυτότητά του ή το Εκλογικό του Βιβλιάριο, έχει δικαίωμα να εισέλθει στο Εκλογικό Κέντρο και να ζητήσει να του δοθεί ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσει.

Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την Κυπριακή ιθαγένεια, και του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στον Εκλογικό Κατάλογο και έχει μαζί του το Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού στην Κύπρο (ARC), έχει δικαίωμα να εισέλθει στο Εκλογικό Κέντρο για να ζητήσει να του δοθεί ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει.

Οι εκλογείς δικαιούνται να ψηφίσουν μόνο στο καθορισμένο Εκλογικό Κέντρο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όχι σε οποιοδήποτε άλλο Εκλογικό Κέντρο.

Αφού εξακριβωθεί ότι το όνομα και η ταυτότητα του εκλογέα εμφανίζονται και περιέχονται στον Εκλογικό Κατάλογο, ο Βοηθός θα εκφωνήσει ΜΟΝΟ το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκλογέα, ως αυτό εμφανίζεται στον Εκλογικό Κατάλογο.

Ο εκλογέας, αφού λάβει το κατάλληλα σφραγισμένο ψηφοδέλτιό του, θα προχωρήσει αμέσως σε έναν από τους θαλάμους ψηφοφορίας που βρίσκονται στο Εκλογικό Κέντρο και εκεί, μόνος του, θα ψηφίσει μυστικά το άτομο της επιλογής του.

Σημειώνεται ότι ο Εκλογέας θα ανοίξει το ψηφοδέλτιο στο θάλαμο ψηφοφορίας. Το ψηφοδέλτιο εσωτερικά θα είναι λευκό και ο εκλογέας θα γράψει στο εσωτερικό του ψηφοδελτίου το άτομο της επιλογής του και ακολούθως, θα ρίξει το ψηφοδέλτιο εντός της κάλπης που θα βρίσκεται στο Εκλογικό Κέντρο.

Το κάθε άτομο που θα ψηφισθεί θα λαμβάνει την ψήφο υπέρ του, ανεξάρτητα αν είναι ορθογραφικά σωστά γραμμένο ή όχι το όνομα του ατόμου αυτού.

Σε περίπτωση που ο εκλογέας δεν γνωρίζει γραφή λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας και δεν μπορεί να ψηφίσει από μόνος του, τότε δύναται να ζητήσει τη βοήθεια του Προεδρεύοντος του Εκλογικού Κέντρου, ο οποίος παρουσία ενός Βοηθού του Εκλογικού Κέντρου ή ατόμου της επιλογής του εκλογέα, θα ψηφίσει το άτομο της επιλογής του εκλογέα.

Είναι παράτυπο ο εκλογέας να υπογράφει το ψηφοδέλτιο ή να γράφει σε αυτό οποιοδήποτε σύνθημα ή ύβρη. Σε περίπτωση που θα βρεθούν στην κάλπη τέτοια ψηφοδέλτια, θα θεωρηθούν ως άκυρα.

Αν κάποιος εκλογέας αχρηστεύσει κατά λάθος το ψηφοδέλτιό του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί τούτο εύκολα, μπορεί να εφοδιασθεί με άλλο ψηφοδέλτιο, αφού πείσει για τούτο τον Προεδρεύοντα.

Ο εκλογέας, αφού ψηφίσει το πρόσωπο της επιλογής του στο εσωτερικό μέρος του ψηφοδελτίου, θα διπλώσει το ψηφοδέλτιο, ώστε να μην φαίνεται τι ψήφισε, θα εξέλθει από το θάλαμο ψηφοφορίας και θα προχωρήσει μόνος του προς την κάλπη. Στη συνέχεια, θα ρίξει το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Μετά, θα εγκαταλείψει το Εκλογικό Κέντρο, αφού του επιστραφεί η ταυτότητά του ή το Εκλογικό Βιβλιάριό του ή το Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC) του σε περίπτωση που δεν έχει την Κυπριακή ιθαγένεια.

H κάλπη θα είναι ανοικτή μέχρι την καθορισθείσα ώρα. O Προεδρεύων κατά την καθορισθείσα ώρα, δηλ. στις 5.00 μ.μ. ακριβώς και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς έξω από το Εκλογικό του Κέντρο, οι οποίοι αναμένουν να ψηφίσουν, θα κλείσει τις πόρτες του Εκλογικού του Κέντρου. Σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο η κάλπη δεν θα κλείσει πριν τις 5.00 μ.μ., έστω και αν όλοι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς, που περιλαμβάνονται στο σχετικό Εκλογικό Κατάλογο έχουν ψηφίσει πριν την ώρα αυτή.

Όταν λήξει η ψηφοφορία και κλείσει η κάλπη, δεν μπορεί να ξανανοίξει για οποιοδήποτε εκλογέα για κανένα λόγο.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, θα κλείσουν οι πόρτες του Εκλογικού Κέντρου και ενώπιον των βοηθών του Εκλογικού Κέντρου και των αντιπροσώπων των Ομάδων Υποστήριξης, αν υπάρχουν, ο Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου θα ανοίξει την κάλπη.

Άκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που αναφέρονται στην παράγραφο 22 και όσα ψηφοδέλτια θα έχουν σημειωμένα περισσότερα από ένα όνομα, καθώς επίσης και κάθε ψηφοδέλτιο:

Aπόστολος Βαρνάβας, Ιδρυτής κ´ Προστάτης Εκκλησίας Κύπρου, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος ο Β´

(α) που δεν είναι το επίσημο ψηφοδέλτιο της Εκλογικής Διαδικασίας.

(β) που δεν φέρει στο εξωτερικό του μέρος την επίσημη σφραγίδα.

(γ) που φέρει οποιαδήποτε γραμμή ή αριθμό ή οποιαδήποτε άλλα από τα καθορισμένα σημεία, με τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εκλογέα.

(δ) από το οποίο λείπει οποιοδήποτε ουσιώδες μέρος του.

(ε) από το οποίο είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα.

(στ) στο οποίο ένας εκλογέας έχει γράψει στον καθορισμένο κενό χώρο άλλο όνομα από το όνομα του ατόμου που είχε πρόθεση να ψηφίσει και, αντί να ζητήσει άλλο ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει κανονικά, προσπάθησε να ακυρώσει και να διαγράψει το όνομα αυτό.

(ζ) στο οποίο ο εκλογέας χρησιμοποίησε πέννα χρώματος άλλου εκτός του χρώματος μπλε ή μαύρου.

Λευκό ψηφοδέλτιο θεωρείται το ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε σημείο, γραμμή, αριθμός, ή όνομα.

Ο Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου σε συνεργασία με τους Βοηθούς του, αμέσως μετά την καταμέτρηση, θα αποστείλει τα σχετικά αποτελέσματα στο γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Ο οποιοσδήποτε εκλογέας δικαιούται να υποβάλει γραπτώς τις ενστάσεις του κατά της εκλογικής διαδικασίας, εντός τριών ημερών μετά την ημέρα των Εκλογών, στο Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών. Η περίοδος ενστάσεων λήγει την 22α Φεβρουαρίου 2023 στις 1.00 μ.μ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.