Μειοδοτικό διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση του αρχείου γάμων και βαπτίσεων, που χρονολογείται από το 1920 έχει προκηρύξει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, προκειμένου να καταστήσει τις υπηρεσίες της πιο φιλικές προς τους πολίτες.

Ήδη μέσω της ιστοσελίδας της είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για την έκδοση σειράς εγγράφων, όπως άδεια γάμου, βεβαίωση βάφτισης, πιστοποιητικό γάμου ή διαζυγίου. Η ψηφιακή μετάβαση προχωρεί ακόμα περισσότερο.
Αντικείμενο της νέας προωθούμενης σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση του αρχείου γάμων και διαζυγίων, για τις περιόδους 1951-1991 και 1920-1955, αντίστοιχα, και της εισαγωγής των στοιχείων αυτών στο υποσύστημα γάμων κι διαζυγίων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σ.Η.Δ.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αυτό γίνεται «καθώς πολλά αιτήματα των πολιτών που προσέρχονται στο Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων αφορούν σε περιόδους προγενέστερες του 1992 για τους γάμους και του 1956 για τα διαζύγια, για τις οποίες δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία, και συνεπώς, η απαιτούμενη πληροφορία δεν είναι εύκολα και γρήγορα ανακτήσιμη, με συνέπεια τον αυξημένο χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών».
Το προς ψηφιοποίηση μέρος του φυσικού αρχείου γάμων και διαζυγίων προσδιορίζεται σε 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951-1991 και 20.000 εγγραφές διαζυγίων της περιόδου 1920-1955

Ο μέσος όρος του πλήθους των πεδίων που απαιτούνται να ψηφιοποιηθούν ανά είδος εγγραφής, είναι ως εξής:
— εγγραφή γάμου: 18 πεδία,
— εγγραφή διαζυγίου: 20 πεδία.
Η ψηφιοποίηση των εγγραφών συνίσταται (στην):
α) σάρωση του φυσικού αρχείου προς ψηφιοποίηση, και
β) στην καταχώριση όλων των πεδίων ανά εγγραφή, με τη χρήση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής και με την εφαρμογή διπλής παράλληλης καταχώρισης. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει στο πλαίσιο του έργου να αναπτυχθεί κατάλληλη εφαρμογή.
Τέλος, περιλαμβάνεται η μετάπτωση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης στο υποσύστημα γάμων και διαζυγίων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης αναμένεται ότι θα συμβάλλει στη δραστική εξοικονόμηση του χρόνου και τη βελτίωση τής ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφορικά με αιτήματα που σχετίζονται με πιστοποιητικά γάμου και διαζυγίων, καθώς με την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πως θα επιτευχθεί η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σχετικών αιτημάτων των πολιτών σε ποσοστό σχεδόν 100 %, σε χρόνο απόκρισης μόλις λίγων λεπτών, έναντι αρκετών ωρών που απαιτούνταν στο παρελθόν

ope.gr

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.