ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Την Ιερά Μονή Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος για τα εγκαίνια της Έκθεσης φωτογραφίας: «Ίμβρος, Νήσσος Πεφιλημένη», στη Μισιρλόγλειο Βιβλιοθήκη .

Τον κ. Βαρθολομαίο υποδέχτηκαν ο Ηγούμενος της Μονής, Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Συεμών Πασχαλίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη χαρά του για τις θετικές και ελπιδοφόρες εξελίξεις των τελευταίων δύο δεκαετιών στην Ίμβρο, όσον αφορά τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων και μάλιστα λυκείου για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος άνθρωπος και προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τη μικράν πατρίδα μας. Έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, του Αεί υπέρ ημών».

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων και Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Αθανασίου, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή και ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κ. Σταύρος Καλαφάτης και άλλοι επίσημοι.

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Η αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη
Τιμιώτατοι αδελφοί,

Προσφιλέστατοι συντελεσταί τής Εκθέσεως,

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός Ανέστη!

Μέ πολλήν χαράν καί συγκίνησιν επισκεπτόμεθα σήμερον τήν ιστορικήν Ιεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τών Βλατάδων, διά νά τελέσωμεν τά εγκαίνια τής εκθέσεως φωτογραφιών «Ίμβρος, Νήσος Πεφιλημένη», αφιερωμένης εις τήν τριακονταετή Πατριαρχίαν τής ημών Μετριότητος καί εις τήν μνήμην τού μακαριστού Νικολάου Μαγγίνα, τού φίλου, τού φωτογράφου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί δημοσιογράφου.

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Ευχαριστούμεν, εν τώ προσώπω τού Ηγουμένου αυτής, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κυρίου Νικηφόρου, τήν Ιεράν Μονήν τών Βλατάδων, τήν Βυζαντινήν Θεσσαλονίκην, τά μέλη τής Οργανωτικής Επιτροπής τής Εκθέσεως, πάντας τούς συμμετέχοντας εις αυτήν διά φωτογραφιών των, καθώς καί διά τήν όλην πρωτοβουλίαν.

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Ό,τι έχει σχέσιν μέ τήν ερατεινήν Ίμβρον μάς συγκινεί. Λέγομεν συχνά, ότι οφείλομεν εις τήν γενέτειράν μας τόσα πολλά, ώστε ό,τι πράττομεν δι αυτήν νά είναι μικρά μόνον ανταπόδοσις δι όσα ανεκτίμητα αυτή μας εχάρισε. Χαιρόμεθα διά τάς θετικάς καί ελπιδοφόρους εξελίξεις εις τήν νήσον μας κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετίας, διά τήν λειτουργίαν τών μειονοτικών σχολείων, καί μάλιστα τού Λυκείου, διά πρώτην φοράν εις τήν ιστορίαν τής Ίμβρου. Είμεθα εκ φύσεως αισιόδοξος άνθρωπος καί προσβλέπομεν εις έν καλλίτερον μέλλον διά τήν μικράν πατρίδα μας. Έχομεν ακλόνητον εμπιστοσύνην εις τήν πρόνοιαν τού Θεού, τού αεί «υπέρ ημών».

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Συγχαίρομεν τόν αγαπητόν κύριον Κωνσταντίνον Τερψίδην διά τήν φροντίδα καί διά τάς ωραίας φωτογραφίας, καθώς καί τούς λοιπούς συντελεστάς διά τήν διάθεσιν φωτογραφιών των. Αι φωτογραφίαι αποτυπώνουν μοναδικάς στιγμάς τής ζωής μας, γεγονότα, συναντήσεις μέ ηγαπημένα πρόσωπα, ιερούς τόπους, πανέμορφα τοπία, τήν ιστορίαν μας, τόν πολιτισμόν μας. Τιμώμεν καί διά τής εκθέσεως αυτής τόν Νικόλαον Μαγγίναν, ο οποίος εταύτισε τήν ζωήν του μέ τήν φωτογραφίαν. Μάς λείπει, τόν ενθυμούμεθα καί προσευχόμεθα νά τόν αναπαύη ο Κύριος τής ζωής καί τού θανάτου εν Χώρα ζώντων.

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Θερμάς ευχαριστίας απευθύνομεν πρός πάντας υμάς διά τήν παρουσίαν σας καί διά τήν αγάπην καί τόν σεβασμόν σας πρός τό ταπεινόν ημών πρόσωπον. Αισθανόμεθα μεγάλην ευγνωμοσύνην πρός τόν Θεόν τής αγάπης, τόν χαρισάμενον εις τόν ικέτην του, τον ομιλούντα, τόσα πολλά καί τιμαλφή, τήν Ιμβριακήν καταγωγήν, τήν ανέφελον παιδικήν ηλικίαν, τά ευλογημένα χρόνια τής Χάλκης καί τής Εσπερίας, τήν ιερωσύνην καί τήν αρχιερωσύνην, τήν μακράν Πατριαρχίαν, τήν υγείαν, τούς καλούς φίλους καί τούς προθύμους συνεργούς. Δοξάζομεν τό τίμιον όνομα Αυτού καί προσευχόμεθα αδιαλείπτως νά διαφυλάττη τόν ευσεβή λαόν Του.

Στην Μονή Βλατάδων ο Βαρθολομαίος – Εγκαινίασε Έκθεση φωτογραφίας για την Ίμβρο

Μέ αυτά τά αισθήματα, ευχαριστούντες άπαξ έτι τούς υπευθύνους τής εκθέσεως καί βέβαιοι ότι θά έχη πολλούς επισκέπτας, επικαλούμεθα επί πάντας υμάς τήν χάριν καί τό έλεος τού Αναστάντος Χριστού.

Αφιερωμένη στον Νίκο Μαγγίνα
Η έκθεση αποτυπώνει μοναδικές στιγμές της ζωής του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ίμβρο, της ιστορίας και του πολιτισμού του νησιού και αναπτύσσεται μέσα από 130 φωτογραφίες που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές των Κωνσταντίνου Τερψίδη, Νικολάου Μαγγίνα, Δημητρίου Παλαβίδη, Κωνσταντίνου Βάντσου, Μιχάλη Σακάτη και Βάσως Ξεινού.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Νίκο Μαγγίνα, επίσημο φωτογράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον «φίλο, ο οποίος ταύτισε τη ζωή του με το Πατριαρχείο» όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Βαρθολομαίος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.