Η επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στη Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος μετατίθεται λόγω της υγειονομικής κατάστασης στην περιοχή.

Η επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στη Θεσσαλονίκη και το Αγιον Ορος μετατίθεται λόγω της υγειονομικής κατάστασης στην περιοχή
Την Αθήνα θα επισκεφθεί από τις 20 έως και τις 25 Νοεμβρίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που έχει οργανώσει η Εκκλησία της Ελλάδας για τα 30 χρόνια του κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.

Η επίσκεψη του κ. Βαρθολομαίου στη Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος μετατίθεται λόγω της υγειονομικής κατάστασης στην περιοχή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε ανακοίνωσή του στέλνει μήνυμα για την ανάγκη εμβολιασμού και τήρησης των υγειονομικών μέτρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Μετά χαρᾶς ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος θά πραγματοποιήσῃ ἀπό 20ῆς μέχρι καί 25ης τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Ἀθήνας, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά νά συμμετάσχῃ εἰς τό Πανηγυρικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ μεγάλῃ Θεομητορικῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί εἰς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς συνεχοῦς Πατριαρχίας Αὐτοῦ ἐν τῷ πανσέπτῳ Οἰκουμενικῷ Θρόνῳ.

Λόγῳ τῆς ἐπιδεινουμένης ὑγειονομικῆς κρίσεως εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν, μετατίθεται εἰς εὐθετώτερον χρόνον ἡ προγραμματισθεῖσα διά τήν 25ην ἕως τήν 29ην Νοεμβρίου ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἡ ἱεραποδημία Αὐτοῦ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος. Διά τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπιθυμεῖ νά ἀποστείλῃ μήνυμα πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν περί τῆς ἀνάγκης ἐμβολιασμοῦ καί σεβασμοῦ τῶν προστατευτικῶν μέτρων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς τῆς μόνης ἀσφαλοῦς ὁδοῦ διά τήν ὑπέρβασιν τῆς φονικῆς πανδημίας. Προσεύχεται δέ διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν θανόντων, διά τήν ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καί διά τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν καί πάντων τῶν ὑπευθύνων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης σκληρᾶς δοκιμασίας».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.