Τήν Τετάρτην, 14ην /27ην Φεβρουαρίου 2019, 10μελής Ἀποστολή ἐξ Ἑλλάδος ὑπό τόν κ. Κουΐκ, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν ἐπί θεμάτων ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καί ἐκ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὑπό τόν κ. Φώτιον Φωτίου, Ἐπίτροπον Προεδρείας διά θέματα Διασπορᾶς, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῆς Πρέσβεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς Ἰσραήλ κας Θεσσαλίας Σιάμπου, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τῆς σημασίας τῆς γνώσεως καί διαδόσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης διά τήν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν ταυτότητος καί ἐπί τοῦ σημαντικοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό ἔργον τοῦτο.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τά μέλη τῆς Ἀποστολῆς ἐπί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά τήν διατήρησιν τῆς Ρωμαιορθοδόξου ταυτότητος τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί διά τήν βοήθειαν αὐτοῦ ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἁρμοδίων κυβερνητικῶν παραγόντων, ὡς καί διά τήν ἀνακαίνισιν τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν, καθισταμένην καί πάλιν προσκυνηματικόν κέντρον, ἰδίᾳ κατά τήν κατ’ ἔτος ἑορτήν τῶν Θεοφανείων.

Τά μέλη τῆς Ἀποστολῆς ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐνημέρωσιν ταύτην καί διά τά δῶρα Αὐτοῦ, ἐπέδωσαν τά δῶρα αὐτῶν εἰς Αὐτόν, καί ἐζήτησαν τάς προσευχάς Αὐτοῦ διά τήν εὐημερίαν καί ἀσφάλειαν τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά νά προσκυνήσουν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.