Τό Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. στήν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο, πραγματοποιήθηκε τό ΣΤ΄ Θεολογικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου μέ γενικό θέμα: «Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, βίος, ἔργο καί θεολογία». Προηγήθηκε θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν πολύ σημαντικό, δεδομένου ὅτι ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης ἐκφράζει ὑψηλότατη ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ὁποία ὑπῆρξε βάση σημαντικῶν ἱστορικῶν θεολογικῶν διαλόγων, ὅμως συγχρόνως δέχεται μιά ἐκστρατεία ὑποτίμησής του, κυρίως μέ ἀφορμή τήν ἀμφισβήτηση τῆς πατρότητος τῶν συγγραμμάτων πού φέρουν τό ὄνομά του.

Στό Συνέδριο ὑποστηρίχθηκε μέ σημαντικά ἐπιχειρήματα τόσο ὅτι ἡ πατρότητα τῶν «ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμάτων» ἀνήκει στόν ἴδιο τόν ἅγιο Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη, ὅσο καί ὅτι ὁ ἀναφερόμενος στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν καί ὁ συγγραφέας τῶν ἀρεοπαγιτικῶν εἶναι τό ἴδιο καί τό αὐτό πρόσωπο.

Σημαντικό ἦταν τό γεγονός, ὅτι μόλις τήν παραμονή τοῦ Συνεδρίου ἦρθε στήν Ναύπακτο ἡ κ. Ὄλγα Ἀλεξάνδρου, χήρα τοῦ Γεωργίου Ἀλεξάνδρου, συγγραφέως τοῦ βιβλίου «Ὁ ἑνιαῖος ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης» μεταφέροντας τό μόλις τήν παραμονή ἐκδοθέν σημαντικό αὐτό βιβλίο, τό ὁποῖο ἄλλωστε ἀποτέλεσε καί τό θέμα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί τό ἔχει προλογίσει, μαζί μέ τόν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Μεταλληνό.

Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος μέ σύντομη εἰσαγωγική ὁμιλία.

Ἀμέσως μετά ὁ ἴδιος ἀνέγνωσε τά Μηνύματα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πρός τό Συνέδριο.

Ὁ Παναγιώτατος χαιρέτισε τό Θεολογικό Συνέδριο καί ἐξέφρασε τίς εὐχές τῆς «Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς» πρός τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Τόνισε τήν σημασία τοῦ ἁγίου Διονυσίου γιά τήν δικαιοσύνη, γιά τήν συνάντηση καί σύζευξη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς καί τῆς χριστιανικῆς ταυτότητος, πού σφράγισε τήν πορεία τοῦ πολιτισμοῦ, καί μίλησε γιά τόν σύνδεσμο καί ἑνότητα τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης στόν Χριστιανισμό. Τέλος, ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά του πρός τόν Σεβασμιώτατο, γιά τήν «ἔνθεον συμβολήν» του στήν κραταίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τῶν πιστῶν, γιά τήν θεολογική μαρτυρία καί τό συγγραφικό του ἔργο καί γιά τήν ἐκφρασθεῖσα πεποίθησή του ὅτι ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δημιουργεῖ κλονισμό στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ Μακαριώτατος ὡς Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασε τά συγχαρητήρια τῆς Συνόδου γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου καί τόν ἔπαινό της γιά τήν προαγωγή τῶν θεολογικῶν ὀρθοδόξων γραμμάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἀπό τήν νεότητά του, καί γιά τήν θεολογική καλλιέργεια τοῦ ποιμνίου του καί τήν κήρυξη τοῦ λόγου του ἀνά τήν χριστιανική οἰκουμένη. Ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τοῦ ἁγίου Διονυσίου, τοῦ ὁποίου τά χαρίσματα καί κοινωνική δόξα δέν τόν ἐμπόδισαν στήν ἀναζήτηση τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ, ἀλλά ἀντιθέτως τά χρησιμοποίησε γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο μᾶς διδάσκει νά ἐκκλησιοποιοῦμε καί ἐμεῖς τά χαρίσματά μας. Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο, γιατί κατά τήν εἰκοσιπενταετία τῆς ἀρχιερατείας του δόξασε μέ ἔργα καί λόγους τό Ἅγιο Ὄνομα τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καί διαποίμανε ὡς σοφός διδάσκαλος καί φίλος τοῦ Χριστοῦ μέ νηφαλιότητα τό ποίμνιο, τό ὁποῖο ἔθρεψε μέ ὀρθόδοξη θεολογία καί ἀπό τό ὁποῖο ἀπολαμβάνει τήν ἀφοσίωση, τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη.

Χαιρετισμό ἀπηύθυναν οἱ παρόντες στόν Συνέδριο κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας καί κ. Βασίλειος Γκίζας, Δήμαρχος Ναυπακτίας.

Ὁ κ. Βουλευτής ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συμμετοχή του στό Συνέδριο, πού εἶναι σημαντικό, ἀφοῦ ἀναφέρεται στόν ἅγιο Διονύσιο, προστάτη τῶν νομικῶν, μεγάλο θεολόγο καί ἁρμονικό συνδετικό κρίκο τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου μέ τόν Χριστιανισμό. Στά συγγράμματά του ἀπαντᾶται ἴσως ἡ ὑψηλότερη θεολογία καί ἀπετέλεσαν μεταξύ ἄλλων καί τήν βάση τοῦ διαλόγου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν Δυτική.

Μέ ἀφορμή δέ τήν ἐπέτειο τῆς 25ετίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, μίλησε γιά τήν χαρισματική θεολογική κατάρτισή του, τό συγγραφικό του ἔργο, τά ὑψηλά καθήκοντα πού τοῦ ἀναθέτει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ὅτι, παρ’ ὅλα αὐτά, βρίσκεται ἀδιαλείπτως κοντά στό ποίμνιό του.

Τόν συνεχάρη δέ γιά τήν καθοριστική συμβολή του στό ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐπεσήμανε, ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι φονταμενταλιστική οὔτε ρατσιστική, ἀλλά εἶναι Ἐκκλησία ἀγάπης καί ἀλληλεγγύης καί ἔχει ἀνάγκη τέτοιων Συνεδρίων πού ἀναδεικνύουν τήν διαφορετικότητά της. Μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ λόγου ὅσων προσευχόνται στήν σημερινή ἐποχή καί προέτρεψε στήν στήριξη τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ κ. Δήμαρχος συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο γιά τό Θεολογικό Συνέδριο καί ἀναφέρθηκε καί στά δύο ἄλλα σημαντικά γεγονότα, ἤτοι τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης καί τήν εἰκοσιπενταετία ἀρχιερατείας τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Συνέδεσε τούς δύο ἁγίους μέ τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο, καί ἀναφέρθηκε στήν προσφορά του στήν Ἐκκλησία καί τήν Ἐπαρχία, στήν ἀναγνώριση τῶν ἱκανοτήτων του ἀπό τήν Ἐκκλησία καί κατέθεσε τήν προσωπική του μαρτυρία ἀπό τήν ἀναστροφή του καί τήν συνεργασία μαζί του. Λόγῳ τῆς βαρύτητος τοῦ λόγου τοῦ κ. Δημάρχου, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐξέδωσε ξεχωριστό δελτίο τύπου, ἐνῶ τό παραθέτουμε καί πάλι ὁλόκληρο στό παράρτημα τοῦ παρόντος.

Ὁλόκληρα τά Μηνύματα καί οἱ χαιρετισμοί τῶν Ἐπισήμων παρατίθενται στό παράρτημα τοῦ παρόντος.

Οἱ εἰσηγητές καί οἱ ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους ἦταν οἱ ἑξῆς, μέ τήν σειρά πού παρουσιάσθηκαν:

–Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: «Παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Γιώργου Ἀλεξάνδρου “Ὁ ἑνιαῖος ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης”». –Δημήτριος Μακρυγιάννης, φυσικός-ἐρευνητής: «Ἡ γνησιότητα τῶν ἔργων τοῦ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη». –π. Δανιήλ Pupaza, δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ.: «Ἡ θεολογία τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ στόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη – “Ἡ θεολογία τῶν ἀρεοπαγιτικῶν”». –Γεώργιος Παναγόπουλος, Καθηγητής Δογματικῆς Α.Ε.Α. Βελλᾶς: «Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης καί Γρηγόριος Παλαμᾶς – Παλαμᾶς καί ἀρεοπαγιτικά». –Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, τοῦ Οίκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Ἁγιότητα καί μαθητεία».

Οἱ περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων παρατίθενται ἐπίσης στό παράρτημα τοῦ παρόντος.

Λόγῳ τῶν εἰδικῶν ὑγειονομικῶν συνθηκῶν, τό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέ ὅλα τά προβλεπόμενα μέτρα. Ἦταν διαδικτυακό, ἐνῶ στήν Αἴθουσα παρευρέθησαν οἱ εἰσηγητές καί τά ἀπαραίτητα γιά τήν διοργάνωση ἄτομα.

Ἡ ἀπευθείας μετάδοση ἔγινε ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί ἀπό τήν σελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στό facebook, ὅπου παραμένει ἀναρτημένο, καθώς ἐπίσης ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Μαγνητοσκοπημένο θά ἀναμεταδοθῆ ἀπό τόν τηλεοπτικό κανάλι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν «Λύχνος».

Οἱ θεατές μποροῦσαν νά θέτουν ἐρωτήματα σχετικά μέ τίς εἰσηγήσεις μέ email καί μέ sms, τά ὁποῖα ἀπαντήθηκαν στό τέλος τοῦ Συνεδρίου ἀπό τούς εἰσηγητές.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.