Κάθε χρόνο τόν μῆνα Δεκέμβριο πραγματοποιεῖται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὁ Ἔρανος τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος «αἱματοδοτεῖ» τό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο της.

Γιά τήν ἐφετεινή χρονιά, καί παρά τίς δυσμενέστατες συνθῆκες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ φιλανθρωπική διακονία ἀλληλεγγύης τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 777.492 εὐρώ (Νοέμβριος 2019 – Νοέμβριος 2020).

Καθ’ ὅλον αὐτόν τόν χρόνο, καί ὅταν ἀκόμη εἶχε ἐπιβληθεῖ σκληρό ἀπαγορευτικό (lockdown) μετακινήσεων γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, τό ὁποῖον ὡς γνωστόν περιελάμβανε καί τό κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅλες οἱ φιλανθρωπικές δομές τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας (Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, Συσσίτιο, Ξενώνας φιλοξενίας, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο κ.λπ.) παρέμειναν καί παραμένουν ἀνοιχτές γιά τήν στήριξη τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν μας.

Λόγῳ τῆς ὑφισταμένης ἀκόμη σοβαρῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ἀναβάλλεται γιά εὐθετότερο χρόνο ὁ ἐφετεινός Ἔρανος τῆς Ἀγάπης.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά συνεχίσει, στό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς φιλανθρωπίας καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων της, νά στηρίζει τούς ἔχοντας ἀνάγκες συμπολίτες μας μέ τήν ἴδια θέρμη.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως ὅλους ἐκείνους πού στηρίζουν, πνευματικά καί ὑλικά, τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί παρακαλεῖ γιά μία ἀκόμη φορά ὅλο τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δηλαδή τόν κλῆρο, τούς μοναχούς, τίς μοναχές καί τόν λαό, νά ἐντείνουν τίς καρδιακές προσευχές τους πρός τόν Κύριον ὥστε νά καταπαύσει συντόμως ὁ κλύδωνας τῆς πανδημίας, νά παραμείνουν ψύχραιμοι, δυνατοί, ὁμόψυχοι καί ἑνωμένοι στήν πίστη, τήν ἐλπίδα, τήν ἀνθρωπιά καί τέλος νά ἀκολουθοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως, μέ ἀκρίβεια ὅλα ἐκεῖνα τά μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας, ὥστε συντόμως μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν πρόοδο τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιστήμης ἡ πανδημία covid-19 νά γίνει παρελθόν. Ἕνα πικρό, ὀδυνηρό ἀλλά καί πολύ διδακτικό παρελθόν.

Ἕως τότε, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας παρακαλεῖ, νά παραμείνουμε ὅλοι δυνατοί στήν πίστη, συνετοί καί προσεκτικοί στήν συμπεριφορά, ἀνθρώπινοι, δοτικοί καί ἀλληλέγγυοι στήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας, προσεκτικοί, μετρημένοι καί ἀνιδιοτελεῖς στίς κρίσεις καί τίς ἀναφορές μας, ὥστε ἕως τέλους νά παραμείνουμε δυνατοί καί ὁμόψυχοι ἀκολουθώντας στήν ζωή μας τήν πάντοτε ἐπίκαιρη προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ἡ ἀγάπη σας νά εἶναι εἰλικρινής. Νά μισεῖτε τό κακόν καί προσκολλᾶσθε εἰς τό καλόν. Ὡς πρός τήν ἀδελφικήν ἀγάπην, νά εἶσθε γεμᾶτοι στοργήν ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον· ὡς πρός τήν ἀμοιβαίαν ἐκτίμησιν, ὁ ἕνας νά ξεπερνᾷ τόν ἄλλον σέ προθυμία· νά μήν εἶσθε ὀκνηροί ὡς πρός τόν ζῆλον, νά εἶσθε κατά τό πνεῦμα καί τήν πίστη θερμοί, νά ὑπηρετεῖτε τόν Κύριον, νά χαίρετε διά τήν ἐλπίδα σας, νά ἔχετε ὑπομονήν εἰς τήν θλῖψιν, νά ἐπιμένετε εἰς τήν προσευχήν, νά συμμετέχετε εἰς τίς ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν, τήν φιλοξενίαν νά ἐπιδιώκετε» (Ρωμαίους 12, 9-13).

Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Σερρών

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.