Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 10ης Δεκεμβρίου 2019, ὁ ἐκδοτικός οἶκος UNIVERSITY STUDIΟ PRESS διοργάνωσε στήν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ροδόπης ἐκδήλωσιν διά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Γεωργίου Τσιγάρα, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ὑπό τόν τίτλον: «Τό Ἅγιον Μανδήλιον, ἡ ἱστορία μιᾶς ἀχειροποίητης εἰκόνος».

Πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία, τή θεολογία καί τήν εἰκονογραφία τῆς τέχνης γενικῶς, ἀλλά καί στήν εἰκονολογικήν ἀνάλυσιν τοῦ παρουσιαζομένου πονήματος περί τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου ὡς ὁρατοῦ σημείου της Ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ-Λόγου καί τόν τρόπον καθιερώσεώς του στήν συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, εὐχαριστήσας τόν πονήσαντα Καθηγητή καί ἐπισημάνας τήν συνεργασίαν του μετά τοῦ ἰδίου προσωπικῶς καί μετά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Δεύτερος κατά σειρά ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Ἄλκης Χαραλαμπίδης, Ὁμότιμος Καθηγητής Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τήν προσπάθειαν τοῦ κ. Τσιγάρα, καθώς, ὅπως εἶπε, διαπραγματεύεται ἕνα ἀκανθῶδες, αἰνιγματικό καί μυστηριῶδες θέμα, πού εἶναι καρπός ἐπιπόνου, ἐργώδους καί πολυετοῦς προσπαθείας, ἐνῶ κατάφερε μέ μεθοδικότητα, ἐπαγρύπνιση καί ἐκτεταμένη ἀναζήτηση εἰκονογραφικοῦ ὑλικοῦ νά ἀντιμετωπίσῃ μέ νηφαλιότητα καί στέρεο λόγο τό ἱδιᾶζον αὐτό ζήτημα, δέν παρέλειψε δέ νά τόν εὐχαριστήσῃ γιά τήν τιμή νά τόν συγκαταλλέξῃ στούς ὁμιλητάς τῆς ἐκδηλώσεως.

Τρίτος καί τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Ἐπίκουρος Καθηγητής Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Γραμματείας – Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἀναζήτηση χειρογράφων περί τοῦ θέματος, ὅπως τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας (κῶδιξ 35) καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ξενοφῶντος καί Φιλοθέου, ἀλλά καί στήν προσπάθεια τοῦ πονήσαντος, ὁ ὁποῖος ἀνέτρεψε τήν ἄποψη τοῦ Steven Runciman, ὁ ὁποῖος εἶχε καταγράψει ὅτι ἡ ἀναζήτηση περί τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου εἶναι δύσκολη καί ἄπελπις, διότι πράγματι εἶναι δύσκολη ἀλλά ὄχι ἄπελπις, ἐνῶ εὐχαρίστησε τόν πονήσαντα γιά τήν τιμητική πρόσκληση νά συγκαταλλεγῇ στήν βιβλιοπαρουσίασι.

Κατακλείσας τήν ἐκδήλωσιν ὁ κ. Τσιγάρας ἀνεφέρθη στήν πολυετῆ ἔρευνα, πού ἐκκίνησε ἀπό τά τέλη τοῦ 1980 στή Βιέννη καί ὁλοκληρώθηκε μέ μεθοδικότητα κατά τήν τρίμηνη ἐκπαιδευτική ἄδεια πού ἔλαβε τό ἔτος 2015, εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητάς, συνεχάρη τόν ἐκδοτικόν οἶκον UNIVERSITY STUDIΟ PRESS γιά τήν ἐπιμελημμένην ἐργασίαν, ἀλλά καί τό ἀκροατήριο πού ἔσπευσε νά πληροφορηθῇ τήν ἱστορίαν τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.