Γερά θεμέλια τίθενται στη συνεργασία μεταξύ του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κοινή πρωτοβουλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τανάγρας κ. Αποστόλου και του Αντιπρύτανη Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ κ. Χρήστου Καραγιάννη για υποβολή ερευνητικής πρότασης με τίτλο «Ο ρόλος του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό περιβάλλον της Ευρώπης» στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Έγκριση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό» εγκρίθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό η ερευνητική πρόταση αυτή θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στο ρόλο των θρησκειών και των Χριστιανικών Εκκλησιών στην Κεντρική Ευρώπη, με έμφαση σε εκείνον της Ορθόδοξης στη δημιουργία του ευρωπαϊκού πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στόχος της είναι:

• Ο υπερτονισμός σημείων της γλώσσας, της διδασκαλίας των θρησκειών που τονίζουν την αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου, ως θεμέλιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σεβασμό της ελευθερίας κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, παιδείας, θρησκευτικών πεποιθήσεων και την ευθύνη κάθε ευρωπαίου πολίτη για την πρόοδο του συνόλου.

• Η καταγραφή των πρωτοβουλιών που καλλιεργούν το διάλογο μεταξύ των θρησκειών και των Εκκλησιών.

• Η ανάδειξη στοιχείων της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης που οδηγούν σε μία αγαστή, δημιουργική συνύπαρξη.

• Η μελέτη των εργαλείων και των πρακτικών που δύνανται να οδηγήσουν στη συνεργασία λαών με διαφορετικό θρήσκευμα.

• Η ανάδειξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα υποστηρίξει το ρόλο που αυτό διαδραματίζει στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.