Ἐδιάβασα στήν ἔγκριτο ἐφημερίδα Σας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» ἄρθρο Σας ἀναφερόμενο στό ταπεινό μου πρόσωπο καί Σᾶς λέγω μέ εἰλικρίνεια ὅτι ὄχι ἁπλῶς στενοχωρήθηκα, ἀλλά ἐπόνεσα.

Ἐπόνεσα, διότι γράφετε ὅτι ἐσκανδάλισα καί σᾶς, ἀλλά καί τό πλήρωμα τοῦ λαοῦ ἀσφαλῶς, μέ τό νά καταφύγω, ἀρχιερεύς ἐγώ, εἰς «ἐξώδικα», ἴσως καί σέ δικαστήρια, διά τήν δικαίωση τάχα τοῦ προσώπου μου. Σᾶς ἀπαντῶ ὅτι ἔχετε δίκαιο. Συμφωνῶ ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο πράγματι διά τόν Ἀρχιερέα νά ἀπειλεῖ μέ δικαστήρια. Οὔτε καί θά τό ἔπραττα ἀσφαλῶς αὐτό. Τό θέμα τοῦ ἐξωδίκου προῆλθε ὄχι ἀπό ἐμέ προσωπικά, ἀλλά ἀπό δυνατό κίνητρο ἄλλων, φίλων πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη προσώπων, τά ὁποῖα μέ συνεβούλευσαν νά προβῶ σέ μία τέτοια μου πράξη, καί μή γνωρίζοντας ἐγώ ὅτι θά εἶναι προσβλητική διά Σᾶς ἡ πράξη μου αὐτή, ἔδωσα τήν ἄδεια νά γίνει. Σᾶς ζητῶ μύριες φορές, ἀγαπητοί μου, συγγνώμην διά τήν πράξη μου αὐτή καί Σᾶς παρακαλῶ νά θεωρηθεῖ ἐκ μέρους Σας
ὡς μή γραφέν τό ἐξώδικο αὐτό. Ὁμοίως ἐλέγχθηκα, ἀλλά καί συγχαίρω τόν συντάκτη, διότι στό κείμενό του πρός ἐμένα αἴρεται πρός τά μέλλοντα καί ὁμιλεῖ γιά τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως, γιά τήν ὁποία καί πρέπει νά νοιαζόμαστε καί νά ἀγωνιοῦμε καί ὄχι γιά τά ἐπίγεια δικαστήρια. Πώ, πώ, εἶπα μέσα μου, ἐντροπή μου! Ἄνθρωποι μή ὄντες κληρικοί καί ἱεροκήρυκες, νά ὑπερβαίνουν ἐμᾶς στά κύρια πνευματικά μας μηνύματα καί τά ἱερά μας καθήκοντα.

Ἀλλά τό μεταξύ μας θέμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι πολύ ἁπλό. Ἐσεῖς ἐγράψατε ἀπό τήν θέση Σας περί ἐπιστολῆς μου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο περί παραιτήσεώς μου καί ἀπ᾽ ἐμέ ὁδηγήθηκε τό πράγμα σέ ἐξώδικο. Ἐπαναλαμβάνω πάλιν ὅτι καταδικάζω τήν πράξη μου αὐτή καί Σᾶς ζητῶ πολλές φορές συγγνώμην, ἄν Σᾶς προσέβαλα. Ἐπειδή ὁ συντάξας τό κείμενο φαίνεται ὡς πνευματικό πρόσωπο, θά ἤθελα κάποτε νά συναντηθῶ μαζί Του.

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.