Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής: Αυτές τις μέρες η Ορθόδοξη  Εκκλησία  τελεί  την  από κοινού µνηµόνευση  όλων  των  απ’  αιώνος  κεκοιµηµένων.

Το Σάββατο πρό της Πεντηκοστής όμως έχει  µία  ειδική σηµασία  για  τη  λειτουργική  ζωή  της  Εκκλησίας, µε  τον  αναµνηστικό  της  χαρακτήρα,επειδή ειναι  σε  στενό  δεσµό µε την  εορτή  της  καθόδου  του  Αγίου Πνεύµατος,  αφού  και  οι  κεκοιµηµένοι  αισθάνονται  την  ανάγκη  της κοινωνίας µε το Χριστό και µε ολόκληρη την Εκκλησία.  Αυτό βέβαια µπορεί να  πραγµατοποιηθεί µε  τη  βοήθεια  του  Αγίου  Πνεύµατος, που κάνει το Χριστό παρόντα στην Εκκλησία.

Ψυχοσάββατο  της  Πεντηκοστής

Όσον  αφορά  το  Ψυχοσάββατο  της  Πεντηκοστής,  τοποθετηµένο  πριν την κάθοδο του Αγίου Πνεύµατος, µας κάνει να συνειδητοποιήσουµε ότι όλοι “είµαστε  σεσωσµένοι  διά  της  θυσίας  του  Χριστού.

Και  τούτο  γιατί γεννηθήκαµε  εν  Χριστώ µέσω  του  Βαπτίσµατος  και ενδυναµωθήκαµε  στην εν Χριστώ ζωή διά των άλλων Ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας.

Όλοι µαζί, λοιπόν,  ζώντες  και  κεκοιµηµένοι  είµαστε µέλη  της  Εκκλησίας,  διά  της κοινωνίας µε το Θεό,  και όλοι δικαιούµαστε να λάβουµε την Πεντηκοστή το περίσσευµα  των  δώρων  του  Αγίου  Πνεύµατος.  Συνεχίζοντας  τη  σκέψη µας πάνω  σ’  αυτή  την  ιδέα  λέµε  ότι  αυτή  η  ηµέρα  θυµίζει  σε µας  που  ζούµε ακόµα στη γη και την υποχρέωση που έχουµε,  να προσευχόµαστε ο ένας για τον άλλον, όπως συµβουλεύει και ο Απόστολος Ιάκωβος και είναι σαφές ότι µε τον όρο «άλλον» εννοούµε τόσο τους ζωντανούς όσο τους κεκοιµηµένους, επειδή και αυτοί είναι οι«εν Χριστώ» αδελφοί µας.

Μένοντας  στη  σηµασία  της  ίδιας  εορτής,  παραθέταµε  τη  σχετική αναφορά στο Πεντηκοστάριο,  όπου,  ευθύς εξ’  αρχής,  πριν να καταγραφούν όπως  συνήθως  οι  τυπικές  διατάξεις,  αναφέρεται: «Μνήµην  ἐπιτελούµεν πάντων των ἀπ’  αἰώνος κοιµηθέντων ευσεβείς,  ἐπ’  ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.