Ἱερά μας Μητρόπολη ἀνακοινώνει ὅτι πλέον ὑφίσταται σοβαρότατο πρόβλημα συμφόρησης καί εὑρέσεως χώρου ταφῆς τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας στά Κοιμητήρια τῶν Ἐνοριῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἁγίου Νικολάου Καρδίτσης.

Κατά συνέπεια τά Ἐνοριακά Κοιμητήρια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τό ὁποῖο ἀνήκει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Καρδίτσης καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τό ὁποῖο ἀνήκει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Καρδίτσης ἔχουν κορεστεῖ καί δέν ὑπάρχει πλέον δυνατότητα ταφῆς κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας.

Ἐπειδή ὅπως καταλαβαίνετε τήν ὥρα τοῦ θλιβεροῦ συμβάντος, τῆς ἀποχωρήσεως ἀδελφοῦ μας ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου δέν θά εἶναι εὔκολο νά εὑρεθεῖ λύση τῆς τελευταίας στιγμῆς, ὀφείλουμε ὅλοι μαζί νά συνεργασθοῦμε καί νά προετοιμα-σθοῦμε γιά σεβασμό καί μόνον πρός τόν κεκοιμημένο ἀδελφό μας.

Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦμε θερμῶς τούς οἰκείους ἤ συγγενεῖς νά προβοῦν στήν ἄμεση ἐκταφή τῶν κεκοιμημένων προσφιλῶν προσώπων τους, τῶν ὁποίων ὁ χρόνος ἐνταφιασμοῦ τους ἔχει συμπληρώσει τά 7 ἔτη καί ἑξῆς.

Σέ διαφορετική περίπτωση, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό 1 Ἰουλίου 2021 οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ἐνοριακῶν Κοιμητηρίων θά προχωρήσουν σέ ἀναγκαστική ἐκταφή χωρίς καμία ἄλλη προειδοποίηση.

Πρό τῆς ἐκταφῆς, παρακαλοῦμε νά ἐπικοινωνήσετε μέ τούς Προϊσταμένους τῶν Ἱερῶν Ναῶν στούς ὁποίους ἀνήκουν τά Ἐνοριακά Κοιμητήρια γιά μέν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν μέ τόν Πανοσιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἰάκωβο Σιακάρα γιά δέ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μέ τόν Πανοσιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἰεζεκιήλ Κωνσταντᾶ.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.