Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα, Ἤδη ὁ καινούριος χρόνος κυλάει μέσα στό ποτάμι τῆς σταυραναστάσιμης καθημερινότητάς μας καί ἔκανε τά πρῶτα του βήματα. Πρωτοχρονιά σήμερα καί κατά τόν ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας ἑορτάζουμε διπλή ἑορτή. Δηλαδή τήν περιτομή τοῦ Κυρίου μας καί τήν μνήμη τοῦ φωστῆρος καί οἰκουμενικοῦ διδασκάλου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Τήν περιτομή τοῦ Κυρίου μας ἑορτάζουμε βεβαίως ὡς σύμβολο καί τύπο, διότι αὐτή σήμανε, κατά τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, τό τέλος τοῦ Νόμου καί τήν ἀρχή τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς: «εἴληφε τέλος ὁ Νόμος, ἀφ’ οὗ Χριστὸς νηπιάσας, καὶ πληρωτής τοῦ Νόμου δειχθεῖς, Περιτομὴν κατεδέξατο, καὶ ἔλυσε τὴν τοῦ Νόμου κατάραν» (ΣΤ΄ ὡδὴ Κανόνος ἑορτῆς) καί «Χριστοῦ περιτμηθέντος ἐτμήθη Νόμος. Καί τοῦ Νόμου τμηθέντος εἰσήχθη χάρις» (στίχοι Συναξαρίου ἑορτῆς).

Ἀλλά ἑορτάζουμε καί τήν ἑορτή, ὡς προείπαμε, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, «τοῦ μεγίστου φωστῆρος τῆς Τρισηλίου Θεότητος», τοῦ οἰκουμενικοῦ διδασκάλου, ὁ ὁποῖος μένει καί θά μένει στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων ὡς ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀρετῆς καί τῆς φιλανθρωπίας, ὡς ὁ «πατὴρ ὀρφανῶν καί χηρῶν προασπιστής, καὶ πλοῦτος πένεσι, τῶν ἀσθενούντων ἡ παράκλησις… γήρως βακτηρία… παιδαγωγία νεότητος καί Μοναζόντων ἀρετῆς κανών» (Β΄ ὡδὴ Κανόνος τοῦ Ἁγίου), ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας, καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί τῆς ἐπιστήμης διαχρονικῶς διδάσκαλος καί προστάτης.
Τό Νέον Ἔτος 2019 βρίσκει ὅλους μας σκεπτικούς καί προβληματισμένους.

Ἡ ζωή μας δυσκόλεψε ἀφόρητα, ἡ εἰρήνη δοκιμάζεται, ἡ βία μεσουρανεῖ, ἡ πεῖνα θερίζει, ἡ οἰκογένεια κλυδωνίζεται. Ὅλα περνάνε μιά κρίση καί ὅλοι γευόμαστε τίς συνέπειές της. Μπροστά μας ὁ ὁρίζοντας στενεύει καί σκοτεινιάζει. Ποῦ πηγαίνουμε; Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα εἶναι κρίσιμη γιά ὅλους μας. Καί μποροῦμε τάχα νά ξεχωρίσουμε ἐμεῖς τήν τύχη μας ἀπό τόν ἄλλο κόσμο καί νά καθορίσουμε τίς ἐξελίξεις;

Ὑποδεχόμεθα σήμερα τήν πρώτη τοῦ νέου Ἔτους, ἐφοδιασμένοι μέ τίς ὄμορφες καί δύσκολες ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος, μέ χρηστές ἐλπίδες καί εὐγενῆ ὄνειρα ἀλλά κυρίως μέ ἐμπιστοσύνη στό ἔλεος καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς χαρίζει τήν παροῦσα ζωή, ὡς στάδιον ἀγῶνος καί προετοιμασίας γιά τήν αἰωνιότητα.

Ὁ Κύριός μας παραμένει σταθερά καί ἀμετακίνητα κοντά μας μέ τήν ἀγάπη Του, τήν πρόνοιά Του καί τήν φιλανθρωπία Του. Εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ θεῖος Ἐμμανουήλ, καί μοιράζεται τήν ζωή μας, συμπαραστέκεται στόν ἀγώνα μας, ἁγιάζει, ἱεροποιεῖ καί φωτίζει τήν ὕπαρξή μας.

Ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαίωσε: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,20). Ἐκεῖνος θά εἶναι μαζί μας, ἀρκεῖ καί μεῖς νά εἴμαστε μαζί Του, καλλιεργώντας τό ἱερό τρίπτυχο: «Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα∙ μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη» (Α΄ Κορ. 13, 13).

Τή φετινή χρονιά ἄς βάλλουμε ὅλοι μας στόχο νά ἀποβάλλουμε ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν «πρό Χριστοῦ» ψυχή μας καί νά κατακτήσουμε ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τή «μετά Χριστό» συνάντησή μας, δηλαδή εἰρήνη, πρῶτα ἐσωτερική καί μετά ἐξωτερική, πίστη οὐσιαστική καί σταθερή, ἀγάπη ἀνόθευτη καί ἀμείωτη καί ἐλπίδα ἀσάλευτη, γιά νά ξεπεράσουμε ὅ,τι ἄσχημο καί ἐπιζήμιο παρουσιάζεται γιά τήν ψυχή μας.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

Μέ γερό θεμέλιο τήν πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό, ἄς προσπαθήσουμε νά φτιάξουμε μία κοινωνία ἀνθρώπινη, μία κοινωνία προσώπων, ὅπου ὁ καθένας μας θά χαίρεται νά δημιουργεῖ, νά προσφέρει καί νά γεύεται τή χαρά πού πηγάζει ἀπό τόν Χριστό.

Εὐλογημένο ἀπό τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος τό Νέον Ἔτος 2019
Διάπυρος πρός τόν ἐν σαρκί περιτμηθέντα Κύριον εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.