Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2021, η οργάνωση Portes ouvertes δημοσίευσε τον παγκόσμιο δείκτη διώξεων κατά των χριστιανών για το 2020, σύμφωνα με τον οποίο «340 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται ή υφίστανται διακρίσεις παγκοσμίως λόγω της πίστης τους», με τον αριθμό των χριστιανών που σκοτώθηκαν να αυξάνεται από 2 983 σε 4 761, σημειώνοντας αύξηση κατά 60 % σε ένα έτος.

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διώξεις χριστιανών ανά τον κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιανουαρίου 2021, η οργάνωση Portes ouvertes δημοσίευσε τον παγκόσμιο δείκτη διώξεων κατά των χριστιανών για το 2020, σύμφωνα με τον οποίο «340 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται ή υφίστανται διακρίσεις παγκοσμίως λόγω της πίστης τους», με τον αριθμό των χριστιανών που σκοτώθηκαν να αυξάνεται από 2 983 σε 4 761, σημειώνοντας αύξηση κατά 60 % σε ένα έτος[1]·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 91 % των χριστιανών που σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της Νιγηρίας, όπου δολοφονήθηκαν 3 520 χριστιανοί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση η οποία υποβλήθηκε στον Jeremy Hunt, τον τότε Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, το 2019 οι χριστιανοί αποτελούσαν την πλέον διωκόμενη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο και ότι «σε ορισμένες περιοχές, είναι ασφαλής ο ισχυρισμός ότι το επίπεδο και η φύση των διώξεων προσεγγίζουν τον ορισμό που δίνεται διεθνώς για την γενοκτονία, σύμφωνα με τον ορισμό που ενέκρινε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών»[2]·

1. καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει επίσημα τις διώξεις χριστιανών, ιδίως από ισλαμιστικές ομάδες, και να τις αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου της με τα ενδιαφερόμενα κράτη.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.