Πρόταση για ενσωμάτωση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και «Βελλάς» Ιωαννίνων στα ΑΕΙ Θράκης (ΔΠΘ) κι Ιωαννίνων.

Προς μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κατάργηση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και «Βελλάς» Ιωαννίνων που έχει αποφασίσει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κι άλλες διατάξεις» που έχει ήδη καταθέσει στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Όλοι μας γνωρίζουμε την ιστορία, το σημαντικό ακαδημαϊκό έργο και τον μεγάλο αριθμό ιερέων που έχουν παράγει οι εν λόγω Ακαδημίες κι γι’ αυτόν τον λόγο προτείνουμε ένα βιώσιμο τρόπο μέλλουσας ύπαρξης κι εξέλιξης των ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και «Βελλάς» Ιωαννίνων εντός του του υφισταμένου σκηνικού της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α) Περί ΑΕΑ Θεσσαλονίκης:

1. Μιας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εδώ κι έτη λειτουργεί Σχολή Θεολογίας με Τμήμα Θεολογίας και Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και με δεδομένο ότι το μοναδικό ΑΕΙ της Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (ΔΠΘ), δεν διαθέτει Σχολή Θεολογίας, θα μπορούσε να ενσωματωθεί η ΑΕΑΘ ως Σχολή με την ονομασία «Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Άγιος Νικόλαος» στο ΔΠΘ συνεχίζοντας αρχικά να προσφέρει τα δύο προγράμματα, το Ιερατικών Σπουδών και το Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

2. Η προτεινομένη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Άγιος Νικόλαος στο ΔΠΘ θα μπορούσε να συνδιοικείται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου, από την ΙΜΜ Βατοπαιδίου Αγίου Όρους στην οποία ανήκει και το μετόχι «Άγιος Νικόλαος» στην περιοχή του Πόρτο Λάγους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης κι από την Σύγκλητο του ΔΠΘ.

3. Έδρα της νέας Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Άγιος Νικόλαος στο ΔΠΘ θα μπορούσε να είναι η Ξάνθη, όπου υπάρχει εκκλησιαστικό λύκειο και του οποίου οι απόφοιτοι μετά την απόλυσή τους θα μπορούσαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων να συνεχίσουν τις θεολογικές τους σπουδές στην εν λόγω Ακαδημία. Επίσης, η Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ στην Ξάνθη με τα Τμήματά της θα μπορούσε να συνεισφέρει πολλά στο πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων. Επιπλέον, το προαναφερόμενο μετόχι της Ιεράς Μονής Bατοπεδίου «Άγιος Νικόλαος», δύναται να συνδέσει το πρόγραμμα ιερατικών σπουδών της Ακαδημίας με την αγιορείτικη πολιτεία.

4. Μετά τον μετασχηματισμό της ΑΕΑΘ σε Σχολή του ΔΠΘ, σε αυτήν προτείνεται να μην δημιουργηθούν Τμήματα, αλλά να συνεχίσει να παρέχει προγράμματα σπουδών, όπως συμβαίνει και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει μόνο Σχολές που παρέχουν προγράμματα σπουδών κι όχι Τμήματα. Αυτός είναι ένας λειτουργικός τρόπος οργάνωσης των Σχολών, που σε σύγκριση με τον μορφολογικό διαμελισμό τους σε Τμήματα, είναι πιο ευέλικτος και πιο πρακτικός από τα λειτουργικά κωλύματα που δημιουργεί η κλασσική μορφολογική οργάνωση των λοιπών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ κι η οποία για να αντιμετωπιστεί οδήγησε στην δημιουργία διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών.

5. Στην προτεινόμενη Ακαδημία του ΔΠΘ θα μπορούσαν να συσταθούν και προγράμματα όπως Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής. Επίσης, θα μπορούσε να ιδρυθεί και πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Ιστορίας κι Ανθρωπολογίας, καθώς και πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Τέχνης κι Αισθητικής του Εκκλησιαστικού Βίου που θα λαμβάνουν πλούσια συνδρομή κι από το Τμήματα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών κι Ιστορίας κι Εθνολογίας του ΔΠΘ. Άλλωστε, η γεωγραφική περιοχή της Θράκης με πρωτεύουσά της την Κωνσταντινούπολη ήταν πάντα ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών κι ιστοριών της Ευρασίας με αποτέλεσμα γόνιμη παραγωγή στον χώρο της διανόησης, της πνευματικότητας και του τρόπου ζωής και συνύπαρξης, η οποία δυστυχώς για κάποιους αιώνες είχε σημαντικά μειωθεί έως εξαφάνισης λόγω της βίαιης αντίληψης των μορφών έκφρασης εξουσίας από την οθωμανική αυτοκρατορία. Στα προτεινόμενα προγράμματα Εκκλησιαστικής Μουσικής, Εκκλησιαστικής Ιστορίας κι Ανθρωπολογίας κι Εκκλησιαστικής Τέχνης κι Αισθητικής του Εκκλησιαστικού Βίου θα μπορούσαν να εισάγονται όχι μόνο άρρενες αλλά και θήλεα άτομα. Επιπλέον, σε συνδρομή με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Ξάνθης θα μπορούσε στην προτεινόμενη Ακαδημία να ιδρυθεί και πρόγραμμα σπουδών Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής και Ναοδομίας.

6. Επιπλέον, μέχρι να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, προτείνεται το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως να εξυπηρετείται κι από την προαναφερόμενη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Άγιος Νικόλαος που θα βρίσκεται επίσης εντός Θράκης.

Β) Περί ΑΕΑ «Βελλάς» Ιωαννίνων:

1. Κι αυτή η Ακαδημία θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο επίσης δεν διαθέτει Σχολή θεολογίας, με τον προτεινόμενο τρόπο που προαναφέρθηκε για την ΑΕΑ Θεσσαλονίκης, δηλαδή ως «Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βελλάς».

2. Η προτεινομένη Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βελλάς στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτείνεται να συνδιοικείται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Μητρόπολης Ιωαννίνων, της Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κι από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η έδρα της θα μπορούσε να παραμείνει στα Ιωάννινα αφού εκεί έχει ήδη δικές της εγκαταστάσεις.

3. Στο πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της νεοϊδρυόμενης Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών «Βελλάς» θα μπορούσε να συνεισφέρει και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στην κοντινή Άρτα. Η νεοϊδρυόμενη Σχολή θα μπορούσε να προσφέρει και νέα προγράμματα, όχι μόνο για άρρενες, όπως περί εκκλησιαστικών κειμηλίων και ναοδομίας σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή που εδρεύει στα Ιωάννινα και περί εκκλησιαστικής ενδυματολογίας κι αισθητικής της εκκλησιαστικής λειτουργικής και του εκκλησιαστικού βίου σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών κι Επιστημών της Τέχνης που εδρεύει επίσης στα Ιωάννινα.

Σε περίπτωση υλοποίησης αυτής της πρότασής μας, κερδισμένες θα βγουν τόσο οι εν λόγω Ακαδημίες οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα εμπλουτιστούν από την επιστημονική μεθοδολογία και δυνατότητες των κλασσικών ΑΕΙ, όσο και τα τελευταία που θα ενσωματώσουν και θα μετατρέψουν σε κομμάτι του σώματός τους στην Θράκη και στην Ήπειρο την παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, ειδικά στον σύγχρονο παγκόσμια ταραγμένο κόσμο που αναμένει λύσεις έστω κι από τους λαβωμένους οικονομικά κι υγειονομικά Έλληνες, λύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν οικουμενικές στην νέα φάση της παγκόσμιας ιστορίας.

Η παρούσα έχει ήδη ψηφιακά κοινοποιηθεί:

α) στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως,

β) στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθ. Δρ. Ευάγγελο Συρίγο,

γ) στον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ Αποστόλη Δημητρόπουλο,

δ) στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του ΥΠΑΙΘ Γεώργιο Καλαντζή,

ε) στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο,

στ) στον Παναγιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο,

ζ) στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα,

η) στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο,

θ) στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέα,

ι) στην ΙΜΜ Βατοπεδίου Αγίου Όρους

κι αναμένεται η τοποθέτησή τους επί αυτής.

Κυριακός Παυλίδης

Πτυχιούχος Ιατρικής ΑΠΘ

Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, με βαθμό Δ/ντή

Περιφέρειας ΑΜΘ

Κάτοχος ΜΔΕ στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΕΑΠ)

Κάτοχος ΜΔΕ στην Ιατρική Εκπαίδευση (Karolinska Institutet)

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.