Ἀνταποκρινόμενος ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν ἐκλεκτήν καί πολυπληθῆ ὁμάδα ταύτην, πνευματικά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἐξ ἧς ἐξέλαμψεν ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις καί ἡ ἀλήθεια ἡμῶν καί εἰρήνηεἰς τούς δυσχειμέρους καιρούς τοῦ συνεχιζομένου πολέμου.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 7ης /20ῆς Ἀπριλίου 2024, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα τριακοσίων πεντήκοντα μελῶν ἐκ τῶν Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου ἐκ τοῦ βορείου Ἰσραήλ κυρίως ἐκ τῆς κώμης Ἀμπού Σνάν ὑπό τόν Προϊστάμενον αὐτῆς π. Νικόλαον Μούσα.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ π. Νικόλαος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον Αὐτοῦ εἰς τήν ποιμαντικήν διαποίμανσιν τῶν Κοινοτήτων καί τήν συντήρησιν Ἐκκλησιῶν καί τῶν εἰκόνων αὐτῶν.

Ἀνταποκρινόμενος ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν ἐκλεκτήν καί πολυπληθῆ ὁμάδα ταύτην, πνευματικά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἐξ ἧς ἐξέλαμψεν ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις καί ἡ ἀλήθεια ἡμῶν καί εἰρήνηεἰς τούς δυσχειμέρους καιρούς τοῦ συνεχιζομένου πολέμου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.