Ο προφήτης Ηλίας, εξαιτίας της βαθιάς του πίστης, της αφοσίωσης στον Θεό και του ένθερμου ζήλου, αναφέρεται πολύ συχνά στα βιβλία της Αγίας Γραφής, η δε επίδραση που άσκησε η ζωή και το έργο του διά μέσου των αιώνων είναι πολύ σημαντική. Από τα ιερά και άγια πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ίσως το πλέον αγαπητό και η μνήμη του τιμάται από τους ορθοδόξους χριστιανούς περισσότερο από κάθε άλλο.

Προφήτης Ηλίας: Πως παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή

Παρόλο που, όπως σημειώσαμε, δεν άφησε γραπτά κείμενα, μνημονεύεται πάντοτε με εγκωμιαστικά λόγια, προβάλλεται ως παράδειγμα προς μίμηση, λαμβάνει μέρος σε σημαντικά γεγονότα.

Ήδη στο πρώτο βιβλίο της Π. Διαθήκης αναφέρεται ότι ο Ενώχ …έζησε θεάρεστα και εξαφανίστηκε, γιατί τον παρέλαβε ο Θεός (Γεν. 5,24), όπως ακριβώς και τον Ηλία (Δ΄Βασ. 2,11).

Ενώχ και Ηλίας είναι τα δύο πρόσωπα της Π. Διαθήκης που δεν γνώρισαν φυσικό θάνατο, αφού παρελήφθησαν ζώντα στον ουρανό, πράγμα που υπαινίσσεται και ο ψαλμωδός Δαβίδ όταν γράφει: ο Θεός λυτρώσεται την ψυχήν μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνη με (Ψαλμ. 48,16: ο Θεός θα σώσει τη ζωή μου· από τα νύχια του άδη θα με πάρει).

Ο προφήτης Μαλαχίας γράφει ότι ο Κύριος ο παντοκράτωρ λέγει:

Ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην, πριν ή ελθείν την ημέραν την μεγάλην και επιφανή (Μαλ. 4,4), ενώ και σε άλλο σημείο τονίζει:

Ιδού εγώ εξαποστέλλω τον άγγελόν μου, και επιβλέψεται οδόν προ προσώπου μου (3,1).

Οι προφητείες αυτές εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που προφητεύθηκε και ενσάρκωσε τον «ισχυρό χαρακτήρα» του  Ηλία, ο οποίος απλά ήταν η προτύπωσή του.

Ένας πραγματικός ύμνος για το μεγάλο προφήτη περιέχεται στη Σοφία Σειράχ, η οποία συνθέτει τα σχετικά βιβλικά δεδομένα.

Έχει δε σε μετάφραση ως εξής: Μετά [τον Ιεροβοάμ] εμφανίστηκε ο Ηλίας ο προφήτης· ήταν σαν τη φωτιά κι ο λόγος του έκαιγε σαν τη λαμπάδα. Αυτός έφερε πάνω στους Ισραηλίτες πείνα και με το ζήλο του τους αποδεκάτισε.

Με του Κυρίου την προσταγή τον ουρανό τον έκλεισε και τρεις φορές έκανε να κατεβεί φωτιά στη γη.
Πόσο δοξάστηκες Ηλία με τα έργα σου τα θαυμαστά! Και ποιος μπορεί να καυχηθεί πως είναι όμοιος με σένα;

Ανέστησες νεκρό από το θάνατο κι από τον άδη με την προσταγή του Υψίστου.

Έριξες βασιλιάδες στην καταστροφή και φημισμένους έστειλες ανθρώπους από την κλίνη της αρρώστιας τους στο θάνατο.

Τον έλεγχο του Κυρίου άκουγες στο Σινά, τις καταδικαστικές του αποφάσεις στο Χωρήβ.

Έχρισες βασιλιάδες για να εφαρμόσουν την τιμωρία σου και προφήτες για να σε διαδεχτούν. Αναλήφθηκες μέσα σε ανεμοστρόβιλο φωτιάς, πάνω σε άρμα που το σέρναν πύρινα άλογα.

Εσύ, όπως έχει γραφτεί, πρόκειται να έρθεις για να μας ελέγξεις σε καθορισμένο χρόνο, για να καταπραύνεις την οργή του Θεού προτού ξεσπάσει, να συμφιλιώσεις τον πατέρα με το παιδί, και να εγκαταστήσεις στο χώρο τους τις φυλές του  Ιακώβ.

Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που σε είδαν κι αυτοί που πέθαναν με την ελπίδα να σε δούν· γιατί κι εμείς βέβαιο είναι πως θα ζήσουμε

. Αυτός ήταν ο Ηλίας, που τον τύλιξε ο ανεμοστρόβιλος. Τότε ο Ελισαίος γέμισε με το πνεύμα του (Σοφ. Σειράχ 48, 112).

Όχι λιγότερο σημαντική είναι η παρουσία του προφήτη Ηλία στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι κατά σειράν αναφέρεται στα επόμενα σημεία:

Μιλώντας ο Ιησούς Χριστός για τον Ιωάννη το Βαπτιστή είπε:

Αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έρθει (Ματθ. 11,14).
Όταν ο Ηρώδης ο τετράρχης άκουσε όλα όσα γίνονταν από τον Ιησού, απορούσε, γιατί άλλοι έλεγαν … ότι εμφανίστηκε ο  Ηλίας… (Λουκ. 9, 78. Μαρκ. 6,15).

Κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ ἐμφανίστηκαν πλάι στόν Ἰησοῦ ὁ Μωυσής καί ὁ Ἠλίας καί συνομιλοῦσαν μαζί του.

Καθώς κατέβαιναν ἀπό τό βουνό οἱ μαθητές τόν ρώτησαν: Γιατί οἱ γραμματεῖς λένε πώς πρέπει νά ἔρθει πρῶτα ὁ Ἠλίας;

Κι ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε: Πρῶτα θά ἔρθει ὁ Ἠλίας καί θά τά ἀποκαταστήσει ὅλα. Σᾶς βεβαιώνω ὅμως πώς ὁ Ἠλίας ἦρθε κιόλας, μά δέν τόν ἀναγνώρισαν, καί τοῦ ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν…

Τότε κατάλαβαν οἱ μαθητές πώς τούς μίλησε γιά τόν Ἰωάννη τό Βαπτιστή (Ματθ. 17, 1013 καί Μάρκ. 9, 1113).

Ὅταν ὁ Κύριος ἐπάνω στό Σταυρό κραύγασε μέ δυνατή φωνή: Ἠλί ἠλί λαμά σαβαχθανί, δηλαδή, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλειψες, μερικοί ἀπό τούς παρευρισκόμενους ἐκεῖ σάν τόν ἄκουσαν, ἔλεγαν: Αὐτός φωνάζει τόν Ἠλία…

Και κάποιοι έλεγαν:

Άσε να δούμε αν θα ’ρθεί ο  Ηλίας να τον σώσει (Ματθ. 27, 4649).

Ο ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει πως ο άγγελος προανήγγειλε στο Ζαχαρία, τον πατέρα Ιωάννου του Προδρόμου, ότι ο γιός του θα προπορευτεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία (Λουκ. 1,17).

Μνημονεύει επίσης τα σχετικά με τη φιλοξενία του προφήτη από τη χήρα στη Σαρεπτά, γράφοντας ότι ο Κύριος είπε: Σας βεβαιώνω πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του.

Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χήρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για τρία χρόνια και έξι μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σ’ όλη τη γη.

Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία απ’ αυτές, παρά μόνο σε μία χήρα στη Σαρεπτά της Σιδωνίας (Λουκ. 4, 2426).

Όταν οι Σαμαρείτες δεν δέχθηκαν τον Ιησού γιατί κατευθυνόταν προς την  Ιερουσαλήμ, οι μαθητές του  Ιάκωβος και  Ιωάννης του είπαν:

Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει, όπως έκανε και ο Ηλίας;

Για να πάρουν την απάντηση: Ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους αλλά για να τους σώσει (Λουκ. 9, 5356).

Τέλος τον προφήτη Ηλία αναφέρουν ο ευαγγελιστής Ιωάννης (1,21. 25), ο απόστολος Παύλος (Ρωμ. 11,2) και ο  Ιάκωβος (5,17).
Αλλά συχνές αναφορές για το ζηλωτή προφήτη συναντούμε και σε πολλούς αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς, πράγμα που αποτελεί τρανή απόδειξη της ιδιαίτερης θέσης την οποία κατέχει ο ένδοξος αυτός προφήτης στη δόξα του Θεού, επειδή υπηρέτησε το θέλημα του Κυρίου με τόσο ζήλο και αφοσίωση.

Και προβάλλεται μέχρι και σήμερα ως πρότυπο προσευχής, νηστείας, αγωνιστικότητας και σταθερότητας στην πίστη του ενός και αληθινού Θεού.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.