Προφήτης Ελισσαίος: Προφήτης των Εβραίων, μαθητής και διάδοχος του προφήτη Ηλία. Η Χριστιανική Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 14 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ελισαίος και Ελισαία. Ο Ελισαίος (896-838 πΧ), με το έργο του ασχολήθηκε κυρίως με τους συμπατριώτες του, που παρέκκλιναν από την πίστη στον ένα και μόνο Θεό και τους επανάφερε στον ίσιο δρόμο.

Προφήτης Ελισσαίος: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα 14 Ιουνίου

Όταν ο προφήτης Ηλίας επιβιβάσθηκε σε πύρινο άρμα και ανελήφθη εις τους ουρανούς, άφησε τη μηλωτή του στον Ελισαίο, με την οποία αυτός διαχώρισε τα νερά του Ιορδάνη και στη συνέχεια έκανε κι άλλα θαύματα: γλύκανε τα νερά της Ιεριχούς, γέμισε με λάδι το δοχείο της χήρας, ανέστησε το γιο της Σουναμίτιδας και θεράπευσε τον λεπρό Νεμάν. Στο θάνατό του θρήνησε ο βασιλιάς Ιωάς και ο λαός του Ισραήλ.

Στην Καινή Διαθήκη

Στο Λουκ. 4:27 συναντάμε τη μοναδική αναφορά στον προφήτη Ελισσαίο μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης:

“καί πολλοί λεπροί ήσαν επί Ελισαίου τού προφήτου εν τώ Ισραήλ, καί ουδείς αυτών εκαθαρίσθη ει μή Νεεμάν ο Σύρος”.
Σύμφωνα με τον ευαγγελιστή Λουκά, η φράση αυτή ειπώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού μέσα στην εβραϊκή συναγωγή “εν τη ημέρα των Σαββάτων”. Όπως συνηθιζόταν, οι παρευρισκόμενοι μετά την προσευχή κάθισαν. Ο Ιησούς κάποια στιγμή “ανέστη αναγνώναι”, δηλ. σηκώθηκε σε ένδειξη της επιθυμίας του να διαβάσει κάποιο κομμάτι από την Αγία Γραφή και μετά να μιλήσει. Τότε “επεδόθη αυτώ βιβλίον του προφήτου Ησαΐου” από το οποίο ο Ιησούς διάβασε και το παράδειγμα του προφήτη Ελισαίου ο οποίος καθάρισε από τη λέπρα έναν Σύριο λεπρό. Σύμφωνα με τον Θεοφύλακτο “τον ξένον λεπρόν εκαθάρισε, πίστιν εις αυτόν ενδειξάμενον. Οι γαρ συνήθεις και συμπατριώται αυτού ουκ επίστευον αυτώ, και δια τούτο ουκ εκαθαρίσθησαν”. Έγινε όμως αντιληπτό στη συναγωγή πως θιγόταν η ισχύς της πίστης τους με την αναφορά ότι επί Ελισαίου κανείς Ισραηλίτης λεπρός δε θεραπεύτηκε, σε αντίθεση με τον ειδωλολάτρη Νεεμάν, και έτσι οι παρευρισκόμενοι “επλήσθησαν…θυμού”, “και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω τής πόλεως καί ήγαγον αυτόν έως οφρύος τού όρους”.

Στην Ορθόδοξη εκκλησία

Η μνήμη του προφήτη τιμάται στις 14 Ιουνίου. Όπως σημειώνει ο άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης, το έτος 415 μ.Χ. το λείψανο του προφήτη Ελισσαίου μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια και κατατέθηκε στη μονή Παύλου του λεπρού. Ο ίδιος θεωρεί ορθή την επιλογή αυτή “διότι λεπρόν ιάτρευσε τον Νεεμάν, λεπρόν εποίησε τον Γιεζήν”. Προσθέτει δε ότι από την Αλεξάνδρεια μεταφέρθηκαν πάλι τα λείψανα του προφήτη στην Κωνσταντινούπολη, στον ναό των αγίων Αποστόλων και “η κατάθεσις δε αύτη εορτάζεται κατά την εικοστήν του Ιουνίου”.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Εὐσέβειας τὴν μέθοδον προβαλλόμενος, αἱρετικῶν διαλύεις τᾶς ἐπινοίας στερρῶς, Ὀρθοδόξων ἡ κρηπὶς Πάτερ Μεθόδιε τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀνεστήλωσας τιμᾶν, ὡς θεῖος ἱεροφάντωρ• καὶ νῦν ἀεὶ ἐκδυσώπει, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.