Στην τελική ευθεία µπήκε η υπόθεση της πληρωµής της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης του 2023, που είναι προγραµµατισµένης να γίνει µέχρι τις 28 του µήνα, µετά και την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ελληνικού δηµοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την πληρωµή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Βουνό με λάθη αλλά στην τελική ευθεία η προκαταβολή του τσεκ μετά την σύμβαση

Μετά τη δηµοσίευση της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ξεκινά η διαδικασία των τελευταίων διασταυρωτικών ελέγχων και της επεξεργασίας των στοιχείων για να ακολουθήσουν και οι δοκιµαστικές πληρωµές, όπως είθισται κάθε χρόνο.

Ενδεικτικό του ότι τα πράγµατα βρίσκονται πριν την τελική στροφή και το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους παραγωγούς να σπεύσουν για τις τελευταίες µικροδιορθώσεις στις αιτήσεις τους, αφού από τις 19 Οκτωβρίου θα κλείσει η πλατφόρµα του gov.gr για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Αυτό σηµαίνει ότι οι αρµόδιοι του Οργανισµού Πληρωµών θα έχουν στη διάθεσή τους λιγότερο από ένα δεκαήµερο για να περάσουν τις εν λόγω αλλαγές και να τρέξουν τις τελευταίες διασταυρώσεις µε στόχο να βγει η πληρωµή ως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Εν τω µεταξύ, τρέχουν ακόµα οι µεταβιβάσεις µε καταληκτική ηµεροµηνία την 20η Οκτωβρίου, κάτι που καθιστά αβέβαιη την πληρωµή µαζί µε την προκαταβολή του τσεκ. Σε περίπτωση που ο χρόνος δεν αποδειχθεί αρκετός, η πληρωµή των µεταβιβάσεων, όλων ή µέρους αυτών, µεταφέρεται για τον ∆εκέµβριο. Στο πρακτικό του θέµατος ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει ότι για τις µεταβιβάσεις των δικαιωµάτων 2023 ο µεταβιβαστής κάνει αίτηση στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν χρειάζεται να επισυνάψει παραστατικά παρά µόνο αν ενηµερωθεί ότι είναι σε δείγµα ελέγχου, η αίτηση οριστικοποιείται και παίρνει πρωτόκολλο ενώ στη συνέχεια ο αποδέκτης µέσω του gov.gr (eae2023.opekepe.gov.gr) κάνει την αποδοχή προκειµένου να οριστικοποιηθεί η µεταβίβαση. Υπάρχει µια περιοδική ενηµέρωση του gov.gr (υφίσταται υστέρηση στους χρόνους ενηµέρωσης µεταξύ καταχώρησης και εµφάνισης) και θα πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά από τους ενδιαφερόµενους.

Αλλαγές µε εντολή monitoring

Εν τω µεταξύ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τους παραγωγούς ότι µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής παραδεκτών αιτήσεων ΟΣ∆Ε στις 6 του µήνα, το επόµενο διάστηµα µπορούν να ενηµερωθούν από σχετική εφαρµογή εντός της ΕΑΕ 2023 αναφορικά µε τα ευρήµατα του ελέγχου µε παρακολούθηση εκτάσεων (Monitoring – AMS) και να προβαίνουν για όλα τα αγροτεµάχιά τους, ανεξαρτήτως σήµανσης που έλαβαν (πράσινα, κόκκινα), στις εξής αλλαγές:

α. Αλλαγή θέσης υφιστάµενου αγροτεµαχίου.

β. Τροποποίηση της γεωµετρίας υφιστάµενου αγροτεµαχίου.

γ. Κατάτµηση αγροτεµαχίου (π.χ. ένα υφιστάµενο αγροτεµάχιο να «σπάσει» σε δύο).

δ. ∆ιαγραφή αγροτεµαχίου.

ε. Αφαίρεση αιτήµατος ενεργοποίησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης.

στ. Αφαίρεση αιτήµατος συνδεδεµένης.

Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η προσθήκη εκ νέου αγροτεµαχίου που δεν αφορά κατάτµηση και συστήνεται οι παραγωγοί να µην προβαίνουν σε αλλαγές για τα αγροτεµάχια που έλαβαν «πράσινη» σήµανση.

Επίσης τονίζεται ότι εφόσον γνωστοποιηθεί στον γεωργό ότι περιλαµβάνεται σε δείγµα επιτόπιου ελέγχου που αφορά εκτάσεις (πλην εκείνης του βάµβακος, αραβοσίτου και ρυζιού), δεν θα επιτρέπεται καµία από τις παραπάνω αλλαγές.

Τέλος, επιτρέπεται η προσθαφαίρεση οικολογικών σχηµάτων, οι αλλαγές ποικιλίας και η ένταξη σε οµάδα παραγωγών ή/και σε αγροτικό συνεταιρισµό µέχρι τις 18 Οκτωβρίου και η προσθαφαίρεση συνδεδεµένων ενισχύσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 15 του µήνα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.