Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

– έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

– Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους 400 ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το νέο «Τουρισμός για όλους» τα εξής:

1.Οι δυνητικοί δικαιούχοι
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ειδικής εφαρμογής που θα είναι είναι προσβάσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και μετά απευθείας μέσω του vouchers.gov.gr προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται: Ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ). Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα.

Τα βασικά στοιχεία του νέου προγράμματος
Σημειώνεται δε πως τα βασικά στοιχεία του προγράμματος θα είναι τα εξής:

2.Τα κριτήρια
Οι πολίτες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια για να ενταχθούν στο πρόγραμμα:

Ατομικό (Φυσικά πρόσωπα, άγαμα, ή σε κατάσταση χηρείας)

Στα 19.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για όσους δεν έχουν τέκνα
Στα 20.500 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για όσους έχουν 1 τέκνο
Στα 22.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για τους πολίτες που έχουν 2 τέκνα
Στα 24.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για όσους έχουν 3 τέκνα
Ενώ στις 29.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για τους πολίτες που έχουν περισσότερα τέκνα
Οικογενειακό (έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης)

Στα 31.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για όσους δεν έχουν τέκνα
Στα 32.500 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για πολίτες που έχουν 1 τέκνο
Στα 34.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για τους πολίτες που έχουν 2 τέκνα
Στις 36.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για τους πολίτες που έχουν 3 τέκνα
Στα 41.000 ευρώ είναι το εισοδηματικό όριο για τους πολίτες που έχουν περισσότερα τέκνα
3. Οι εξαιρέσεις
Δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024»:

α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι κληρωθέντες του α’ κύκλου του Έργου «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

4. Τα ποσά
Τα ποσά που πάρουν οι δικαιούχοι του προγράμματος κυμαίνονται από 200 ευρώ μέχρι και 400 ευρώ. Αναλυτικα:

Το ποσό των 200 ευρώ θα δοθεί για τη γενική κατηγορία
300 ευρώ θα πάρουν οι κατηγορίες ειδικών κοινωνικών ομάδων (όπως συνταξιούχοι όλων των ταμείων, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία και περισσότερα τέκνα, άγαμοι και σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα).
400 ευρώ θα χορηγηθούν στους ΑμεΑ ή σε όσους έχουν τέκνα ΑμεΑ.
Αναλυτικά, μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,

Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

– Άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.