Γράφει η Αναστασία Γ. Κότσαρη, Δικηγόρος Αθηνών για το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE - Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα και οφείλει σε περίπτωση αμφισβήτησης οποιασδήποτε πράξης, ρητής ή σιωπηρής, έχει εκδοθεί σε βάρος του απο τη φορολογική διοίκηση, να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης.(α.63 Κ.Φ.Δ του Ν.4174/2013).

Η αίτηση υποβάλλεται στην φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση και πρέπει να αναφέρονται τόσο οι λόγοι όσο και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται το αίτημα του υπόχρεου.

Η προθεσμία των 30 ημερών αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού με την προυπόθεση όμως ότι πρέπει να καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).(α.63 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)

Ο υπόχρεος για να αποφύγει και την καταβολή του υπόλοιπου πενήντα τοις εκατό που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ.3 του α.63 Κ.Φ.Δ θα πρέπει να υποβάλλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής.

Η υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης που εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλει την εν λόγω πληρωμή μέχρι την έκδοση απόφασης μονο στην περίπτωση που κρίνει ότι η πληρωμή θα έιχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.(α.63 παρ.4 Κ.Φ.Δ)

Η υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επι της ενδικοφανούς προσφυγής εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή της.

Αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία βέβαια αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα απο 1 έως 31 Αυγούστου, δεν εκδοθεί απόφαση τότε τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί με το πέρας της προθεσμίας.

Κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή σε περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών απο τη φορολογική διοίκηση ο υπόχρεος δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Η απευθείας όμως προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, για οποιαδήποτε πράξη εξέδωσε η φορολογική διοίκηση σε βάρος του διοικουμένου, χωρίς να έχει προηγηθεί η ειδική διοικητική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής την καθιστά απαράδεκτη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΣΑΡΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.