Μητροπολίτης Λευκάδος Θεόφιλος

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

«Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·

ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,

οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν»

(Ματθ. 6, 14-15)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Ἐδώ καί εἴκοσι περίπου ἡμέρες, ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, εἰσήλθαμε στό Τριώδιο καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προοδευτικά μᾶς κατευθύνει στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὡς στάδιο πνευματικοῦ ἀγῶνος, ἀπαραίτητο γιά νά προσεγγίσουμε τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Κυριακή τῆς Τυρινῆς σήμερα, τελευταία ἡμέρα κατάλυσης πρίν ἀπό τή νηστεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Λέγεται ὅμως καί Κυριακή τῆς Συγγνώμης, ἀφοῦ καλούμαστε νά ἀφήσουμε πίσω ὅ,τι κακό κάναμε ἤ μᾶς ἔκαναν καί νά ζητήσουμε συγχώρεση ἀπό τόν Θεό μέ τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί ἀπό τούς ἀνθρώπους μέ διάθεση καταλαγῆς, γιά νά βαδίσουμε χωρίς ἐμπόδια τήν πορεία μας πρός τό Πάσχα.

Πρίν ἀπό λίγο ἀκούσαμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιο νά παραγγέλλουν ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση στήν προετοιμασία μας αὐτή, εἶναι ἡ συγγνώμη καί ἡ καταλαγή μέ τούς ἀδελφούς μας. Τότε θά μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός μέσα ἀπό τήν Ἐξομολόγηση, πού ὅλοι πρέπει νά προσέλθουμε τήν ἑβδομάδα αὐτή. Ἔτσι θά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τὀ Αἵμα τοῦ Χριστοῦ μας, ὄχι γιά μία φορά, ἀλλά γιά περισσότερες φορές σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡ συγχώρεση πού ζητᾶ ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς δέν εἶναι μόνο λόγια καί ἐξωτερικοί τύποι. Εἶναι τρόπος ζωῆς πού ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Λέει ὁ Ἅγιος Σιλουανός: «Ὄπου ὑπάρχει συγγνώμη… ὑπάρχει καί ἐλευθερία». Ὅταν κλείνουμε τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας στούς ἄλλους, δημιουργοῦμε τή φυλακή τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας, πού δέν χωρᾶ κανέναν ἄλλον παρά μόνον ἐμᾶς. Ἔτσι ὅμως εἶναι σάν νά κλείνουμε τήν πόρτα μας στόν ἴδιο τόν Θεό.

Πολλές φορές στήν καθημερινότητά μας οἱ ἀνθρώπινες καταστάσεις εἶναι τέτοιες πού μᾶς προκαλοῦν ὀδύνη, λύπη καί σέ ἀκραῖες περιπτώσεις κακία καί δίψα γιά ἐκδίκηση. Ὅμως συνεχίζει ὁ Ἅγιος Σιλουανός: «ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ζωή μας», γιατί στό πρόσωπό του κρύβεται ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν συγχωρεῖ, δέν ἐλπίζει στόν Θεό, γι’ αὐτό καί δέν τόν ἐνδιαφέρει κανείς ἄλλος ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό του.

Ἡ δυσκολία μας στό νά συγχωροῦμε πηγάζει ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία πού μᾶς προξενοῦν. Ὅμως, μέ τό νά συγχωρῶ δέν σημαίνει ὅτι ἀποδέχομαι τό κακό καί τήν ἁμαρτία πού μοῦ κάνουν. Οὔτε ὅτι ἐγκρίνω τίς πράξεις κακίας τῶν ἀνθρώπων. Οὔτε ἀκόμη ὅτι ὑπεκφεύγω ἤ ὅτι προσποιοῦμαι. Σημαίνει ὅτι ἀφήνω τήν κακία καί τό μίσος νά φύγει ἀπό τήν καρδιά μου, μιμούμενος τόν Χριστό. Ἀρνοῦμαι τήν ἁμαρτία καί προσπαθῶ μέ τή στάση μου νά δείξω στόν ἄλλο ὅτι ἡ συγχώρεση καί ἡ καταλαγή εἶναι «ἀνάσταση ἀπό τόν θάνατο», πού προξενεῖ ἡ ἁμαρτία, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο παραγγέλλει πόσο σημαντικό εἶναι στά μάτια τοῦ Θεοῦ νά συγχωροῦμε τούς ἀδελφούς μας, ἀλλά καί νά ζητᾶμε – μέσω τῆς ἐξομολόγησης- τή δική μας συγχώρηση ἀπό τόν Θεό. Σκοπός μας μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι νά βάλλουμε τόν Θεό στήν καρδιά μας. Ὁ Θεός εἶναι ἀπέραντο μυστήριο καί ἀποκαλύπτεται διαφορετικά σέ κάθε ἄνθρωπο, ἀνάλογα μέ τήν πνευματική του ὠρίμανση.

Ἡ ἀτομική προσευχή καί ἡ συμμετοχή μας στά ἱερά μυστήρια μέ πρῶτο τή Θεία Εὐχαριστία εἶναι ὁ ἀσφαλής δρόμος κοινωνίας μέ τόν Θεό. Ὅμως ὄχι χωρίς προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση σέ αὐτόν τόν ἀγῶνα εἶναι ἡ συγχώρηση τοῦ ἀδελφοῦ μας, πού ἐπισφραγίζεται μέ τή συγχώρηση ἀπό τόν Θεό στό πετραχῆλι τοῦ ἱερέως μέ τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Ἀς τό τολμήσουμε αὐτή τήν εὐλογημένη περίοδο, κάνοντας ἕνα νέο ξεκίνημα.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας Καλή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί καλόν ἀγῶνα!

Μετά πατρικῶν εὐχών καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

+ Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.