Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, από 15ης Μαΐου, σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα.

Κατά τις Ιερές Ακολουθίες, σε κάθε πρόσωπο εντός του Ιερού Ναού αναλογούν 10 τετρ. μέτρα.

– Κάθε πιστός θα διατηρεί από άλλον απόσταση δύο τουλάχιστον μέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μέτρο αυτό δεν ισχύει για ομάδες προσώπων που κατοικούν στον ίδιο χώρο, πχ. για οικογένειες.

– Οι συμμετέχοντες στις Ιερές Ακολουθίες καλύπτουν το στόμα και τη μύτη με προστατευτικό κάλυμμα. Εξαιρούνται παιδιά έως 6 ετών. Ιερείς και ψάλτες δεν είναι υποχρεωμένοι να φορούν το προστατευτικό κάλυμμα εφόσον διατηρούν αρκετά μεγάλη απόσταση από τους γύρω τους.

-Επιφάνειες και διάφοροι εξοπλισμοί (χειρολαβές κ.λ.π.), καθώς και σκεύη και αντικείμενα με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε συχνή επαφή, καθαρίζονται τακτικά και απολυμαίνονται.

– Στην είσοδο των Ιερών Ναών υπάρχει απολυμαντικό υγρό στη διάθεση των πιστών.

Η τήρηση των ανωτέρω μέτρων και ιδιαίτερα εκείνου του μεγίστου προβλεπομένου αριθμού παρόντων και των ελαχίστων αποστάσεων ελέγχονται και εξασφαλίζονται από υπευθύνους για την τήρηση της τάξεως.

– Πρόσωπα που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθενείας ή αδιαθεσία συστήνεται να παραμένουν κατ΄οίκον μέχρις αναρρώσεως. Η Εκκλησία θα συνεχίσει να προσεύχεται υπέρ υγείας και σωτηρίας των ασθενών και των ανηκόντων σε ευπαθείς ομάδες.

– Αν, λόγω του μεγέθους του Ιερού Ναού, μόνο μικρός αριθμός πιστών είναι δυνατόν να παρακολουθήσει τις Ιερές Ακολουθίες, συστήνεται να οργανωθεί η συμμετοχή του εκκλησιάσματος.

Ποιμαντικές οδηγίες περί Θείας κοινωνίας
Ο Σεβασ. Μητροπολίτης Αυστρίας εξέδωσε τις οδηγίες περί Θείας Κοινωνίας, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει το τυπικό της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Δοξάζομε και ευχαριστούμε τον Πανάγαθο Θεό γιατί μας αξιώνει μετά από τη δοκιμασία του κατ΄οίκον περιορισμού υπό την απειλή της λοιμώδους νόσου, να έχωμε και πάλι τη δυνατότητα, έστω υπό περιορισμούς, να προσερχώμεθα στους Ιερούς μας Ναούς για να τελέσωμε τις Ιερές Ακολουθίες και μάλιστα τη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι μόνο η πατρογονική μας παράδοση που μας κάνει να νοιώθωμε την ανάγκη, αφού ετοιμασθούμε κατάλληλα με την Ιερά Εξομολόγηση, να λειτουργηθούμε και να «μεταλάβωμε».

Κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για να ενωθούμε μαζί Του. Πιστεύομε στην Αγάπη Του, γιατί είναι ο Υιός του Θεού που ήλθε στον κόσμο, έπαθε ως άνθρωπος και ανέστη ως Θεός για να μας σώσει.

Έχομε λοιπόν τη βαθειά πίστη ότι η Θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι πηγή της Ζωής και της Υγείας ψυχής και σώματος και αποκλείεται να γίνει ποτέ αιτία η οδός μεταδόσεως ασθενείας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, μετά από απομόνωση πολλών εβδομάδων, να δοθεί στους πιστούς και πάλι η δυνατότητα να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία για να μπορέσουν να κοινωνήσουν το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού, χορηγού της Ζωής και της Αθανασίας. Δεν κλείνομε βέβαια τα αυτιά μας και τα μάτια μας στην έλλειψη πίστεως, δηλαδή εμπιστοσύνης στο Χριστό που διαπιστώνομε ότι υπάρχει γύρω μας. Εκείνος όμως έρχεται εντός μας και θα έρχεται έως της συντελείας αυτού του κόσμου, με τα Ιερά Μυστήρια της Αγίας Του Εκκλησίας, να χαρίζει, σε όποιον την επιζητεί, την αφθαρσία της Βασιλείας Του. Όσοι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Αρχηγό της Ζωής, στον Νικητή του θανάτου ακολουθούν το παράδειγμά Του και δεν «παροξύνονται», αλλά αγαπούν και βρίσκουν τρόπους να ευεργετούν τον «πλησίον».

Έχομε λοιπόν τη βαθειά πίστη ότι η Θεία Κοινωνία, το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι πηγή της Ζωής και της Υγείας ψυχής και σώματος και αποκλείεται να γίνει ποτέ αιτία η οδός μεταδόσεως ασθενείας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, μετά από απομόνωση πολλών εβδομάδων, να δοθεί στους πιστούς και πάλι η δυνατότητα να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία για να μπορέσουν να κοινωνήσουν το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού, χορηγού της Ζωής και της Αθανασίας. Δεν κλείνομε βέβαια τα αυτιά μας και τα μάτια μας στην έλλειψη πίστεως δηλαδή εμπιστοσύνης στο Χριστό που διαπιστώνομε ότι υπάρχει γύρω μας. Εκείνος όμως έρχεται εντός μας και θα έρχεται έως της συντελείας αυτού του κόσμου, με τα Ιερά Μυστήρια της Αγίας Του Εκκλησίας, να χαρίζει, σε όποιον την επιζητεί, την αφθαρσία της Βασιλείας Του. Όσοι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Αρχηγό της Ζωής, στον Νικητή του θανάτου ακολουθούν το παράδειγμά Του και δεν «παροξύνονται», αλλά αγαπούν και βρίσκουν τρόπους να ευεργετούν τον «πλησίον».

Για το σκοπό αυτό χρειάσθηκε να εξασφαλισθεί η Θεία Μετάληψη στους πιστούς με τρόπο που διατηρεί ακεραία την ορθή Πίστη, διαφυλάσσει την ιερότητα του Μυστηρίου, ακολουθεί την εκκλησιαστική μας Παράδοση και παράλληλα απαντά με φιλανθρωπία στις έξωθεν προσδοκίες. Αποφασίσθηκε λοιπόν να ακολουθηθεί η από αιώνες δοκιμασμένη και ισχύουσα πρακτική μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας, σύμφωνα με τη λειτουργική και κανονική παράδοση της πρώτης χιλιετίας της Εκκλησίας μας και το τυπικό της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, την οποία άλλωστε τελούμε ορισμένες φορές κατ΄έτος στην τοπική μας Εκκλησία. Αυτή η από αιώνων λειτουργική πρακτική θα εφαρμοσθεί προσωρινά, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, στους Ιερούς Ναούς μας. Τις λεπτομέρειες της κατά τα ανωτέρω Θείας Μεταλήψεως θα διευκρινίζουν οι Ιερείς μας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Ελπίζομε και προσευχόμαστε προς τον Κύριο να λάβει σύντομα τέλος η επιδημία του κορωνοϊού ώστε, επιστρέφοντας σε συνθήκες κανονικότητας, να τελούμε όλοι μαζί, κατά τον συνήθη τρόπο, τις Ιερές Ακολουθίες και την Θεία Λειτουργία. Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, προτρέπομε τους πιστούς, να σεβασθούν και να εφαρμόσουν τα υποδεικνυόμενα μέτρα, συνεχίζοντας και την κατ’οίκον προσευχή για όλους τους συνανθρώπους μας. Την καθιερωμένη ώρα κοινής προσευχής (20:00 μ.μ.), καλούμεθα όλοι να αλληλοστηριχθούμε, ζητώντας την θεραπεία των ασθενών, τη στήριξη των αδυνάτων και το έλεος του Θεού, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων.

Εν Βιέννη τη 11η Μαΐου 2020»

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.