Εισόδια της Θεοτόκου - 21 Nοεμβρίου: Το Κύριον πρόσωπον της εικόνος είναι η τριετής Παναγία. Εικονίζεται την στιγμήν που την υποδέχεται εις τον Ναόν ο ιερεύς Ζαχαρίας, ο μετέπειτα πατήρ του Προδρόμου. Την συνοδεύουν οι γονείς της και αι παρθένοι, που βαστούν λαμπάδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ «Τα Εισόδια της Θεοτόκου»

Η Παναγία δεν εμφανίζει τίποτε το παιδικόν, εκτός από το μικρόν μέγεθος του σώματός της. Αυτό γίνεται σκοπίμως. Ο ορθόδοξος αγιογράφος θέλει να μας απομακρύνη από το γράμμα της διηγήσεως («τριετής η παίς») διά να συλλάβωμεν το πνεύμά της, την εκκλησιολογικήν της διάστασιν.

Η Παναγία είναι η Θεοτόκος, η Μητέρα του Θεού. Διά τούτο ο υμνωδός μας καλεί «την νηπιάζουσαν φύσει και υπέρ φύσιν» Μητέρα αναδειχθείσαν του Θεού ευφημήσωμεν ύμνοις (Τροπάριον του Όρθρου).

Η Παναγία εικονίζεται ως ώριμος γυναίκα με το γνωστόν μαφόριόν της, όπως την βλέπομεν εις τας εικόνας της.

Το ίδιο κάμνει ο υμνωδός της Εκκλησίας και διά τας λαμπάδας των παρθένων.

Αι ανημμέναι λαμπάδες δεν είχον σκοπόν κατ᾽ αυτόν να εμποδίσουν την τριετή παιδίσκην να στραφή εις τα οπίσω, καθώς επήγαινεν εις τον Ναόν, όπως αναφέρει η απόκρυφος διήγησις, αλλά να υποδείξουν την νοητήν λαμπάδα, την Παναγίαν, και προδηλώσουν την μελλοντικήν αίγλην, που θα ανέλαμπεν από αυτήν και θα εφώτιζε τους εις το σκότος της αμαρτίας καθημένους ανθρώπους, δηλαδή τον Ιησούν Χριστόν.

Αυτόν τον συμβολισμόν παρουσιάζει το δ’ Στιχηρόν προσόμοιον του Εσπερινού του δ’ ήχου:

«Αἱ νεάνιδες χαίρουσαι καί λαμπάδας κατέχουσαι, τῆς λαμπάδος σήμερον προπορεύονται τῆς νοητῆς καί εἰσάγουσιν αὐτήν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων ἱερῶς προδηλοῦσαι τήν μέλλουσαν αἴγλην ἄρρητον ἐξ αὐτῆς ἀναλάμψειν καί φωτίσειν τούς ἐν σκότει καθημένους, τῆς ἀγνωσίας ἐν Πνεύματι».

Την Παναγίαν υποδέχεται εις το ιερόν ο ιερεύς Ζαχαρίας φορών την επίσημον ιερατικήν στολήν του. Κύπτει με τεταμένας τας χείρας να υποδεχθή «ευφραινόμενος ταύτην ως Θεού κατοικητήριον». Η μικρά Παναγία λυγερόσωμος και ευθυτενής τείνει και αυτή τας χείράς της προς τον ιερέα.

Εις το άνω αριστερόν πολλών εικόνων παριστάνεται η Παναγία καθημένη επάνω εις μαρμάρινον θρόνον, όπου δέχεται την τροφήν, που της κομίζει ο άγγελος Γαβριήλ. Η Παναγία θα παραμείνη εις τα Άγια των Αγίων ως νέα Κιβωτός της Διαθήκης, ως η «έμψυχος κιβωτός» και κατά την 12ετή παραμονήν της εις το Ιερόν θα τρέφεται θαυματουργικώς με ουράνιον τροφήν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.