Του Δρ. Στέφανου Δημόπουλου, Οφθαλμίατρου-Ἀπό ὅλα ὅσα ἄκουσα καί διάβασα ἐπικριτικά γιά την στάση καί τίς ποιμαντικές ἀποφάσεις της ἱεράς συνόδου της ἐκκλησίας μας ἐκείνη πού πιότερο με στενοχώρησε εἶναι ἡ πρόσφατη ἐπιστολή του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὅλα τα ἄλλα πού ἄκουγα καί διάβαζα αὐτές τις μέρες ἦταν ὀφθαλμοφανῶς ζηλωτισμοί ἀπό ἀνθρώπους πού πολλές φορές εἶναι καλόπιστοι καί φοβισμένοι καί βρίσκονται σε σύγχυση.

Ἐδῶ ὅμως ἐτούτη ἡ ἐπιστολή πού διαδόθηκε ἀστραπιαία νομίζω εἶναι ἐπικίνδυνη λόγῳ της έπιστημονοφάνειας πού ἔχει καί προκαλεῖ ἀμηχανία σε πολλούς πνευματικά ἀξιόλογους ἀνθρώπους πού την διάβασαν καί μπῆκαν σε ἀμφιβολία γιά το ἐμβόλιο κατά του κορονοϊοῦ και την ὀρθότητα των ἀποφάσεων της Ἱερᾶς Συνόδου.

Φίλοι καί ἀδελφοί Ιερεῖς, Ἁγιορεῖτες, μοναχοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, Θεολόγοι καί ὅλοι οἱ καλόπιστοι θρησκευόμενοι ἀσθενεῖς μου πού βλέπω καθημερινά στό Ἰατρεῖο μου ἦταν τις τελευταῖες μέρες προβληματισμένοι.

Γι αὐτό καί ἀποφάσισα νά ἀπασχοληθῶ , νά ψάξω λίγο περισσότερο ,νά διαβάσω καί νά ρωτήσω δυό –τρεῖς φίλους καί γνωστούς στήν Ἑλλάδα καί το ἐξωτερικό εἰδικότερους ἀπό ἐμένα, καί ἔβγαλα τά συμπεράσματα πού ἐπιβεβαίωσαν την ἀρχική μου ἀρνητική διαίσθηση γιά την ἐπιστολή του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Βλέπεις γιά ὅσους εἴμαστε ὑπέρ εἰδικοί σε ἕνα ἰατρικό τομέα εἶναι εὔκολο νά βροῦμε ἄκρη καί σε ἄλλους τομεῖς καί νά μας λάβουν σοβαρά ὑπ ὄψιν.

Ο δάσκαλός μου στήν ἰατρική Γερμανός Klaus Heiman καθηγητής Όφθαλμολογίας στό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας κοντά στὸν ὁποῖο θήτευσα μία δεκαετία στά νιάτα μου καί ἔκανα ἐξειδίκευση καί διδακτορική διατριβή, ὑπῆρξε τεράστια ἐπιστημονική προσωπικότητα καί μαθητές του εἶναι σήμερα πολλοί Καθηγητές στήν γερμανόφωνη Εὐρώπη. Ἦταν ὅμως ἄνθρωπος ἁπλός. Ἔδινε σε μας τους μαθητές του καί στούς ἁπλούς ἀρρώστους πάντοτε νά καταλάβουν γιά τις ἀρρώστιες καί περίπλοκες ἐγχειρήσεις πού αὐτός πρωτοποριακά ἐφήρμοσε στήν Εὐρώπη. Δεκάδες ἔρχονταν σταλμένοι ἀπ την Ἑλλάδα

γιά αὐτές τις ἐπεμβάσεις. Κάποτε πόναγαν τα γόνατά μου καί ἐπισκέφτηκα ἕναν καθηγητή ὀρθοπεδικό γιά νά με βοηθήσει. Με ρώτησε λοιπόν ὁ Δάσκαλός μου την ἐπαύριον, ποιά ἦταν ἡ διάγνωση πού ἔβαλε ὁ ὀρθοπεδικός καί ἔσκυψα το κεφάλι.

–Δέν ξέρω κύριε καθηγητά , μου εἶπε διάφορα ἀλλά δέν τον κατάλαβα. Φαίνεται φταῖνε τα γερμανικά μου.

– Τά γερμανικά σου εἶναι μιά χαρά γι αὐτό καί ἔγραψες διδακτορική ἐργασία κοντά μου. Αὐτός δέν μπόρεσε νά βρεῖ τι ἔχεις. Θά σε στείλω σε ἄλλον ! Καί νά θυμᾶσαι πάντα ἀπό μένα. Ὅταν γιατρός κατέχει καλά ἕνα θέμα ,τότε μπορεῖ νά σου το ἐξηγήσει με λόγια ἁπλά , ἀλλιῶς δέν το κατέχει το θέμα καί νά μήν τον ἐμπιστεύεσαι.

Ρώτησα ὅσους διαβάσαν την ἐπιστολή του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου ἄν την κατάλαβαν με την πρώτη ἀνάγνωση. Κανένας!

Χρειάστηκε καί δεύτερη ἴσως καί πιό πολλές φορές ὅπως συνέβη καί σε μένα. Πάντως ὅλοι κλονίστηκαν καί ἀνησύχησαν γιά το ἐμβόλιο καί κατά πόσο στέκει ἀπό βιοηθικῆς πλευράς καί μήπως εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος παραπλανημένη.

Η ἀνάπτυξη ἐμβολίων εἶναι βεβαίως μιά πολύπλοκη ἐπιστήμη.

Γι αὐτό λοιπόν καί ἐγώ θά προσπαθήσω νά σας μεταφέρω με λόγια ἁπλά καί κατανοητά τά συμπεράσματά μου ἀπ’ την ἔρευνα πού ἔκανα σε ξένα ἐπιστημονικά πεδία χωρίς ὀξύτητες καί τραγικοποιήσεις. Γιά ὅσους δέ ἐνδιαφέρονται θά ἔχω στό τέλος συνημμένα γιά νά με πιστέψουν οἱ ….ἄπιστοι Θωμᾶδες.

Ἐρώτηση 1η:Τι διαφορά ἔχει το ἐμβόλιο του κορονοϊοῦ ἀπό τα ἄλλα πού κάναμε ἀπό παιδιά (Διφθερίτιδος, Λύσσας, Πολυμυελίτιδος , Ερυθρᾶς, Γρίπης;)

– Ἁπλά ἀντί νά χρησιμοποιήσουν ἐξασθενημένο Ἰό , τώρα χρησιμοποίησαν ἕνα κομμάτι του Ἰοῦ. Αὐτό σημαίνει τεχνική m-RNA (messenger-RNA)

Ἐρώτηση 2η: Ἔχει το ἐμβόλιο πού κάνουμε στήν Εὐρώπη(Feiser) γενετικό Ὑλικό;

ΟΧΙ!

Ἐρώτηση 3η: Μήπως το παράγουν ἡ το ἐπεξεργάζονται καί το ἀναπτύσσουν με γενετικό ἀνθρώπινο ὑλικό;

ΟΧΙ

Ἐρώτηση 4η: Καλά καί αὐτά πού λένε γιά χρησιμοποίηση κυτταρικῆς σειράς ἐμβρύου ;

-Τήν ἀπάντηση θά την βρεῖς μέσα στό ἴδιο το κείμενο του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Γράφει λοιπὸν:

« Γιά την παραγωγή του ἤδη γνωστοῦ ἐμβολίου, κατά του sars-cov-2, πού κυκλοφορεῖ, χρησιμοποιήθηκε η ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά HEK 293»

Αὐτό το άναιρεί ἀμέσως δύο σειρές παρακάτω ὅπου γράφει:

«Οἱ γνωστότερες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες των, κατά sars-cov-2, ἐμβολίων χρησιμοποίησαν τα κύτταρα αὐτά (ΗΕΚ293Τ) γιά νά ἐλέγξουν, ἄν ὄντως γίνεται ἡ ἔκφραση της πρωτεΐνης του κορώνα-ιού.”

Ἀλλά προσέξτε φίλοι μου τι λέει το κείμενο του πατρός Στυλιανοῦ:Ὄχι γιά την παραγωγή ἤ ἔστω την ἐξέλιξη καί ἀνάπτυξη των ἐμβολίων τεχνολογίας m-RNA ὅπως μας εἶπε παραπάνω , ἀλλά γιά νά ἐλέγξουν ἄν τα ἀνθρώπινα κύτταρα της κυτταρικῆς σειρᾶς ἐρχόμενα σε ἐπαφή με τά ἐμβόλια τεχνικῆς m-RNA παράγουν την πρωτεΐνη του κορονοϊοῦ (την SARS-COV-2-Spike protein). Γιά ἔλεγχο μιλάει λοιπόν ὁ πατήρ Στυλιανός καί ὄχι “γιά τήν παραγωγή του ἤδη γνωστοῦ ἐμβολίου” ὅπως ἀρχικά ἀνακριβῶς μας εἶπε. Εἶναι αὐτό πού οἱ ἀγγλόφωνοι το λένε “Proof of Concept”.

Καί ἀμέσως στήν ἑπόμενη σειρά το διευκρινίζει πλήρως:

”Συγκεκριμένα, οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες, η Moderna[iii] και η Pfizer/BioNTech[iv], των ὁποίων τα ἐμβόλια ἔχουν ἐγκριθεῖ και στην Ελλάδα, χρησιμοποίησαν την κυτταρική σειρά HEK 293 στό στάδιο Confirmatory Lab Tests (στάδιο ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν).»

Με ἁπλά ἑλληνικά γιά νά τα καταλάβουν ὅλοι οἱ μή εἰδικοί μας λέει ὅτι ἀφοῦ παρήχθη τό ἐμβόλιο τότε χρησιμοποίησαν τα κύτταρα ΗΕΚ293Τ γιά νά δοῦν στό στάδιο των ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν ποιὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση του ἐμβολίου πάνω σε ἀνθρώπινο κύτταρο. Δέν εἶναι ὅτι χρειάζονται τα κύτταρα ΗΕΚ293Τ στήν παραγωγή καί στήν ἐπεξεργασία τους.

Οἱ ἑταιρεῖες κάνουν συνεχῶς ἔρευνες γιά καινούργια καί καλύτερα φάρμακα καί ἐμβόλια. Αὐτό το κάνουν γιατί ὅπως ὅλοι π.χ. γνωρίζουμε τα διάφορα μικρόβια ἀναπτύσσουν ἀνθεκτικότητα σιγά-σιγά στά ἀντιβιωτικά καί χρειαζόμαστε καινούργια. Ἀντίστοιχα οἱ διάφοροι Ἰοί μεταλλάσσονται καί οὕτω καθεξῆς. Ψάχνουν λοιπόν νά βροῦνε καλύτερα ἐμβόλια , πιό ἀποτελεσματικά, πιό γρήγορα καί με λιγότερες ἐπιπλοκές. Ἐδῶ λοιπόν καί δέκα χρόνια δουλεύουν με σκοπό τήν ἀνάπτυξη της τεχνολογίας των ἐμβολίων m-RNA. Καί ὄντως χρησιμοποιήθηκε ἡ ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά ΗΕΚ293Τ ὄχι γιά την παραγωγή ἤ γιά την ἐπεξεργασία των ἐμβολίων ἀλλά γιά ἔλεγχο της ἐπίδρασης τους πάνω στό ἀνθρώπινο κύτταρο πρίν το δοκιμάσουν σε ζωντανούς ἀνθρώπους.

Ἐδῶ ἐπιτρέψτε μου πάλι μία διευκρίνηση γιά τους μή ἰατρούς. Γιά νά πάρει ἕνα φάρμακο ἤ ἐμβόλιο ἔγκριση στήν Ἀμερική πρέπει νά πάρει ἔγκριση ἀπό μιά πολύ αὐστηρή ἐπιτροπή πού ὀνομάζεται FDA. Αὐτή λοιπόν πρίν ἐπιτρέψει νά δοκιμαστεῖ σε ἐθελοντές το φάρμακο (κλινική δοκιμασία σέ τρεῖς φάσεις) ἀπαιτεῖ το στάδιο των ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν (Confirmatory Lab Tests) πού ἀναφέρει ὁ πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου παραπάνω.

Ἔτσι στό παρελθόν τα ἐμβόλια της Ἐρυθράς της Λύσσας καί της Ἡπατίτιδας Α(πού ὅλοι μας ἔχουμε έμβολιαστεί ἀπό την παιδική μας ἡλικία) ἀφοῦ παρήχθησαν χωρίς ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό τα έφεραν σε ἐπαφή με την ἴδια αὐτή κυτταρική σειρά ΗΕΚ293Τ πού παρήχθη το 1970 γιά νά μελετήσουν την ἀντίδραση της κυτταρικῆς σειράς στό ἤδη παραχθέν ἐμβόλιο. Στήν συνέχεια ἔρχεται ἡ πρώτη κλινική φάση πού δοκιμάζουν το ἐμβόλιο (ἤ φάρμακο σέ καμιά δεκαριά ἀνθρώπους (ἐθελοντές) καί ἐλέγχουν την ἀσφάλειά του. Μετά ἡ δεύτερη φάση οπου ἐλέγχεται ἡ ἀνταπόκριση σε ἑκατό ἐθελοντές. Τέλος στήν τρίτη κλινική φάση ἐλέγχεται ἡ ἀποτελεσματικότητα σε ὅσους ἐθελοντές μποροῦνε περισσότερους. Στό ἐμβόλιο του κορονοϊοῦ της Feiser πού κάνουμε στήν Ελλάδα οἱ ἐθελοντές ξεπέρασαν τις 43.000.

Συμπερασματικά ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό δέν εἶναι δομικό ὑλικό , οὔτε ὑλικό ἐπεξεργασίας του ἐμβολίου κατά του κορονοϊοῦ καί δέν θά χρειαστοῦν μελλοντικά γιά την παραγωγή τους ἔμβρυα ἤ ἄλλης προελεύσεως ἀνθρώπινα κύτταρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Καί γιατί το παρήγαγαν με αὐτό τρόπο καί ὄχι με τον παλιό (τον ἐξασθενημένο Ἰό); Γιά τρεῖς λόγους.

Πρῶτον γιατί ἔτσι παρήχθη γρηγορότερα καί ἡ ἀνθρωπότητα βιαζότανε λόγῳ των έπιπλοκών καί της μεγάλης θνησιμότητας.

Δεύτερον γιατί ἔτσι ἔχουμε λιγότερες ἐπιπλοκές.

Τρίτον γιατί σύμφωνα με τις ἔρευνες ἐδῶ καί δέκα χρόνια στήν παραγωγή ἐμβολίων με την τεχνική m-RNA ἔχουν καλύτερα ἀποτελέσματα, πρᾶγμα πού ἐλπίζω σύντομα νά το διαπιστώσουμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Δέν θά ἦταν καλύτερο νά περιμένουμε λιγάκι ,νά δοῦμε ἄν ὑπάρχουν ἐπιπλοκές νά δοκιμάσουν πρῶτα οἱ ἄλλοι καί ὕστερα νά το κάνουμε;

Ὅταν με ρώτησαν ἀρχές Γενάρη ἀπό το έμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ἄν συμφωνῶ καί ἐπιθυμῶ νά εμβολιαστώ ἀπάντησα ἀμέσως θετικά καί ζήτησα νά εἶμαι ἀπό τους πρώτους. Τους εἶπα πώς ἄν εἶναι νά ἐμφανιστοῦν ἐπιπλοκές απ΄τό ἐμβόλιο καλύτερα νά γίνουνε σε μένα πού ἔζησα μέσα στό ἔλεος του Θεοῦ ἤδη 70 χρόνια, παρά σε νεώτερους συναδέλφους. Ἐγώ τουλάχιστον ἀνάστησα 6 παιδιά καί 8 μέχρι στιγμῆς έγγόνια

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό το ἐμβόλιο στούς Γιατρούς καί τους ὑγειονομικούς;

ΟΧΙ. Μου ἔκανε ἐντύπωση πού σεβάστηκαν το αὐτεξούσιό μου. Με ρώτησαν ἄν θέλω νά το κάνω ,ἐνῶ το Σεπτέμβριο πού γύρισα ἀπό τις θερινές μου διακοπές, μού ζήτησαν δυό φορές νά κάνω τέστ Κορονοϊοῦ γιά νά ἔχω την ἄδεια νά μπῶ νά χειρουργήσω. Δέν μου εἶπαν ἄν δέν το κάνεις σου διακόπτουμε την συνεργασία. Ἔδειξαν λεπτότητα καί σεβασμό στό αὐτεξούσιο μου, πρᾶγμα πού πολλοί χριστιανοί καί μάλιστα κάποιοι πνευματικοί δέν δείχνουν. Ἄν εἶναι κάτι πού θαύμαζα στόν Γέροντα μου Αἰμιλιανό ἀλλά καί σε ὅλους τους Ἁγίους πού γνώρισα κοντά του ἦταν αὐτός ἀκριβῶς ὁ σεβασμός στό αὐτεξούσιο του ἀνθρώπου. Το μεγαλύτερο δῶρο του Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η Μήπως νά περιμένομε στόν χῶρο της ἐκκλησίας μέχρι νά ἔλθουν τα ἐμβόλια ἀπό ἄλλες ἑταιρεῖες πού χρησιμοποιοῦν την παλιά καθιερωμένη μέθοδο του ἐξασθενημένου Ἰοῦ;

Ἀπεναντίας, πρέπει νά παραδεχτοῦμε ὅτι στόν χῶρο των ναῶν γίνεται συνωστισμός πολύ μεγάλος. Χώρια πού εἶναι πολλοί ἀδελφοί ἀπείθαρχοι καί ἔρχονται χωρίς μάσκα στό διπλανό στασίδι καί βήχουν καί φτερνίζονται καί σε κολάζουν. Κι ἄν πεῖς νά διαμαρτυρηθείς ἀκοῦς καί ἕνα κήρυγμα γιά την ἀπιστία σου, ταράζεσαι καί δέν μπορεῖς μετά νά μεταλάβεις. Γιατί προσωπικά μόνο γιά αὐτό τον λόγο ἐκκλησιάζομαι καί ἅμα θέλω νά προσευχηθῶ προτιμῶ το Ταμιεῖον μου ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας δίδαξε. Θά πρέπει συνεπῶς κανείς νά βιάζεται ὅσο γίνεται νά μπολιαστεῖ καί νά ἀκούει τους εἰδικούς Γιατρούς καί νά λαμβάνει ὅλα τά μέτρα προφύλαξης, πού αὐτοί μας συνιστοῦν γιατί εἶναι θεία ἐντολή ἀπ την Παλαιά την Διαθήκη ἀκόμα. Τίμα Ἰατρόν καί γάρ αὐτόν ἐποίησεν Κύριος.

Ἔπρεπε νά φᾶμε πρῶτα τά μοῦτρα μας με ἑκατόμβες θυμάτων ἀπό πανηγύρια σε ἐκκλησίες, Ἱερές Μονές, καθώς καί στό Αγιονόρος γιά νά δεχτοῦμε το αὐτονόητο πού έλεγαν οἱ εἰδικοί Γιατροί πώς οἱ Ναοί δέν εἶναι ἄσηπτοι χῶροι λόγῳ της ἱερότητάς τους. Ἄλλο νά πεῖς γιά την Θεία Κοινωνία. Ἐκεῖ εἶναι το Σῶμα καί το Αἷμα του Χριστοῦ πού μόνο κάνει θαύματα καί σώζει.

Στέφανος Δημόπουλος , Ἀναγνώστης-Ἰατρός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1ον https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/03/the-covid-vaccine-trust-safe-works-political

2ον Understanding and Explaining mRNA COVID-19 Vaccines

3ον Βασικά σημεῖα γιά κοινή χρήση με τους ἀσθενεῖς σας
Ἐκτός ἀπό τα ἀκόλουθα βασικά μηνύματα, μπορεῖτε νά παραπέμψετε τους ἀσθενεῖς σας με ἐρωτήσεις στήν ιστοσελίδα του εμβολίου COVID-19 mRNA του CDC .

Ὅπως ὅλα τα ἐμβόλια, τα ἐμβόλια COVID-19 m RNA ἔχουν δοκιμαστεῖ αὐστηρά γιά ἀσφάλεια πρίν ἐγκριθοῦν γιά χρήση στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.
Η τεχνολογία m RNA εἶναι νέα, ἀλλά ὄχι ἄγνωστη. Μελετήθηκαν γιὰ περισσότερο ἀπό μία δεκαετία.
Τά ἐμβόλια m RNA δέν περιέχουν ζωντανό ἰὸ καί δέν ἐνέχουν κίνδυνο πρόκλησης ἀσθένειας στὸ ἐμβολιασμένο ἄτομο.
Το m RNA ἀπό το ἐμβόλιο δέν εἰσέρχεται ποτέ στόν πυρῆνα τοῦ κυττάρου καί δέν ἐπηρεάζει ἤ άλληλεπιδρᾶ με το DNA ἑνός ἀτόμου.
Πέρα ἀπό τα ἐμβόλια, πολλές προκλινικές καί κλινικές μελέτες ἔχουν χρησιμοποιήσει m RNA γιά την κωδικοποίηση καρκινικῶν ἀντιγόνων γιά τή διέγερση άνοσολογικών ἀντιδράσεων πού στοχεύουν στήν ἐκκαθάριση ἡ τή μείωση κακοήθων ὄγκων.

Η ἀνάπτυξη ἐμβολίων εἶναι μία πολύπλοκη ἐπιστήμη. Οἱ ἐπιστημονικές καί κανονιστικές συμβουλές της FDA στούς προγραμματιστές ἐμβολίων, καθώς καί ἡ ἀξιολόγηση της FDA γιά τον προσδιορισμό της ἀσφάλειας καί της ἀποτελεσματικότητας των ἐμβολίων, εἶναι ἀπό τις πιό ἰσχυρές στόν κόσμο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)
  1. Ανθίππη Φιαμού 3 χρόνια πριν

    [decom_attached_image_1611896484142]

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.