Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Αγίου Γεωργίου τοῦ προσφυγικοῦ χωριοῦ τῶν Ποντίων, τοῦ Ἀπιδεῶνος Ἀχαΐας, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στίς 3 Νοεμβρίου, ἐ.ἒ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου, Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Τό χωριό αὐτό ἱδρύθη πρός ἐγκατάστασιν τῶν Ἑλλήνων Ποντίων, προσφύγων ἀδελφῶν μας τό 1924, οἱ ὁποῖοι μετέφεραν τήν πατρογονική εὐσέβεια, τά ἱερά καί τά ὃσια τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους, κλεισμένα στά τρίσβαθα τῆς καρδιᾶς τους καί ξεπερνῶντας, τόν πόνο, τόν κατατρεγμό, τήν ἀνέχεια καί τίς πολλές τῆς προσφυγιᾶς δυσκολίες, ρίζωσαν στόν νέο τους τόπο, στήν Μητροπολιτική Ἑλλάδα καί μέ τήν βαθειά τους πίστη στό Θεό καί τήν δύναμη τῆς ψυχῆς τους, ὀρθοπόδησαν, προόδευσαν καί μεγαλούργησαν.

Στόν Ἀπιδεῶνα μετέφεραν τά ἱερά εἰκονίσματά τους καί τήν τιμή πρός τήν Παναγία Σουμελᾶ καί τόν Ἃγιο Γεώργιο, τοῦ ὁποίου τό πανσεβάσμιο Μοναστήρι στόν Περιστερεώτα τοῦ Πόντου, ἰδιαιτέρως εὐλαβοῦντο.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀπιδεῶνος, προσκυνεῖται τό ἱερόν ἀκριβές ἀντίγραφον τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ὡς καί τό ἀκριβές ἱερό ἐκτύπωμα, τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Πέρυσι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐθεμελίωσε ἱερόν Ναόν στόν Ἀπιδεῶνα, πρός τιμήν τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τοῦ ὁποίου οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως προχωροῦν ἐντατικά.

Δοξολογία καί αἶνος ἀνεπέμφθη πρός Κύριον καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 10 ἐτῶν ἀπό τά θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος πλήρως, Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀπιδεῶνος, μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008.

Ἐπίσης ἐτελέσθη ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ πάντων τῶν κεκοιμημένων κατοίκων τοῦ Ἀπιδεῶνος καί τῶν προγόνων αὐτῶν Ἑλλήνων, Ποντίων, Προσφύγων, τῶν ἀοιδίμων Κτητόρων, Ἱερέων, Ἐπιτρόπων, Ψαλτῶν καί Εὐεργετῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἐτιμήθη ὁ πρώην Ἐπίτροπος κ. Κωνσταντῖνος Τσαλουχίδηνς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στίς ἀλησμόνητες Πατρίδες, στά βάσανα καί στόν ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στά μαρτύρια καί στίς θυσίες τους, ἀλλά καί στήν ἀδάμαστη Ὀρθόδοξη, ἑλληνική ψυχή τους. Μίλησε γιά τούς ἀγῶνες τους, ὃταν ἦλθαν στήν Μητροπολιτική Ἑλλάδα. Ἰδιαιτέρως ἒκαμε ἀναφορά στόν Ἀπιδεῶνα, στό χωριό τῶν Προσφύγων ἀπό τόν Πόντο, πού μετέφεραν στήν Ἀχαΐα τήν πατρογονική εὐσέβεια καί τήν ὀμορφιά τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς, πού διετήρησαν τήν παράδοση καί τά ἱερά τους ἒθιμα καί παρέδωσαν αὐτή τήν παρακαταθήκη στά παιδιά τους καί στά ἐγγόνια τους, ὣστε νά παραμένῃ αὐτή ἡ λαμπάδα τῆς Ἑλληνορθοδόξου εὐσεβείας ἂσβεστη, εἰς πεῖσμα τῶν ἀποϊρεοποιημένων καιρῶν μας καί τοῦ ὁδοστρωτῆρος πού ἐπιχειρεῖ νά ἰσοπεδώσῃ τά πάντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τά παιδιά τοῦ Σχολείου καί τούς Δασκάλους πού ἐκκλησιάστηκαν καί βέβαια τούς Γονεῖς τους πού ἀνατρέφουν τά παιδιά τους μέ τά ζείδωρα τοῦ Γένους μας. Ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη στά παιδιά τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου ἀπό τόν Ἀπιδεῶνα, ποῦ προτοῦ ἀναχωρήσουν γιά τό Σχολεῖο τους στό διπλανό χωριό, πέρασαν ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀσπάστηκαν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τήν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί πῆραν τήν εὐχήν τοῦ Ἀρχιερέως.

«Κρατεῖστε τήν ἱερά παράδοση, τήν ἁγιασμένη παρακαταθήκη τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, πού σᾶς κληρονόμησαν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες πρόγονοί σας. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη τιμή καί τό καλύτερο μνημόσυνο γι’ αὐτούς, εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί ὡραιότερη προσφορά στήν Πατρίδα μας…», ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπαινώντας συγχρόνως τόν Ἱερέα τοῦ χωριοῦ, π. Δημήτριο Δριμάλα, τούς συνεργάτας του καί ὃλους τούς Ἐνορίτες.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.