Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 11.9.2019 τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

α) Στό 36ο Δημοτικό Σχολείο Πατρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντίνου Γιαννοπούλου, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ἀχαΐας κ. Γεωργίου Μιχαλοπούλου, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί τῆς Διευθύντριας τοῦ συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, τῶν Δασκάλων καί τοῦ Προσωπικοῦ τῶν Σχολείων, τῶν Μαθητῶν καί τῶν Γονέων τους,

β) στό 2ο Γυμνάσιο Πατρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Περιφερειάρχου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκταρίου Φαρμάκη, τοῦ Διευθυντοῦ, τῶν Καθηγητῶν καί τῶν Μαθητῶν τοῦ Σχολείου καί τῶν Γονέων τους καί

γ) Στήν Τριάντειο Ἐπαγγελματική Σχολή, τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος τυγχάνει καί Πρόεδρος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν σύντομη ὁμιλία του ὡμίλησε γιά τήν κατά κόσμον γνώση καί τήν κατά Θεόν σοφία, πού πρέπει νά συμπορεύωνται γιά τήν καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πρόοδό του ὡς δημιουργήματος Θεοῦ.

Ἐπίσης ἀπηύθυνε πατρικές εὐχές στούς Καθηγητές τῶν Σχολείων γιά δύναμη παρά Θεοῦ στό λειτούργημά τους, εὐχές καί εὐλογίες στούς Μαθητές γιά καλή πρόοδο καί καλή σχολική χρονιά, ἀλλά καί στούς Γονεῖς γιά ἐνίσχυση παρά Θεοῦ στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στά Σχολεία ὡς εὐλογία ἀπό μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀντίγραφο τῆς ἐφεστίου Εἰκόνος, ἡ ὁποία ὑπάρχει στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.